Kenija dodas pretī dzimumu līdztiesībai baznīcā un sabiedrībā

21. Aug, 2019

Kenijas Evaņģēliski luteriskā baznīca nodrošina teoloģisku pamatojumu dzimumu līdztiesībai

 (Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Mācītāja Katerīna Ngina Musau, Kenijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (KELB) dzimumu taisnīguma programmas vadītāja, teic, ka sieviešu stāvoklis viņas valstī pakāpeniski uzlabojas, bet priekšā vēl joprojām ir izaicinājumi. Nacionālajai asamblejai vēl ir jāparaksta likums par divu trešdaļu pārstāvniecību. (Šis likums paredz, ka pilsoņu ievēlētu valsts iestāžu sastāvā nedrīkst būt vairāk par divām trešdaļām viena dzimuma pārstāvju– tulk. piez.)

“Kenija ir apņēmusies virzīt sievietes saskaņā ar tās pašreizējo 2010. gada konstitūciju,” teica Musau. Nacionālā asambleja vēl nav apstiprinājusi divu trešdaļu pārstāvniecību, bet mēs joprojām cīnāmies par to.” Mācītāja Musau izskaidroja baznīcas lomu dzimumu taisnīguma veicināšana: tā ir “priekšgājēja” sabiedrībai un valdībai. “KELB mēs mēģinām rīkot kampaņas par dzimumu taisnīgumu, un mēs ceram, ka šī politika būs pilnā spēkā 2020. gadā.”

 Saskaņā ar Musau KELB ir atbalstījusi sievietes ordinētā kalpošanā. “Kulturāli un sociāli sievietes tika pieņemtas un atbalstītas ordinētas kalpošanas darbā.” Par spīti tam tas nav viegls ceļš visām sievietēm mācītājām, jo viņu pastorālā loma var tikt uzskatīta par draudu vīriešiem kolēģiem, bet viņa tic, ka šī situācija turpinās uzlaboties. “Pastāv tikai pāris gadījumu, kur sieviešu ordinācija tiek uzskatīta par draudu un tiek domāts, ka sievietēm nedrīkst piešķirt vietu baznīcā.”

 Kā dzimumu taisnīguma programmas koordinatore KELB Musau ir atbildīga par to, lai nodrošinātu nepieciešamu uzmanību ikvienai grupai baznīcā. “Mana galvenā loma ir nodrošināt, lai ikviena grupa baznīcā tiktu uzklausīta un ka tai būtu vieta, lai izteiktu savas idejas par dzimumu. Mēs atbalstām iekļaujošas diskusijas un forumus, kā arī norādām uz vēlamajiem sasniegumiem vienlīdzīgā vadībā un amatu nozīmēšanā KELB.” Viņa teica, ka programma ir palīdzējusi veidot atvērtu pieeju dzimuma jautājumiem. “Domāšana mainās, un šai politikai pastāv atbalsts.” 

 Neatstāt nevienu novārtā

Pasaules Luterāņu Federācijai (PLF) piederīgās baznīcas apliecina savu pozitīvo nostāju par dzimumu pārstāvniecību un sievietēm ordinētā kalpošanā, saskaņā ar KELB ģenerālsekretāru, mācītāju Lūku Mvololo. Viņš teica, ka dzimumu taisnīguma programma koncentrējas uz “izglītību, informējot cilvēkus par ieguvumiem, kurus sniedz dzimumu līdztiesība”.

Aizstāvības programmas centrā ir “dzimumu taisnīguma bibliskais un teoloģiskais pamatojums”, KELB ģenerālsekretārs, mācītājs Lūks Mvololo.

Mvololo teica, ka visas prezentācijas tiek noturētas svahili valodā ar mērķi sasniegt cilvēkus visos līmeņos un nodrošināt, ka neviens netiek atstāts novārtā. Viņš teica, ka aizstāvības programmas centrā ir “dzimumu taisnīguma bibliskais un teoloģiskais pamatojums”. Šobrīd programma ir publiskās līdzdalības stadijā ar mērķi sasniegt lielāku publikas informētību 2020. gadā. “Šie principi ir balstīti PLF 2013. gada dzimumu taisnīguma politikā, bet mūsu kontekstā,” piebilda KELB amatpersona.

Runājot par sieviešu ordināciju, Mvololo teica, ka baznīca neatlaidīgi progresē un vairāk sieviešu piebiedrojas ordinētajai kalpošanai. 30. jūnijā KELB ordinēja mācītāju Katerīnu Prisku Hedi, kas kļuva par piekto sievieti garīdznieci baznīcā, kurai šobrīd pieder 21 ordinēts mācītājs.

“Baznīca sāka iedrošināt sievietes pieteikties šai kalpošanai 90. gadu beigās. Ļoti neliels skaits bija motivētas iesaistīties teoloģiskajā izglītībā un formācijā ordinētai kalpošanai. Pirmā bija mācītāja Katerīna Ngina Musau, kuru ordinēja 2002. gada februārī,” paskaidroja Mvololo.

Viņš teica, ka sieviešu līdzdalība kalpošanā pieaug un ka baznīca ir svētīta ar jauniešu iesaisti. “Kamēr mēs iedrošinām vairākas baznīcai piederīgās sievietes iesaistīties ordinētā kalpošanā, visumā šī tendence vairojas, un visi jaunieši, gan sievietes, gan vīrieši, ir ieinteresēti šajā aicinājumā. Viņi dara to vairāku iemeslu dēļ. Kultūras barjeras ne tik spēcīgi ietekmē viņu lēmumus. Par spīti tam mēs turpinām viņus iedrošināt, lai saglabātu pēctecību.”

Šobrīd KELB ir organizēta četros apgabalos, 20 iecirkņos, 16 misijas teritorijās – kopumā 36 vienībās ar 182 draudzēm. Vidēji baznīcā ar 25 000 piederīgajiem svētdienas dievkalpojumus apmeklē 17 500 cilvēki. Līdzās ordinētajiem garīdzniekiem baznīcā ir pieci diakoni un viena diakone. Tāpat baznīcā kalpo 37 apmācīti evaņģēlisti, starp kuriem ir septiņas sievietes, pieci brīvprātīgie pensionētie mācītāji un 230 abu dzimumu neordinētie sludinātāji.

Kenijas baznīcas aizsākumi ir rodami Tanzānijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas misijas darbā. KELB pievienojās PLF 1992. gadā.

Nairobi, Kenija / Ženēva

 19.07.2019. 

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas

Foto: L. Mwololo