Šodien iesācies Adventa laiks

2. Dec, 2019

Advents ir sieviešu laiks! Adventa stāsts iesākas ar Jēzus ciltsrakstiem, ko aprakstījis evaņģēlists Matejs. Mateja stāstā tie gan ir pamatā vīrieši, kas dzemdina citus vīriešus, jo Matejs dzīvoja laikā, kad konteksts par sievietes lomu tika noklusēts un fakti tika notušēti, laupot sievietēm tām pienākušos cieņu, jo sieviete kā persona pastāvēja tikai attiecībā pret vīrieti, kas viņu ‘aprūpēja’ (tēvs, vīrs, brālis). 

Neraugoties uz patriarhālu evaņģēlista Mateja kontekstu, kas izpaužas arī viņa stāstījumā, evaņģēlists tomēr min Jēzus ģeneoloģijā četras sievietes – Tamāru, Rahābu, Ruti un Ūrijas sievu Batšebu.

Visām četrām sievietēm reputācija nebija tā labākā. Viņas ir atspoguļotas Vecajā Derībā saistībā ar seksuāliem ārpus laulības sakariem. Jāpiebilst, ka arī vīrieši Mateja stāstā nav ideāli. Atcerēsimies, ka saskaņā ar bauslību, gan vīrietis, gan sieviete, kas pārkāpuši laulību vai stājušies ārpus laulības sakaros, bija sodāmi ar nāvi. Kas ir būtiski, Matejs stāsta par nepilnīgiem cilvēkiem, kas veido Jēzus no Nācaretes ciltsrakstus, bet līdz ar to arī Dieva Dēla ciltskoku virs zemes.

Teoloģijā ir teiciens, ka Dievs raksta taisni uz šķībām līnijām.* Tas nozīmē, ka Dieva plānā šķēršļi nespēlē lomu, vai tie būtu saucami par cilvēcisko vājumu, nepilnībām vai likteņa līkločiem. Dievs savu plānu īsteno arī tad, un, kā redzam, jo īpaši tad, kad kāds/kāda ir “salaiduši visu dēlī”.

Lasot Mateja stāstu par Jēzus ciltsrakstiem, mēs tiekam iedrošināti ticēt, ka Dievam ir plāns, un šis plāns tiek īstenots nepilnīgā pasaulē, kas ir tomēr Dieva paša radīta pasaule, kurā dominē laiks un telpa, caur nepilnīgiem cilvēkiem, tomēr tiem, kas cenšas pildīt Dieva gribu. Mateja stāsts atgādina katram lasītājam katrā laikmetā, ka neatkarīgi no tā, vai ejam taisni, noejam līkumu vai iebrienam grāvī, Dievs visu kontrolē. Viņš raksta taisni uz šķībām līnijām cilvēces vēsturē. Dievam ir savs laiks. Un Dieva noliktajā laikā notiek Pestīšana, kuras vēsturē piedalījušes pavisam nepilnīgi cilvēki.

Aicinām Jūs palasīt mūsu arhīva rakstu par Ievu un Mariju – divām sievietēm, diviem likteņiem, diviem pretstatiem, kuras vieno cilvēces vēsture un Pestīšanas vēsture. 

 Latvijas Luterāņu šieviešu teoloģu apvienība novēl jums cerību un mieru šī Adventa laikā!

* vieni avoti šo teicienu piedēvē Sv. Terēzei no Avilas, bet citi avoti atsaucas uz to kā portugāļu sakāmvārdu.