Pasaules Luterāņu Federācijā ir jauna dalībbaznīca: Luterāņu sinodes Kubas Apvienotā evaņģēliskā baznīca

9. Feb, 2019

 “Piederība Pasaules Luterāņu Federācijai ļauj mums dot un saņemt dažādos veidos”

(Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Kad Luterāņu sinodes Kubas Apvienota evaņģēliskā baznīca (LSKAEB) uzzināja, ka tā tika pieņemta par Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) locekli, svinības ilga nedēļu.

“LSKAEB pievienoties PLF nozīmē būt skaidrībā par to, ka mēs tagad esam starptautiskās luterāņu kopienas daļa. Mēs vairs neesam vieni paši. Tagad mēs varam būt kopībā ar mūsu brāļiem un māsām ticībā,” teica bīskaps Ismaels Laborde Figērass.

 

“Mēs vairs neesam vieni paši. Tagad mēs varam būt kopībā ar mūsu brāļiem un māsām ticībā,”

                  – bīskaps Ismaels Laborde Figērass.

“Piederība luterāņu sadraudzībai ļauj mums dot un saņemt dažādos veidos. Mēs varam mācīties no citiem un tajā pašā laikā piedāvāt tās dāvanas, kuras mums devis Svētais Gars,” viņš saka. “Mēs varam piedāvāt baznīcas dibināšanas pieredzi neeiropeiskajā un ne tik vāciskajā kontekstā. Mēs varam piedāvāt vadības apmācības pieredzi valstī, kurā mūsu baznīcai nepastāv juridiskais darbības pamatojums. Pirms tam mēs bijām samērā vientuļi. Tagad mums ir kompānija.”

LSKAEB pieder 1500 locekļi un 11 draudzes septiņās provincēs. Tās diakonu un mācītāju kalpošanā darbojas vairāk sieviešu nekā vīriešu, to starpā viena palīgbīskape. Sievietēm arī ir vienlīdzīgas tiesības ieņemt noteicošas vadības posteņus LSKAEB un diecēzes padomi pamatā veido sievietes. Vēl jo vairāk, tā ir vienīgā baznīca valstī ar Kubas mūziku liturģiskajā grāmatā, un tā rada arī gospeļmūziku un mūziku bērniem.


Dievkalpojumi, diakonija un ekumenisms

Baznīcas galvenā sociālās kalpošanas un evaņģelizācijas programma, JOEL Kuba, apvieno mācītājus un brīvprātīgos. JOEL izplata Bībeles un bibliskos materiālus un veicina aktivitātes, kas atbalsta veselību un labklājību. Viens no tās mūzikas kolektīviem “JOEL Vixion”, kas ir viens no vissenāk aktīviem valstī, apceļo ciemus un baznīcas, sludinot Dieva vārdu ar mūziku. 

Tāpat pastāv programma, kuras mērķis ir celt baznīcas vai iegādāties un pielāgot dievkalpojumiem ēkas, kas ir svarīgi baznīcai, kas tika aizsākta privātajās mājās. Šodien luterāņu baznīca notur dievkalpojumus un uztur savas programmas Aposento Alto ēkā Santjago de Kubā. “Mums ir citi īpašumi, kas juridiski joprojām pieder privātpersonām, kas kalpo baznīcai. Mēs nodarbojamies ar šo īpašumu nodošanu LSKAEB.”

Kubas luterāņu baznīcas locekļi nāk no visiem valsts sabiedrības sociālajiem slāņiem, ieskaitot atstumtos ļaudis. Tā ir baznīca, kas veicina savu ekumenisko aicinājumu caur dialogu, svinībām un citiem sadarbības aktiem ar protestantiem un katoļiem.

Tās laicīgie un ordinētie vīrieši un sievietes aktīvi piedalās sociālajā kalpošanā un diakonijā Kubas sabiedrībā, sevišķi sludinot vienlīdzības un taisnīguma vērtības. Programma, kas aizsākās 2002. gadā, sniedz pastorālu un diakonikālu atbalstu neaizsargātām grupām, sevišķi senioriem un cilvēkiem, kam ir HIV un AIDS.


Teoloģiskā izglītība

Baznīca 2000. gadā atvēra savu teoloģisko semināru, kas piedāvā Bībeles studijas un kursus, sākot ar skolas līmeņa sertifikātu kristīgajā izglītībā un beidzot ar sešu apmācības gadu laikā saņemtu diplomu. “Tādēļ, ka mēs esam konfesionāla un apliecinoša baznīca un pastāvam valstī ar augstu izglītības līmeni, mēs pievēršam īpašu uzmanību teoloģiskas apmācības procesam,” saka bīskaps. Tāpat baznīca nemitīgi strādā pie maziem projektiem, kas nodrošina paši sevi, lai uzturētu tās kalpošanu Kubā, un pakāpeniski apgūst finansējumu no ārpuses.

Kaut arī baznīca ir brīva veidot kopienas un sludināt evaņģēliju bez vajāšanām un diskriminācijas, oficiāli valdība neatļauj teoloģisko izglītību. Cits izaicinājums ir liels dzīves dārdzības līmenis. Strādniekiem maksā Kubas peso (CUP), bet preces un pakalpojumi tiek novērtēti konvertējamā nacionālajā valūtā (CUC), kas ir piesaistīta ASV dolāram. Līdz ar to strādnieku dienas alga ir mazāka par vienu ASV dolāru un baznīcas locekļu ziedojumi ir nelieli. 

“Tas viss padara baznīcas kalpošanu kā izaicinājumu un ļoti interesantu, bet mēs vienmēr atrodam ceļu uz priekšu – ar Dieva palīgu un mūsu atjautību,” pabeidz bīskaps Laborde Figērass.

PLF uzņēma LSKAEB luterāņu sadraudzībā 2018. gada jūnija Padomes sapulcē Ženēvā.

Santjago de Kuba, Kuba / Ženēva

 | 23./01./2019. 

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija