Baznīcas rīkosies taisnīguma labā, apliecinās cilvēku cieņu (PLF ziņas)

5. Dec, 2019

“Ienesiet savu pravietisko balsi un veselīgas savaldības praksi šajā situācijā, pārveidojot vardarbību mierā caur taisnīgumu,”PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge. 

Pasaules Luterāņu Federācija raizējās par pieaugošu vardarbību Dienvidāfrikā

Pasaules luterāņu informācijas centrs.

Paužot “dziļas raizes par pieaugošo vardarbību pret sievietēm, jauniešiem, bērniem un ārzemniekiem Dienvidāfrikā”, Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) mudina tai piederīgās baznīcas valstī “rīkoties par labu taisnīgumam gadījumos, kad tiek pazemota cilvēku cieņa.”

“Ienesiet savu pravietisko balsi un veselīgas savaldības praksi šajā situācijā, pārveidojot vardarbību mierā caur taisnīgumu,” ģenerālsekretārs māc. Dr. Martins Junge rakstīja četru PLF piederīgu baznīcu līderiem valstī. 

Vēstule ir adresēta prezidējošam bīskapam M. J. H. Ubane (Dienvidāfrikas Evaņģēliski luteriskā baznīca), bīskapam Horstam Milleram (Dienvidāfrikas Evaņģēliski luteriskā baznīca – NT), bīskapam Gilbertam Filteram (Dienvidāfrikas Evaņģēliski luteriskā baznīca (Keipa baznīca)) un māc. Godfrijam Kaningemam, Dienvidāfrikas morāviešu baznīcas prezidentam.“Dieva dota, piemītoša cieņa”

Septembrī vairāki cilvēki tika nogalināti vardarbīgos uzbrukumos ārzemniekiem un ārzemju uzņēmumiem Pretorijā un Johannesburgā, izprovocējot pasaules sabiedrības nosodījumu. Ap to pašu laiku valdība publicēja statistiku, kas uzrāda lielo nogalināto sieviešu skaitu valstī un skaitlisku pieaugumu seksuālajos noziegumos pret sievietēm un meitenēm.

[ANO “femicīdu” definējusi kā sievietes noslepkavošanu viņas dzimuma dēļ – red. piezīme

Junge atgādināja baznīcu vadītājiem par luterāņu kopienas lūgšanām un solidaritāti un to, ka “mūsu ticības pārliecība ir, ka visiem cilvēkiem ir Dieva dota piemītoša cieņa”. Viņš rekomendēja PLF publikācijas par dzimumu taisnīgumu un svešinieku uzņemšanukā “palīdzošus resursus”, iestājoties par mieru, samierināšanu un taisnīgumu.

Tajā pašā laikā Dienvidāfrikas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (Keipa baznīcas) bīskaps ir aicinājis Dienvidāfrikas valdību “garantēt ārzemnieku, sieviešu, bērnu un neaizsargātu cilvēku drošību mūsu sabiedrībā”. Vēstulē prezidentam Kirilam Ramafosam Filters “spēcīgiem vārdiem” nosodīja “ksenofobisku vardarbību” un uzsvēra baznīcu gatavību “sniegt jēgpilnu ieguldījumu, veidojot tiltus mūsu kopienās”, meklējot vienlīdzību un saskaņu.

Ženēva

26.09.2019.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas 

Foto: Discott, via Wikimedia Commons (CC-BY-SA)