Latviešu sievietes mācītājas Latvijā un pasaulē. Mazāk par 100, vairāk par 50!

27. Dec, 2019

Es esmu!64 (precizēts – 66) latviešu sievietes mācītājas Latvijā un pasaulē (hronoloģija1 )

Raksts pirmo reizi publicēts 2018.gada 22. decembrī.Informācija precizēta 2019.gada 17. jūnijā un 27. decembrī. Papildināts 2020. gada 29. augustā. 
Rakstā lietotie saīsinājumi:LELBĀL – Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas,LELBA -Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā, LELB – Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca,ELCA – Evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā (Evangelical Lutheran Church in America),LU TF – Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultāte. 

Agnese Pone (15.05.1898.–18.04.1977. †), LU TF 1928. g. absolvente. Ordinēta par mācītāju LELBĀL 1974. gada 18. maijā Vācijā. Ordināciju veica arhibīskaps Arnolds Lūsis, asistējot prāvestiem J. Teriņam un E. E. Rozītim. 

Brigita Vēvere, LELB Teoloģijas semināra absolvente.Ordinēta par mācītāju 1974. gada 27. maijā Zviedrijas baznīcā. Kalpo arī LELBĀL. 

Helēna Valpētere (25.12.1911.–[1987. g.?] †), LELB Teoloģijas semināra absolvente.Ordinēta par palīgmācītāju 1975. gada 23. augustā, par mācītāju – 1979. gadā. 

Berta Stroža (25.11.1914.–14.10.2005. †), LELB Teoloģijas semināra absolvente. Ordinēta par palīgmācītāju 1975. gada 23. augustā, par mācītāju – 1979. gadā. Kalpojusi Latvijā. 

Vaira Bitēna, LELB Teoloģijas semināra absolvente. Kalpo Latvijā. Ordinēta par palīgmācītāju 1975. gada 23. augustā, par mācītāju – 1979. gadā. 

Aleksandra Dombure (01.06.1922.–? †) LELB Teoloģijas semināra absolvente. Ordinēta par mācītāju 1976. gada 31. augustā. 

Vera Fricsone (dzim. Akmeņkalēja; 27.03.1916.–03.07.1989. †), LU TF 1936. g. absolvente. Bēgļu gaitās devusies uz ASV, ordinēta par mācītāju 1977. gadā. Ordinējis arhibīskaps Arnolds Lūsis.

Lauma Zušēvica (dzim. Lazdiņa), LELBĀL arhibīskape.Ordinēta par mācītāju 1978. gada 4. jūnijā ASV. Konsekrēta par LELBĀL arhibīskapi 2015. gadā. Elvīra Siliņa (dzim. Blumenfelde; 22.09.1907.[8.]–1991.†), LU TF 1937. g. absolvente. Bēgļu gaitās devusies uz Angliju. Ordinēta mācītājas amatā 1978. gada 22. janvārī. Kalpojusi Lielbritānijā. 

Irma Kalēja (dzim. Pērkons; 1903.–1995. †), LELB Teoloģijas semināra absolvente.  Ordinēta par mācītāju 1981. gada 15. jūlijā. 

Milda Vainovska (dzim. France; 16.04.1925.–23.04.2015. †), LELB Teoloģijas semināra absolvente.Ordinēta par palīgmācītāju 1981. gada 15. jūlijā Latvijā. Ordinējis arhibīskaps Jānis Matulis. Vēlāk kalpojusi metodistu baznīcā kā mācītāja. 

Velta Zante-Šime (1915.–11.03.2002. †), ASV.Par LELBĀL mācītāju ordinēta LELBĀL 1982. gadā Filadelfijas latviešu draudzē. 

Ilze Kuplēna-EwartOrdinēta 1983. gada 3. decembrī. Kalpo Kanādā. 

Valda Krūmāja (31.10.1931.–2002. †), LELB Teoloģijas semināra absolvente. Ordinēta mācītājas amatā 1985. gada 27. janvārī. Kalpojusi Latvijā. 

Aina Pūliņa (09.03.1935. – 23.03.2020.†)Ordinēta par mācītāju 1986. gada 8. maijā. Kalpojusi ASV. 

Sarma Eglīte Ordinēta LELBA 1986. gada 20. jūnijā. Kalpo ASV. 

