Inversijas (dzeja)

19. Mar, 2019

Uzraksti mani otrādi
Ar krītu uz pelēkas tāfeles
Dienā kad avoti kurina
Miglu bezlapu ielejās
Spoguļrakstā ievelc
Visas diakritiskās zīmes
Kamēr vārnas ķērkuļo
Zarus ligzdās pīdamas
Visu pilnīgi ačgārni
Saber kā papīra turzā
Dienā, kad gulbji aizlido
Sniegu nākotnē brēkdami
Lai turzas saturu sakratot
Pēkšņi izmainās sintakse
Kamēr strazdi kladzina
Tumsā kašķīgi skriedami
Uzraksti mani otrādi
Visas diakritiskās zīmes
Dienā kad gulbji aizlido
Tumsā kašķīgi skriedami

/Lauma Lapa, bij. LELB evaņģēliste/