16 dienas: izskaust vardarbību pret sievietēm un bērniem (PLF ziņas no Mjanmas)

4. Jan, 2020

Dalībbaznīcas un valstiskās programmas aicina izrādīt uzmanību, rīcību un atbildību

Jangona, Mjanma/ Ženēva

25.11.2019. 

16 aktīvisma dienas, lai izbeigtu vardarbību pret sievietēm un bērniem, ir ikgadēja globāla kampaņa, kas ilgst no 25. novembra (Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai) līdz 10. decembrim (Starptautiskā cilvēktiesību diena). Pasaules luterāņu federācija (PLF) apvienojusies ar citām grupām un ticībā balstītām organizācijām, šogad pievēršoties tēmai “uzmanība, rīcība, atbildība”.

PLF dalībbaznīcas un valstiskās programmas visur pasaulē ir aicinātas iesaistīties kampaņā. PLF sniedz nepieciešamos resursus uzmanības pievēršanai, labās prakses izplatīšanai un tam, lai mudinātu vīriešus un sievietes strādāt ciešāk kopā dzimumu līdztiesības veicināšanai. Āzijā PLF Mjanmas nodaļa izmanto šīs 16 dienas, lai apstiprinātu tās ilggadējo ieceri izskaust seksuālo un dzimumā balstīto vardarbību darbavietās un plašākā sabiedrībā.

Mjanma: apņemšanās veicināt dzimumu līdztiesību

16 dienu kampaņa sāksies Jangonā un četrās filiālēs citviet Mjanmā 25. novembrī ar ērti izmantojamu prezentāciju, kas izveidota diskusiju vadīšanai. Visi darbinieki aicināti pārdomāt ar dzimumu saistītos attieksmes veidus, normas un uzvedību, kas ietekmē viņu profesionālo un personīgo dzīvi.

Kanika Čakrabortija, PLF Mjanmas nodaļas dzimuma un aizsardzības koordinatore stāsta, ka “uz dažādos birojos esošajām tāfelēm darbinieki rakstīs savas individuālās apņemšanās dzimumu līdztiesības veicināšanā un cīņai ar seksuālo vardarbību. Lēmumu izpildei gada laikā sekos mūsu sūdzību un saziņas departaments.”

Lai veicinātu lēmumu īstenošanu, darbinieki tiks mudināti izrotāt savu biroju ar uzmanību pievērsošiem atgādinājumiem, piemēram, “Nekad nepadodies cīņā pret vardarbību”, “Stāvi viņai līdzās”. Tie būs redzami līdzās PLF globālajai tēmai 16 dienu laikā: “Uzmanība, rīcība, atbildība – kopā mēs varam izskaust dzimumā balstīto vardarbību un veicināt dzimumu līdztiesību”.

Mobilizējot vīriešus un zēnus

Kopienas līmenī Sitves pilsētā, Rahines štata galvaspilsētā, PLF Mjanmas nodaļa organizē lomu spēles par vardarbību ģimenē astoņās iekšzemē pārvietotu rohingu (Rohingya) nometnēs. Katrā nometnē ap 100 cilvēkiem tiks uzaicināti piedalīties bērniem domātā lomu spēlē, uzsverot vajadzību mobilizēt vīriešus un zēnus transformācijas procesā.

 “Lai sasniegtu nepieciešamo rezultātu, visām seksuālās un dzimumā balstītās vardarbības novēršanas programmām jāietver vīriešu un zēnu mobilizēšanas elements. PLF Mjanmas nodaļā mēs šobrīd izvērtējam mūsu pašreizējās dzimuma un aizsardzības programmas, tieši lai stiprinātu šo aspektu,” teica Kanika Čakrabortija.

Līdzās darbam ar savu personālu un programmām, PLF Mjanmas nodaļa piedalās valsts līmeņa nacionālajā kampaņā, ko vada ANO Sievietes, ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) un ANO Populācijas fonds (UNFPA). Zem globālās ANO tēmas: “Iekrāsot pasauli oranžu: līdztiesības paaudze nostājas pret izvarošanu”, kampaņa izsludina aicinājumu uzklausīt un ticēt tiem, kas pārdzīvojuši izvarošanu, izbeigt noklusēšanas kultūru un mērķtiecīgi reaģēt uz cietušo vajadzībām. Kampaņa vieno valdību, pilsonisko sabiedrību un nevalstiskās organizācijas Mjanmā cīņā pret dzimumā balstīto vardarbību.

“Lai sasniegtu nepieciešamo rezultātu, visām seksuālās un dzimumā balstītās vardarbības novēršanas programmām jāietver vīriešu un zēnu mobilizēšanas elements.” – Kanika Čakrabortija, PLF Mjanmas nodaļas dzimuma un aizsardzības koordinatore  

Globālās kopienas atbalsts

Ar PLF saistītu aģentūru nozīmīgu atbalstu (Australian Lutheran World Service, Canadian Lutheran World Relief, Finn Church Aid, Church of Sweden, DCA-NCA, Christian Aid, Bread for the World and Evangelical Lutheran Church of America) PLF Mjanmas nodaļa ir izveidojusi programmas portfolio, kas nodrošina ilgstošu iesaisti pāri 16 dienu robežām.

“PLF Mjanmas nodaļas programmā mēs esam pieņēmuši daudzpusīgu pieeju dzimumā balstītās vardarbības novēršanai”, teica PLF Mjanmas nodaļas pārstāvis. “Aizsardzības un atbalsta sniegšana cietušajiem iet roku rokā ar vēršanos pret plašākām problēmām – nevienlīdzīgām varas attiecībām, kaitīgiem dzimumu aizspriedumiem un sieviešu pārstāvniecības trūkuma.”

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas