Meksikas baznīca svin sieviešu ordinācijas desmit gadu jubileju

23. Mai, 2019

Mehiko, Meksika / Ženēva     

| 12./04./2019.

Vienlīdzīga līdzdalība citos baznīcas dzīves laukos ir pieaugusi

(Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Nesenās sieviešu ordinācijas desmitgades svinības Meksikas Luterāņu baznīcā (MLB) sniedza izdevību no jauna apliecināt baznīcas apņemšanos dot iespēju un iedrošināt sievietes un vīriešus ieguldīt savas dāvanas pastorālajā kalpošanā uz vienlīdzības pamata.

“Radīšanas grāmatā (1Moz 1:27) mēs lasām, ka Dievs rada cilvēci pēc Dieva tēla un līdzības un vienlīdzīgos apstākļos. Dievs dod spējas, dāvanas un iespējas kalpot citiem gan vīriešiem, gan sievietēm,” MLB prezidents māc. Roberto Treho teica svinīga dievkalpojuma laikā 6. aprīlī Grasijas baznīcā, kas atrodas galvaspilsētā, Mehiko. Viņš teica, ka “MLB mums bija nepieciešama pastorāla kalpošana sievietēm tādēļ, ka gan vīrieši, gan sievietes atspoguļo Dieva tēlu”.

Pasaules Luterāņu federācijai (PLF) piederīgajā baznīcā ir 1500 locekļu. Tai pieder 11 draudzes, kuras vada deviņi ordinēti garīdznieki – trīs sievietes un seši vīrieši.

Māc. Sofija Tenorio bija pirmā sieviete no baznīcas, kas studēja teoloģiju Augsburgas luterāņu seminārā Mehiko (SEMLA), un vēlāk viņai pievienojās māc. Marija Elena Ortega un māc. Angela Treho-Hāgere. Savu lektoru un mācītāju iedvesmotas, viņas lūdza baznīcu pieņemt tās par kandidātēm pastorālajai kalpošanai, un visas trīs tika ordinētas 2009. gadā.

“Luterāņu mācītāji turpina aizstāvēt dzimumā balstītu perspektīvu institucionālajā politikā un draudžu praksē. Mūsu Meksikas kontekstā tas sniedz ieguldījumu sabiedrības struktūras rekonstrukcijā un konkrēto sieviešu dzīvēs mūsu ticības kopienās,” – māc. Karina Garsija-Karmona, MLB Mehiko draudze. 

Cita sieviete mācītāja, māc. Karina Garsija-Karmona šobrīd vada vienu no Mehiko draudzēm, vienlaikus pasniedzot SEMLA. Viņa ir norādījusi, ka sieviešu ordinācija tāpat ir veicinājusi neordinētu sieviešu iesaistīšanos draudžu diakonijas darba vadībā. Viņa teica, ka “luterāņu mācītāji turpina aizstāvēt dzimumā balstītu perspektīvu institucionālajā politikā un draudžu praksē. Mūsu Meksikas kontekstā tas sniedz ieguldījumu sabiedrības struktūras rekonstrukcijā un konkrēto sieviešu dzīvēs mūsu ticības kopienās”.

Dialogs par visu cilvēku cieņu

Sofija Tenorio, galvaspilsētas Grasijas draudzes mācītāja, runāja par priekiem un izaicinājumiem, kurus sastop sieviete mācītāja Meksikas mačo sabiedrības kontekstā. Viņa teica, ka daudzi vīrieši un sievietes nepieņem sievieti mācītāju par vienlīdzīgu ordinētam vīrietim. Tādēļ viņa iedrošina savus draudzes locekļus redzēt sievietē kādu, kuru Dievs tāpat ir aicinājis “evaņģelizēt cilvēkus, identificēt apmācības un attīstības iespējas, ņemt vadošo lomu sludināšanā, dziedāšanā, mācīšanā un organizācijā”.

Angelas Treho-Hāgeres pastorālais uzdevums iet roku rokā ar pasniegšanu gan luterāņu seminārā, gan Mehiko teoloģiskajā sabiedrībā. Viņa apraksta savu SEMLA koordinatora darbu kā “nepārtrauktu ceļu, kurā mums līdzi ar mīlestību un solidaritāti gāja citi mācītāji, kas tic dzimumu līdztiesībai”.

Trejo-Hāgere, kura drīz sāks savas doktora līmeņa studijas dzimumu studijās Mehiko Iberoamerikas universitātē ar PLF atbalstu, teica, ka sieviešu ordinācijas jubilejas svinības bija svarīgas, lai padarītu šo arvien notiekošo procesu redzamu. Viņa teica, ka “mūsu vēlme kalpot baznīcai un atbalstīt bibliskās refleksijas procesus ir augusi”.

Bijušais MLB prezidents māc. Daniels Treho-Korija izteica pateicību par “labiem dialogiem” baznīcā, kas darīja iespējamu nonākt pie sieviešu ordinācijas jēgpilnā veidā. Viņš piebilda, ka “Jēzus iedvesmojošā attieksme pret sievietēm, nozīmējot tās par savas augšāmcelšanas vēsts nesējām, ir centrāla evaņģēlijam un nav mazsvarīgāka par viņa attieksmi pret Kunga mācekļiem”.

Vēstulē MLB, PLF Latīņamerikas un Karību reģiona sekretāre māc. dr. Patricija Kujati apsveica baznīcu ar tās apņemšanos veidot iekļaujošu pastorālo kalpošanu. “Līdz ar Meksikas baznīcu es svinu tās iekļaujošu pastorālo kalpošanu. Es lūdzu, lai MLB turpina nest augļus savā apņēmībā apliecināt pilnīgo vīriešu un sieviešu līdzdalību uz vienlīdzības pamata.”

Kujati pateicās sievietēm mācītājām par to, ka tās “lika savas dāvanas un talantus lietā un iedvesmoja daudzus cilvēkus uzņemties šo godpilno kalpošanu Dievam”.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija