“Vizionāra un pravietiska nostāja” – uzņemt svešinieku

30. Sep, 2019

Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) atbalsta Evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā deklarāciju par patvēruma baznīcu

Pasaules luterāņu informācijas centrs

Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) ir izteikusi pateicību Evaņģēliski luteriskajai baznīcai Amerikā (ELBA) par tās “vizionāro un pravietisku nostāju”, tādējādi pasludinot konfesiju par patvēruma baznīcu.

Ar savu noteikto rīcību 5.–10. augusta ELBA asamblejā Milvokos, ASV, delegāti apstiprināja memorandu, kurā tika pasludināts, ka, būdama patvēruma baznīca, ELBA apņemas kalpot un atbalstīt migrantu bērnus un ģimenes visā valstī. Tā kļuva par pirmo Ziemeļamerikas konfesiju, kas pasludināja sevi par patvēruma baznīcu.

“Lai arī kurp mēs lūkotos šodien, visu cilvēku cieņa un vienlīdzīga vērtība kā tādiem, kas radīti pēc Dieva tēla, daudzās sabiedrības daļās, ieskaitot dažas baznīcās, tiek pastiprināti apšaubīta,” teica PLF ģenerālsekretāra p. i. Marija Imonena. “Tas ir spēcinoši un pacilājoši, ka viena no mūsu dalībbaznīcām, pieņem šādu skaidru, vizionāru un pravietisku nostāju un līdzi nākošu rīcību.”

“Tas ir spēcinoši un pacilājoši, ka viena no mūsu dalībbaznīcām, pieņem šādu skaidru, vizionāru un pravietisku nostāju un līdzi nākošu rīcību,” PLF ģenerālsekretāra p. i. Marija Imonena.

Imonena, kas ir PLF Pasaules dienesta direktore, atsaucās uz dokumentu “Uzņemt svešinieku”, kuru izstrādāja PLF un citas ticībā balstītas organizācijas kopā ar ANO Augsto komisāru bēgļu jautājumos “(UNHCR) 2013”. Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Amerikā asamblejas rīcība, viņa piebilda, “apliecina luterāņu kopienas, baznīcas pašizpratni – kā vietu, kur uzņemt svešinieku un kalpot tuvākajam”.

ELBA prezidējoša bīskape Elizabete Ītone un citi asemblejas dalībnieki organizēja gājienu un noturēja lūgšanu vigīliju Milvoku imigrācijas un muitas kontroles birojam, popularizējot baznīcas AMMPARO iniciatīvu.

Pirms asamblejas balsojuma ELBA prezidējošā bīskape Elizabete Ītone pievienojās vairāk nekā 700 asamblejas dalībniekiem gājienā un lūgšanas vigīlijā Milvoku imigrācijas un muitas kontroles birojam. Pasākuma mērķis bija pievērst uzmanību bažām par cilvēktiesībām sakarā ar migrantu bērniem un ģimenēm, kas ieceļo ASV pāri dienvidu robežai.

ELBA turpina strādāt pie taisnīgas un cilvēcīgas politikas, kas skartu migrantus valstī un ārpus tās, īstenojot Nepilngadīgo migrantu atbalsta iniciatīvu ar aizsardzību, aizstāvību, pārstāvniecību un iespējām (AMMPARO). Tāpat baznīca cieši sadarbojas ar Luterāņu imigrācijas un bēgļu dienestu, lai uzrunātu politikas jomas, kas ir vērstas uz migrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju atbalstu.

 Milvoku gājiena un lūgšanu vigīlijas laikā ELBA baznīcas asamblejas dalībnieki pievērsa uzmanību bažām par cilvēktiesībām sakarā ar migrantu bērniem un ģimenēm, kas ieceļo ASV pāri dienvidu robežai. Foto: ELCA

 Ženēva

 09.08.2019.


Evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā ir viena no lielākajām kristiešu konfesijām ASV ar gandrīz 3,5 miljoniem locekļu vairāk nekā 9,100 kopienās 50 štatos un Karību reģionā. Prezidējošās bīskapes Elizabetes Ītones vadībā tā pievienojās PLF 1988. gadā.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija

Foto: LWF/Sean Hawkey & ELCA