Dace Balode piedalās PLF vispasaules konsultācijā par dzimumu taisnīgumu

25. Nov, 2019

No 13. – 16. novembrim Varšavā notika Pasaules Luterāņu Federācijas departamenta programmas “Sievietes baznīcā un sabiedrībā” (angliski – Women in Church and Society; saīsinājumā – WICAS) vispasaules līmeņa konsultācijas par teoloģijas lomu dzimumu taisnīguma veicināšanā.

Latviju šajās konsultācijas sarunās pārstāvēja Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne, profesore Dace Balode, kura ir arī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības biedre un kopš 2018. gada vasaras – arī LELBāL mācītāja.

Konsultācijās piedalījās sievietes no Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, Baltijas valstīm, Indijas, Taivānas, Zviedrijas, Islandes u.c.

Tika diskutēts par to, kādā veidā luterāņu baznīcas attiecīgajās valstīs īsteno Pasaules Luterāņu Federācijas dokumentu “Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos”, kas tika pieņemts 2013.gadā PLF padomē. Latviešu valodā minētais dokuments ir pieejams šeit.

 Profesore Dace Balode tika aicināta sniegt 10 minūšu runu par situāciju dzimumu taisnīguma īstenošanā Latvijas Luterāņu baznīcā. Dace Balode pastāstīja klātesošajiem, ka 2016. gadā Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība rīkoja diskusija par PLF dokumentu “Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos”. Uz diskusiju tika aicināti Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji. Diemžēl neviens pārstāvis uz diskusiju neieradās. 

Situācijas analīze Latvijā, līdz ar 2016. gada aizliegumu sievietēm tikt ordinētām mācītājas amatā, izsauca dziļu interesi, pat sašutumu PLF konsultācijas dalībnieču vidū. Daces Balodes 10 min iedalītais laiks prezentācijai izvērtās par stundu garu diskusiju, atceļot citus programmas elementus.

Redakcija 

Foto: LWF/ Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska