Nepāla: Sieviete vadītāja Damaja apraksta savu ceļu no [reālās] verdzības pie vadības

22. Mai, 2019

Vairāk nekā 120 pārstāvju vietējā pašvaldībā, pateicoties PLF darbam ar atbrīvotajiem dzimtļaudīm

Pasaules luterāņu informācijas centrs – Valstī ar vairāk nekā 450 lauku pašvaldībām ievēlēšana vietējā valdībā par pārstāvi Nepālā var nelikties liels sasniegums, bet tikai ne Kausiljai Damajai. Pēc pāris mēnešiem viņa atzīmēs divus gadus, kopš viņa kļuva par vietējās pašvaldības deputāti Navadurgas lauku pašvaldībā kalnainajā rietumu reģionā..

Viņa piedzima 1968. gadā dzimtļaužu (haliju) ģimenē Navadurgas ciemā, Dadeldhuras rajonā. Kontakti ar cilvēkiem ārpus viņu sociālās grupas bija strikti aizliegti. Tāpat kā viņas vienaudži, desmit gadu vecumā viņa sāka strādāt pie saimnieka, kuram piederēja zeme, uz kuras viņas ģimene pūlējās nopelnīt iztikai. Tajā brīdī viņa sāka saprast nevienlīdzību starp zemniekiem un zemes īpašniekiem. 

Damaja tika izprecināta trīspadsmit gadu vecumā, saskaņā ar bieži praktizēto haliju paražu. Agrīnas laulības atbrīvoja meitenes vecākus no atbildības un jauna vīrieša ģimenei pievienoja papildu darbaspēku. Viņa atceras, ka tam sekoja “ārkārtīgi sarežģīti” diskriminācijas un vardarbības gadi. “Daļa no šīs varmācības notika mājās, jo mans vīrs cīnījās ar alkoholismu, kas ir tipiska atkarība vīriešiem apkārtnē.”

PLF marginalizēto grupu aizstāvība

Viņa bija tuvu divdesmit gadu vecumam, kad uzzināja par Pasaules Luterāņu federāciju (PLF), vienu no organizācijām, kas noturēja tikšanās ciemā, lai vairotu izpratni par dzimtļaužu un citu marginalizēto grupu tiesībām. Viņa atgādināja, ka “neviena grupa nevar būt vairāk diskriminēta kā dzimtļaužu sievietes, kas piedzīvo trīs veidu diskrimināciju – kā daliti, kā dzimtļaudis un kā sievietes”. 

“PLF aizstāvības programmas tiešām palīdzēja man stiprināt manu izpratni par situāciju un to, kā es varu atbalstīt kustību pārmaiņu īstenošanā. Tas uzmodināja manī sapni, ka kādu dienu es būšu ievēlēta valdībā un iestāšos par manu cilvēku tiesībām, ieņemot ietekmīgu amatu,” piebilst Damaja. Viņas aktīvās iesaistes dēļ viņa tika ievēlēta par federācijas sieviešu ietaupījumu un kredīta grupas reģionālu priekšsēdētāju 21 gadu vecumā.

“PLF aizstāvības programmas tiešām palīdzēja man stiprināt manu izpratni par situāciju un to, kā es varu atbalstīt kustību pārmaiņu īstenošanā. Tas uzmodināja manī sapni, ka kādu dienu es būšu ievēlēta valdībā un iestāšos par manu cilvēku tiesībām, ieņemot ietekmīgu amatu,” Kauslija Damaja, Navadurgas lauku pašvaldības deputāte rietumu Nepālā. 

2017. gada maijā, 49 gadu vecumā, Damaja tika ievēlēta Navadurgas vietējā valdībā līdzās 125 citām halijām. “Ar visām tām grūtībām, kuras mēs piedzīvojām, šis sasniegums man un citiem bija par pierādījumu tam, ka cerība vienmēr pastāv – pat visbezcerīgākajās no situācijām,” saka Damaja.

Cīņa turpinās

Pirms Nepālas valdība oficiāli to atcēla 2008. gada septembrī, dzimtbūšanas sistēma ir gadsimtiem pastāvējusi pie halijām un citiem dalitiem (zemākajiem no zemākajiem kastu stistēmā). Tā tika lietota trīs veidos: pārmērīgas darba stundas, visu ģimenes locekļu, tostarp bērnu, iesaiste darbā, un neizbeidzamais parāds par pamata vajadzību nodrošināšanu. “Šī prakse, bez šaubām, bija necilvēcīga un ārkārtēja cilvēktiesību pārkāpšana,” teica PLF valsts pārstāvis, Dr. Prabins Manandhars.

Kaut arī pastāv atšķirīgi statistikas dati par viņu precīzu skaitli, Starptautiskais Dalitu solidaritātes tīkls norādīja, ka valsts lēmums nozīmēja brīvību aptuveni 20 000 haliju.

Tomēr Manadhars teic, ka prakses kriminalizācija nav izbeigusi haliju cīņu par viņu tiesībām. Procesu bieži vien sarežģī nopietni izaicinājumi, tostarp atbilstošas likumdošanas trūkums rehabilitācijas procesiem un visu skarto sasniegšanai. “Brīvība var izrādīties nomācoša perspektīva, it sevišķi tiem, kuriem tās iepriekš nebija un kuru integrācija atpakaļ sabiedrībā pieprasa pastāvīgu un nopietnu atbalstu,” viņš piebilst.

Pastāvīgais atbalsts virzībā uz cienīgu dzīvi ir centrāls PLF darbam ar atbrīvotajiem halijiem rietumu Nepālā.

PLF turpina tās sadarbību ar Haliju federāciju, iesaistoties ar palīdzību, sākot ar juridisko dokumentāciju, pilsonisku izglītību un beidzot ar atbalstu iztikai. “Mērķis ir nodrošināt, ka atbrīvotie haliji pilda savus pienākumus, tāpat arī iedrošinot ciešāk komunicēt ar pārējo kopienu.”

Navadurgas lauku pašvaldības pārstāve Kausilja Damaja piekrīt: “Jā, mēs esam beidzot brīvi, bet ceļā pie patiesās brīvības vēl ir daudz jānoiet.”

PLF valsts programma ir atbalstījusi marginalizētas un nelabvēlīgas kopienas Nepālā kopš 1984. gada. Tās aktivitātēs, kas ietver apmācības nelaimes gadījumiem un ilgtspējīgam dzīvesveidam, kā arī cilvēktiesību popularizēšanu, ikgadēji sasniedz vairāk nekā 83 000 cilvēku. 2018. gadā PLF Nepālā strādāja ar 4355 atbrīvotiem halijiem, no kuriem 58 procenti bija sievietes.

2018. gadā sievietes veidoja 58 procentu no PLF atbalstītajiem atbrīvotajiem dzimtļaudīm rietumu Nepālā.

 Navadurga, Nepāla / Ženēva

 | 8./03./2019.

Foto: PLF Nepāla  

Galvenā foto apraksts: Kausilja Damaja, rietumu Nepālas Navadurgas lauku novada vietējās pašvaldības deputāte. 

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija