Ticībā balstītās organizācijas aicina uz globālu solidarizēšanos ar bēgļiem

21. Aug, 2019

Apvienoto Nāciju Organizācijas augstais komisārs bēgļu jautājumos, Pasaules Luterāņu Federācija un citas ticībā balstītas kopienas apņemas atbalstīt bēgļus

Izcelsmes un tradīciju daudzveidība, kas padara cilvēci unikālu, ir zem mērķtiecīgas neiecietības uzbrukuma, kas dažkārt izpaužas brutālā vardarbībā, un bēgļi bieži vien ir šā uzbrukuma frontes līnijā. Stiprinot ticības kopienām tradicionālo bēgļu patvēruma sniegšanas lomu, vairāk nekā 25 ticībā balstītas organizācijas izteica savu turpmāko apņemšanos nodrošināt bēgļiem cilvēka cienīgus apstākļus un efektīvu aizsardzību, pieeju sociālajiem pakalpojumiem un cilvēktiesību piepildījumu, kā arī miera celšanas centienu stiprināšanu. Balstoties savās reliģiskajās mācībās, kā arī tajā, ka kādas no to kopienām ir pašas pieredzējušas uzbrukumus, ticībā balstītās organizācijas vēlas iestāties pret ksenofobiju, saprotot to kā vienu no svarīgākajiem uzdevumiem (Pasaules luterāņu informāciju centrs).

ANO iniciatīva bēgļu jautājumos “Global Compact” īpaši atzīst ticībā balstītu organizāciju sniegumu un ilgstošo pieredzi bēgļu atbalstā un atzīmēs šos sniegumus Globālajā forumā par bēgļu jautājumiem. Gan bēgļu atbalstā, tostarp bērnu, kas ceļo, lai gūtu drošību, un sagaida uzņemšanu un pieņemšanu, gan sniedzot aizsardzību un pakalpojumus, gan atbalstot kopienas un meklējot risinājumus, piemēram, privātas atbalsta programmas, ticībā balstītas organizācijas apņēmās strādāt līdzās valstīm un pārējai globālai humānās palīdzības sabiedrībai, lai īstenotu solījumus, kas ietverti ANO iniciatīvā “Global Compact”.

Apakšā ir to organizāciju saraksts, kuras izteica gatavību iesaistīties globālajā bēgļu jautājumu risināšanā (LLSTA red. piezīme).

1.  ACT Alliance

2.  Adventist Development and Relief Agency ADRA

3. American Jewish World Service

4. Anglican Alliance

5. Anglican Communion

6. Caritas Internationalis

7.  Christian Aid

8. Church World Service

9. EU-Cord

10. Food for the Hungry

11. Global One

12. Hebrew Immigrant Aid Society

13. International Catholic Migration Commission

14. Islamic Relief Worldwide

15. Jesuit Refugee Service/USA

16. Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities

17. Lutheran World Federation

18. Network for Dialogue

19. Religions for Peace

20. Soka Gakkai International

21. Tearfund

22. World Council of Churches

23. World Evangelical Alliance

24. World Relief

25. World Vision International

Ženēva

20.06.2019.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas 

Foto: LWF/Albin Hillert 

Fotogrāfijā: Bēgļi gaida savu rindu nepārtikas līdzekļu izdalīšanas punktā Minavao. Minavao nometne Nigērijas bēgļiem, kas atrodas Kamerūnas tālajos ziemeļos, ir uzņēmusi ap 58 000 bēgļu no Ziemeļaustrumu Nigērijas. Bēgļus atbalsta PLF kopā ar vairākiem partneriem.