Pārvarot plaisu starp dzimuma līdztiesību un reliģisko brīvību

19. Jūl, 2019

PLF piedalās konsultēšanā, kuras mērķis ir paturēt sieviešu tiesības reliģiskās un ticības brīvības centienu centrā

Oslo, Norvēģija / Ženēva

06.06.2019. 

 Uz tukšās skatuves sieviete ar apklātu galvu ir nometusies ceļos un klanās lūgšanā. No vienas puses ienāk reliģiskās brīvības aktīvists, bet no otrās – dzimumu taisnīguma aizstāvis. Abi mēģina vilkt viņu, bet pretējos virzienos (Pasaules luterāņu informācijas centrs).

Šī vienkāršā skice ir kā fons nesenajai sapulcei Oslo – kuras mērķis bija uzlabot attiecības starp tiem, kas nodarbojas ar reliģisko un ticības brīvību, un tiem, kas ir iesaistīti dzimumu līdztiesības veicināšanā. 24.–25. maija semināru organizēja Dānijas un Norvēģijas valdības, līdz ar Dānijas cilvēktiesību institūtu un Stefanus aliansi, kā arī sadarbībā ar vairākiem ANO birojiem.

Pasaules Luterāņu federācija (PLF) ir pievienojusies ap 30 citām ticībā balstītām organizācijām (TBO), lai apspriestu pārklāšanos starp tiesībām uz reliģisku brīvību un sieviešu tiesībām, strādājot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu 2030. gadam (IAM) ietvaros. Tikšanās fokusā bija labāko prakšu apkopojums un ierosinājumi priekš konkrētas rīcības, lai nodrošinātu progresu izglītībā (IAM 4. mērķis) un konfliktu novēršanu un pieeju tiesu sistēmai (IAM 16. mērķis), paturot dzimumu līdztiesību šo centienu centrā.

Marija Kristīne Rendone no PLF līdzdalīja sieviešu cilvēktiesību stiprināšanas spējas piemērus PLF piederīgu baznīcu starpā, valsts programmās un ar partneriem, kas darbojas no ticības perspektīvas. Mērķis ir izveidot pieeju, kas veltītu lielāku uzmanību dzimumam. Tāpat viņa ir uzsvērusi PLF apņemšanos sekot IAM plānam ar tās “Waking the Giant” (Uzmodinot milzi – angļu val.) iniciatīvu, kur ticībā balstītiem dalībniekiem ir sniegti rīki, kas ļaus tiem spēlēt izšķirošu lomu un “neatstāt nevienu aiz muguras”.

ANO speciālais ziņotājs ticības un reliģiskās brīvības jautājumos Ahmeds Šahīds uzsvēra, ka ir svarīgi iesaistīt visas ieinteresētās puses no vadības un pamatdalībniekiem. Viņš atkārtoja, ka TBO spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu pētniecības, tiesību aizstāvēšanas un veiktspējas vairošanas laukos. Viņš atzīmēja, ka pieeja reliģiskajai brīvībai, kas nav balstīta tiesībās, var pakļaut sieviešu un meiteņu vērtību un cieņu regresīvai reliģiskai ideoloģijai.

Cita ANO pārstāve, Aza Karama, ANO iedzīvotāju fondā (UNFPA) vadoša padomniece un ANO reliģijas un attīstības starpaģentūru darba grupas (UNIATF) priekšsēdētāja, teica: “Dzimuma jautājumi ir visnozīmīgākā dimensija, kas ļauj novērtēt apņemšanos nodrošināt cilvēktiesības. Šeit var redzēt vislielākās domstarpības.”

“Dzimuma jautājumi ir visnozīmīgākā dimensija, kas ļauj novērtēt apņemšanos nodrošināt cilvēktiesības. Šeit var redzēt vislielākās domstarpības,” Aza Karama, ANO iedzīvotāju fonda vadoša padomniece un ANO reliģijas un attīstības starpaģentūru darba grupas priekšsēdētāja.

Dalībnieki no daudzām valstīm un ticības tradīcijām līdzdalīja piemērus, stāstot par kaitīgajiem reliģijas izmantošanas veidiem, attaisnojot diskrimināciju un vardarbību, ar likumdošanu sakarā ar ģimenes dzīvi, šķiršanos, mantošanu vai bērnu aizbildniecību, kā arī par kaitīgām praksēm, tostarp agrām laulībām un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. Tie atzīmēja, ka mēģinājumi izaicināt šādas prakses bieži tiek nosaukti par “Rietumu iejaukšanos” tradicionālajās kultūrās un ticībā.

Indiešu profesore Samija Uma no Ambedkaras universitātes Jaundelī runāja par centieniem pārvarēt patriarhālisma, reliģiskā fundamentālisma un kastu sistēmas eksplozīvu maisījumu, kas kavē sieviešu pieeju viņu tiesībām un cieņai viņas valstī. Viņa izcēla ekonomiskus faktoru, kas veido turpmākus šķēršļus sievietēm, kas vēlas piekļūt Indijas tiesu sistēmai.

Teoloģe Naila Tabara no Adijanas fonda Libānā, skaidroja, kādā veidā dažādas musulmaņu un kristiešu grupas viņas valstī ievieš savu likumdošanu sakarā ar ģimeni un sieviešu tiesībām. Jordānas un Svētās zemes evaņģēliski luteriskā baznīca tika sniegta kā piemērs ticības kopienai, kas iesaistās IAM 16. mērķa (pieejas tiesu sistēmai) īstenošanā. Tā reformē savu likumdošanu ģimenes jautājumos, lai atteiktos no jebkādām normām, kas ir diskriminējošas attiecībā pret sievietēm, un cenšas īstenot PLF dzimuma taisnīguma politiku.

Cits pozitīvs piemērs ir Kolumbijas ekumeniskā platforma DiPaz (Dialogs par mieru), kuru atbalsta PLF. Tā saved kopā vairākas konfesijas un grupas, lai apspriestu sarežģītus jautājumus sakarā ar taisnīgumu un cilvēktiesībām, tostarp dzimumu līdztiesību. Politiskās polarizācijas un jaunā miera līguma kontekstā DiPaz nodrošina vitāli svarīgu telpu, kur var norisināties sarunas par reliģisku brīvību un sieviešu tiesībām. 

Nākamie soļi šajā konsultēšanas procesā ietvers labāko prakšu apkopojuma izveidi. 2019. g. otrajā pusē tiks noturēts cits seminārs, kura uzmanības centrā būs laba veselība un labklājība (IAM 3. mērķis) un rīcība klimata jomā (IAM 13. mērķis), paturot dzimumu līdztiesību analīzes un piedāvātās rīcības centrā. Process noslēgsies 2020. gadā ar rekomendācijām priekš dažādām iesaistītām pusēm un tematisku atskaiti par dzimumu līdztiesību no ANO speciāla ziņotāja ticības un reliģiskās brīvības jautājumos.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas 

Foto: Stefanus Alliance