25.martā Pasaules Luterāņu Federācija pievienojās pāvesta Franciska aicinājumam uz visu kristiešu lūgšanu

28. Mar, 2020

Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge atsaucās pāvesta Franciska aicinājumam uz vispasaules kristiešu Tēvreizes lūgšanu, kas notika trešdien, 25. martā. 

“Vakar pāvests Francisks aicināja baznīcu vadītājus un katras kristiešu kopienas vadītājus līdz ar visiem kristiešiem piesaukt Visuvareno, Visuspēcīgo Dievu lūdzot “Mūsu Tēvs” lūgšanu 25.martā ap pusdienlaiku pēc Romas laika vai ap pusdienlaiku atbilstoši laika joslai, kurā katrs atrodas, vai jebkurā citā iespējamā laikā,” raksta kardināls Kohs, Pontifikālās padomes par kristiešu vienotības veicināšanu prezidents. 

Kā baznīca, mēs vairs nevaram tikties vienuviet, taču lūdzot lūgšanu, ko Kristus mums iemācīja, mēs esam vienoti arī par spīti garajām distancēm un laikam. Kopā lūgšanā mēs piesaucam Dieva žēlastību un spēku dziedināt, un lūdzam par šīs pandēmijas izbeigšanos. 

– PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge

PLF ģenerālsekretārs pievienojās aicinājumam uz lūgšanu, kas aptvēra visus kristiešus un visas draudzes pasaulē. Šī ir spēcīga ekumēniska ierosme. 

“Notiekošā pandēmija tiks uzveikta tikai ar koncentrētu cilvēku un tautu pūlēm, mums jālūdz un jāstrādā kopā,” teica ģenerālsekretārs Junge.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas  

Foto: Amaury Gutierrez on Unsplash