Silvija Zalts-Sīpoliņa, dzimusi ArgentīnāOrdinēta par mācītāju LELBĀL Argentīnā un Urugvajā 1988. gada 3. jūlijā. Šobrīd kalpo Kanādā. 

Ieva GraufeldeOrdinēta 1989. gada 11. jūnijā Zviedrijas baznīcā. Kalpo arī LELBĀL. 

Sarmīte Fišere, LELB Teoloģijas semināra absolvente.Ordinēta par mācītāju 1989. gada 9. septembrī. Ordinēja arhibīskaps Kārlis Gailītis.  

Railvija Rozīte, LELB Teoloģijas semināra absolvente.Ordinēta palīgmācītājas pakāpē 1989. gada 13. decembrī. 

Raita J. NeelyOrdinēta par mācītāju Amerikas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā (ELCA) 1989. gadā. 

Ida Ņina Rautenšilde (dzim. 24.04.1926.), mācītāja emerita.Ordinēta par mācītāju LELBĀL 1990. gada 2. septembrī. Kalpojusi ASV. Austra ReineOrdinēta par mācītāju ELCA 1990. gada 14. aprīlī. Strādā ASV. 

Aida Prēdele (29.11.1950.–19.07.2015. †), LU TF absolvente, kalpojusi Latvijā.Ordinēta mācītājas amatā 1991. gada 17. martā. Ordinējis Kārlis Gailītis. 

Ilze O’Hara (dzim. Grenze), LELB Teoloģijas semināra absolvente.Ordinēta mācītājas amatā LELBĀL 1991. gada 18. jūnijā. 

Dace Rubļevska, LU TF absolvente. Ordinēta mācītājas amatā 1991. gada 21. jūlijā Latvijā. 

Ruta Ziedone Ordinēta par mācītāju 1993. gada 18. aprīlī. Kalpo ASV. 

Rasma Caune Ordinēta par mācītāju LELBĀL 1993. gada 11. jūnijā. Kalpo Kanādā. 

Daina Reinerte-Salnīte Ordinēta par mācītāju LELBĀL 1993. gada 22. augustā. Kalpo ASV. 

Inese Radziņa Ordinēta par mācītāju LELBĀL ASV 1993. gada 29. augustā. Kalpo ASV. 

Anita Vārsberga-Pāža, LU TF absolvente/LELB Teoloģijas semināra absolvente. Ordinēta par mācītāju LELBĀL ASV 1993. gada 12. septembrī. Kalpo ASV. 

Zane Blaumane Ordinēta par mācītāju kalpošanai LELBĀL 1995. gada 22. janvārī. Kalpo Lielbritānijā. 

Kristīne Sūna-Koro Ordinēta par mācītāju kalpošanai LELBĀL 1995. gada 22. janvārī. Strādā ASV. 

Sandra Rozenberga-Saavedra, LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju kalpošanai LELBĀL 1995. gada 22. janvārī. 

Anita Gaide (dzim. Rundāns) Ordinēta par mācītāju LELBĀL (LELBA) 1995. gada 7. maijā. Kalpo Kanādā. 

Zilgme Eglīte, LU TF absolvente (foto).Ordinēta par mācītāju LELBĀL 1995. gada 21. augustā. Kalpo Zviedrijā.

Indra Skuja-Grīslis Ordinēta par mācītāju LELBĀL 1997. gada 13. aprīlī. Kalpo Kanādā. 

Jogita Mazur (dzim. Mingina), LU TF absolvente.Ordinēta mācītājas amatā LELBĀL 1997. gada 31. augustā. Kalpo ASV.

Jāna Jēruma-Grīnberga, bīskape emerita. Ordinēta par mācītāju 1997. gada 28. septembrī. Ordinējis LELBĀL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. Par bīskapi konsekrēta Lielbritānijas Luterāņu baznīcā. Pēc atgriešanās Latvijā, Jāna Jēruma-Grīnberga kalpoja par Sv. Pestītāja anglikāņu draudzes mācītāju Rīgā (līdz 2019. gada septembrim). 

Dace Jaunzeme, LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju LELBĀL 1999. gada 8. augustā. 

Gundega Puidza, LU TF absolvente. Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2000. gada 18. jūnijā. Kalpo ASV. 

Ilze Larsen (dzim. Ezerniece), LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2000. gada 18. jūnijā. Kalpo ASV. 

