Pasaules Luterāņu Federācijas prezidents Musa: Baznīcai ir nepieciešami 21. gadsmita “gani”

30. Sep, 2019

Tanzānijas baznīcas asamblejas pamattēma ir vienotība, pārvēlēts prezidējošais bīskaps Fredriks Šū

Pasaules luterāņu informācijas centrs

Baznīcas aug un sarūk atkarībā no vadības kvalitātes, un tāpēc mums ir vajadzīgi gani, kas var sniegt skaidru teoloģisku virzienu, pieskatīt Dieva tautu un sludināt evaņģēlija labo vēsti. Šādu vēstījumu Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Tanzānijā 20. ģenerālajai asamblejai sniedza arhibīskaps Dr. Pantijs Filibuss Musa, Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) prezidents.

“Mums ir jāinvestē mūsu laikmeta vecaju apmācībā, kuri ir spējīgi aizstāvēt ‘evaņģēlija patieso pasludināšanu’, kas ir baznīcas raksturīgā iezīme,” teica Musa Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Tanzānijā (ELBT) augstākai lēmumus pieņemošajai iestādei, kas sapulcējās netālu no Arušas pilsētas ziemeļaustrumos.

Viņa pārdomas pamatojās asamblejas tēmā “Ganiet ganāmpulku” (1Pēt 5:2). Vairāk nekā 240 delegātu piedalījās 19.–23. augusta sapulcē ELBT Tumaini universitātē. Asambleja tiek rīkota ik pēc četriem gadiem un dod iespēju sanākt kopā garīdzniekiem un lajiem no 26 baznīcas diecēzēm, darbiniekiem no veselības, izglītības u. c. institūcijām, kā arī aicinātajiem viesiem no partnerbaznīcām un citām organizācijām.

Nigērijas Luterāņu Kristus baznīcas arhibīskaps Musa atgādināja sapulcei, ka vārds “pastor” [latv. val. tulkojam mācītājs – red. piez.] apzīmē ganu, kas ir aicināts kalpošanai. Viņš uzsvēra, ka mācītāju galvenā atbildība ir nodrošināt, ka “Dieva ganāmpulki viņu aizgādībā ir pabaroti, aprūpēti un audzināti ar patiesā Dieva vārda padomu, tā ka tie paliek spēcīgi ticībā un pilnībā gatavi pildīt savas kalpošanas pienākumus”. 

Musa atzīmēja, ka baznīcas vadītājiem – lajiem vai ordinētajiem – kalpošana jāsāk ar prieku par atsaukšanos Dieva aicinājumam. No otras puses, nevajadzētu sākt kalpot par vadītāju sasteigti, nepareizu iemeslu dēļ – finansiāla ieguvuma, savtīgu iemeslu vai varas dēļ. “Ir nožēlojami, ka daudzās vietās šodien kalpošana ir kļuvusi par ātru ceļu pie bagātības, it kā evaņģēlija vēsts būtu pārdodama,” teica Musa.

PLF prezidents teica, ka viņam rodas bažas par augošu garīdznieku varas koncentrāciju, kas ved pie t. s. baznīcas klerikalizācijas. “Kamēr mēs runājām par vispārējo priesterību, praksē mēs manāmi virzāmies uz situāciju, kur viss, kas saistīts ar kalpošanu, saistās ar priesteriem un bīskapiem.” Viņš atzīmēja, ka tendence ir īpaši satraucoša Āfrikā, kur plaisa starp vadītāju un citiem draudzes locekļiem ir pāri iztēles robežām.

Musa teica, ka “Dievs meklē vadītājus, kas vēlas pazīt Dievu, vadītājus, kas pazīst patiesību, alkst un slāpst pēc taisnīguma. Vadītājiem ir jāapvieno baznīca, tajā pašā laikā vēršoties pret netaisnību sabiedrībā.”

Nobeigumā PLF prezidents sacīja, ka “ganam jābūt arī par vājo un bezspēcīgo balsi, kā arī par balsi tiem, kas ir izstumti ārpus sabiedrības un spiesti dzīvot nomalē kulturālu, reliģisku vai citu uzskatu dēļ. Tas nozīmē uzņemties pravietisku rīcību un runāt patiesību varas un autoritātes priekšā.”

“[Asambleja ir] iespēja audzināt mūsu starpā mīlestības un solidaritātes garu, lai mūsu baznīcas darbs turpinātu sniegt neatkārtojamu un apgaismojošu liecību sabiedrībā,” prezidējošais bīskaps Dr. Fredriks Onaels Šū

Pūtējinstrumentu ansamblis vada procesiju ELBT 20. ģenerālās asamblejas laikā Tumaini universitātē Makumirā, blakus Arušai, Tanzānijā. Foto: ELCT/Neng’ida Lairumbe


Audzinot mīlestības un solidaritātes garu

Asamblejas galvenās tēmas bija baznīcas vienotība, sieviešu un vīriešu aktīva līdzdalība baznīcas vadībā, baznīcas saimniekošana, stipro un veselīgo ģimeņu celšana un baznīcas amatpersonu ievēlēšana. Delegāti atkārtoti ievēlēja prezidējošo bīskapu Dr. Fredriku Onaelu Šū vadīt TELB otrajā četru gadu termiņā. Viņš ir bijis baznīcas galva kopš 2015. gada.

Uzrunājot asambleju, Šū pievērsās vienotības tēmai, atgādinot ELBT vadītājiem par vajadzību turēt baznīcu kopā, par spīti dažādiem kontekstiem un perspektīvām, kurus pārstāv tās locekļi. “Ja mēs veidosim stipras saites, mēs cienīsim viens otru, atbalstīsim viens otru un lolosim viens otru, un mums būs vislabākās iespējas ganīt Kunga ganāmpulku,” mudināja asambleju prezidējošais bīskaps.

Viņš aprakstīja asambleju kā “iespēju audzināt mūsu starpā mīlestības un solidaritātes garu, lai mūsu baznīcas darbs turpinātu sniegt neatkārtojamu un apgaismojošu liecību sabiedrībā”.

Asamblejas laikā Šū un Musa prezentēja dokumentu “Nafasi ya Kanisa kwa Umma”, kas ir nesen publicētais PLF dokumenta “Baznīca publiskajā telpā” (The Church in the Public Space) tulkojums svahili valodā.

“Nafasi ya Kanisa Umma” prezentācija, no kreisās puses: PLF Padomes locekle Lū Roze Mbise, TELB ģenerālsekretārs Braitons Kileva, Pare diecēzes jauniešu delegāte Nīma Gediela, TELB prezidējošais bīskaps Dr. Fredriks Onaels Šū, PLF prezidents arhibīskaps Dr. Pantijs Filibuss Musa un PLF Āfrikas reģionālā sekretāre Dr. Eliši Mungure. Foto: ELCT/Evans Ayo

Aruša, Tanzānija / Ženēva

 28.08.2019.


Evaņģēliski luteriskajai baznīcai Tanzānijā tās 26 diecēzēs visos valsts reģionos piederīgi ir vairāk nekā 7,5 miljoni locekļu. Tā pievienojās PLF 1964. gadā.

 Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas

Foto:  ELCT/Neng’ida Lairumbe, Evans Ayo