Sieviete bīskape Somijā

29. Mar, 2019

Desmitajā februārī bijusī Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretāra vietniece ekumenisko attiecību jautājumos māc. dr. Kaisamari Hintika tika konsekrēta par bīskapi Somijas Espo diecēzē.

Savā sprediķī bīskape dr. Hintika runāja par diecēzi, kuru vadīs, kā par dārgu kopienu ar draudžu daudzveidību, kas “ir mājas plašam cilvēku lokam: meklētājiem un jūtīgiem jautājumu uzdevējiem; kritiķiem un atdzimušajiem; tiem, kas liecina visdažādākajos veidos”. Visas šīs daudzveidības vidū, viņa teica, “mēs esam vienoti aicinājumā celt šo diecēzi un Kristus baznīcu kopā. Tas ir aicinājums, kas pārvar jebkādu robežu starp mums. Tas ir aicinājums, kas nesīs šo diecēzi uz priekšu.”

Konsekrēšanas dievkalpojumā Somijas Evaņģēliski-luteriskās baznīcas un Espo diecēzes bīskapiem, mācītājiem, diakoniem un personālam piebiedrojas pārstāvji no māsu baznīcām sadraudzībā un ekumeniskiem partneriem.

PLF ģenerālsekretārs māc. dr. Martins Junge teica, ka PLF ir pateicīga Hintikas vadībai PLF teoloģiskajā un ekumeniskajā darbā šo pēdējo gadu laikā. “Mēs priecājamies kopā ar Espo diecēzi par spējīgo vadītāju, kas tika aicināta bīskapa kalpošanā.”

Fotogrāfijas: Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija