Kā garīgums veido luterisko identitāti? (PLF ziņas)

12. Dec, 2019

PLF uzsāk pētījumu par kopīgo teoloģisko mantojumu

Pasaules luterāņu federācija (PLF) uzsāk teoloģisku pētījumu par to, kādā veidā garīgums veido luterisko identitāti un baznīcas spēju iesaistīties šodienas pasaulē. Pētījums norisināsies no 2019. – 2022. gadam.

Fotogrāfijas apraksts: 

Dažādo paaudžu diskusija 2019. g. Latīņamerikas, Karību un Ziemeļamerikas reģionu vadītāju konferencē, Limā, Peru. Foto: PLF/ A. Danielsson

2019.-2022. g. process sākās ar globālo konsultāciju Adisabebā, Etiopijā, sanākot 70 pārstāvjiem – teologiem un jauniešiem no PLF piederīgajām baznīcām Āfrikā, Āzijā, Eiropā, Latīņamerikā un Karību reģionā, un Ziemeļamerikā.

23.-27. oktobra tikšanās tēma bija “Mēs ticam uz Svēto Garu: luteriskās identitātes globālās perspektīvas”. Tikšanos organizēja Etiopijas evaņģēliskā baznīca Mekane Yesus (EECMY). PLF pētījuma procesi sniedz iespēju veicināt kopīgu teoloģisku pieeju, lai identificētu un risinātu aktuālās problēmas, ar kurām nākas sastapties PLF dalībbaznīcām.

Dalībnieki uzklausīja praktisko situāciju analīzes, īsos referātus un uzrunas par veidiem, kādos luteriskā identitāte(s) veidojas no ticības, tradīcijas un atšķirīgas vides.

Zimbabves baznīcu padomes ģenerālsekretārs māc. Dr. Kenets Mtata runāja par Svēto Garu kā dāvanu un cerību. Savā referātā prof. Dženifera Vasmuta, Ekumēniskās pētniecības institūta direktore Strasbūrā, Francijā, runāja par Svēto Garu un Dieva vārdu un kristībām, bet prof. Veli-Matti Kārkāinens no Helsinku universitātes Somijā un Fullera teoloģiskā seminārā Kalifornijā, ASV, runāja par visu ticīgo priesterības aicinājumu. Viesu runātāji no citām kristiešu tradīcijām sniedza ekumenisku perspektīvu. Daudzo īso referātu runātāju vidū bija pieci gados jauni vadītāji un teologi, kuri izcēla luterāņu jauniešu pieredzi PLF ietvaros.

Māc. Dr. Čeds Rimers, Luteriskās teoloģijas un prakses programmas izpilddirektors, kas koordinē šo PLF programmu, sacīja, ka iecerētā konsultācija globālajai kopienai dos iespēju paplašināt vīziju par to, ko nozīmē būt luterānim šodienas pasaulē. Tā radīs arī iespēju “padziļināt mūsu spēju novērtēt tos veidus, kādos mūsu kopīgā ticība atbrīvo un sagatavo mūs dzīvei un kalpošanai baznīcā, sabiedrībā un publiskajā telpā.”

Mēs gribam atklāt brīnumaino daudzveidību, svinot kopīgo ticību, kas sagatavo mūs radošai un pārveidojošai liecībai pasaulē. – Māc. Dr. Čeds Rimers, PLF luterāņu teoloģijas un prakses programmas direktors

Rimers turpina, sakot ka baznīcas Austrālijā, Brazīlijā, Kanādā, Norvēģijā, Senegālā vai jebkurā citā valstī veidojas no atšķirīgām kultūrām un izaicinājumiem. “Identificēties ar luterismu nozīmē ticībā apgalvot ka mēs esam atbrīvoti, lai iztēlotos taisnīgumu un mieru, un atbildētu Dieva aicinājumam strādāt pie tā, lai visa dzīvā radība piedzīvotu mieru. Mēs gribam atklāt brīnumaino daudzveidību, svinot kopīgo ticību, kas sagatavo mūs radošai un pārveidojošai liecībai pasaulē,” piebilst Rimers.

Pielūgsme un garīgums spēlē kritisku lomu PLF kā luterāņu baznīcu kopienas pašizpratnes veidošanā. Tāpēc konsultācija sakņosies ikdienas lūgšanu un Bībeles studiju kontekstā. Svētdien delegāti piedalījās dievkalpojumos dažādajās EECMY draudzēs Adisabebas apkaimē.

Šā trīs gadu procesa rezultāti sniegs ieguldījumu 13. Pasaules Luterāņu Federācijas Asamblejai, kas norisināsies 2023. g. Polijā.

Adisabeba, Etiopija / Ženēva

21.10.2019

Foto: PLF/ A. Danielsson

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas