Sieviete bīskape Zviedrijā

1. Apr, 2019

2019. gada 3.martā Karīna Juhannesone stājās bīskapa Ragnara Perseniusa vietā, kurš devies pensijā.

Mācītāja un teoloģe Karīna Juhannesone 2018. gada 6. novembrī tika ievēlēta par Upsalas diecēzes bīskapi, saņemot 357 klātesošo balsis. Otra kandidāte nedaudz atpalika, iegūstot 231 vēlētāju balsi. Vēlēšanās piedalījās 700 personas: puse bija mācītāji un diakoni diecēzes draudzēs, un puse pārstāvēja pašus draudzes locekļus no Upsalas diecēzes draudzēm. 

Konsekrācijas dievkalpojumā piedalījās dažādu konfesiju pārstāvji, kā arī Viņas Majestāte Zviedrijas karaliene Sofija. 

Gada sākumā Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības mājas lapas redaktore Aļesja Lavrinoviča tikās ar bīskapi elektu Karīnu Juhannesoni Upsalas universitātes Teoloģijas fakultātē un sarunājās par Dievu, Zviedrijas baznīcas liberālisma klišeju, luterisko garīgumu un sieviešu ordināciju. Sirsnīgo sarunu lasiet mūsu mājas lapas arhīvā: “Saruna ar Karīnu Juhannesoni, reliģijas filozofi, mācītāju un bez piecām minūtēm Upsalas diecēzes bīskapi”.

LLSTA redakcija

Foto: Karin Perers