Dace Skudiņa, LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2000. gada 18. jūnijā. Kalpo ASV. 

Daira Cilne Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2000. gada 3. decembrī. Kalpo ASV. 

Ieva Pušmacāne-Kineyko, LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2001. gada 2. septembrī. Kalpo ASV. 

Biruta Puiķe-Wilson, LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2001. gada 20. oktobrī. Kalpo ASV. 

Maija Cepure-Zemmels (1942.–2015. †), uz ASV devās 80. gados.Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2002. gada 13. aprīlī. 

Ilze Ķezbere-Härle, LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2003. gada 7. decembrī. Kalpo Vācijā. Elīza Zikmane, LU TF absolvente. Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2004. gada 23. maijā. Mācītāja Elīza Zikmane vairākus gadus kalpojusi Lielbritānijā. Kopš 2020. gada janvāra viņa ir mācītāja Sv. Pestītāja anglikāņu draudzē Rīgā, Latvijā. 

Dace Zušmane Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2004. gada 19. novembrī. Kalpo ASV. 

Ilze Druviņa Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2005. gada 6. februārī. Kalpo Vācijā. 

Iveta Thamm Studējusi LU TF, Gentes universitātē Beļģijā, Oslo universitātē Norvēģijā. 2007. gadā ordinēta par mācītāju Vācijā.  

Ieva Dzelzgalvis Ordinēta par mācītāju LELBĀL ASV 2008. gada 23. aprīlī. Kalpo ASV.

Gita (Urdze) Putce, mācītāja emerita. Kalpojusi Lielbritānijā. Šobrīd dzīvo Vācijā.Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2008. gada 26. aprīli. 

Aija Graham (dzim. Kupuršmite). LU TF absolvente. Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2010. gada 19. maijā ASV.  

Māra Saulīte ( 05.05.1932. – 20.02.2012. † Austrālijā).Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2008. gadā Austrālijā. Kalpojusi Melburnas 1.latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē. 

Helēne Godiņa (šobrīd ir cits uzvārds) Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2012. gada 10. jūnijā. 

Gija Brokāne-Galiņa Ordinēta LELBA ASV 2013. gadā 24. februārī. Kalpo ASV. 

Brigita Saiva, mācītāja emerita Austrālijā.Ordinēta par mācītāju 2013. gada 8. jūlijā. Ordinēja LELBĀL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. 

Ieva Puriņa (dzim. Kļaviņa), LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju 2014. gada 9. februārī kalpošanai Latvijā. Ordinēja LELBĀL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. 

Zanda Ohff (dzim. Mankusa), LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju 2015. gada 22. februārī Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Vācijā. 

Daira Vāvere Ordinēta par mācītāju LELBĀL 2016. gada 29. augustā. Kalpo Lielbritānijā. 

Sandra Gintere Ordinēta par mācītāju Vācijas baznīcā 2017. gada 18. oktobrī. Kalpo Vācijā. 

Aiva Rozenberga-DramondaOrdinēta par mācītāju 2018. gada 21. janvārī LELBA – kalpošanai Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā.  

Dace Dišlere-Musta, LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju Austrijā 2018. gada 10. jūnijā. 

Dace Balode, LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju 2018. gada 29. jūnijā LELBĀL kalpošanai Latvijā. Ordinēja LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica. 

Rudīte Losāne, LU TF absolvente.Ordinēta par mācītāju 2019. gada 27. oktobrī LELBĀL kalpošanai Latvijā (Cīravā). Ordinēja LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica.   


 1 Mēs gribētu pieminēt vēl vienu sievieti, kas bija pazīstama kā lieliska sludinātāja un de facto mācītāja, kura nekad netika ordinēta. Tā ir Johanna Ose (03.10.1888.–?), LU TF 1936. g. absolvente. Pēckara gados arhibīskapa vietas izpildītājs Kārlis Irbe viņai piedāvāja ordināciju, taču viņa atteicās, lai nepārņemtu lepnība, kļūstot par pirmo sievieti mācītāju. Ose nebūtu pirmā mācītāja sieviete, jo citviet Eiropā sievietes tika ordinētas par mācītājām jau 20. gs. 20. gados. 

Precizējumus un papildinājumus šim materiālam priecāsimies no Jums saņemt uz e-pastu:  sievietes.teologes@gmail.com