Liecināšana ar dialogu, izglītību un sieviešu tiesību stiprināšanu Svētajā zemē

9. Feb, 2019

Fotogrāfijā: Sallija Azare, Jordānijas un Svētās zemes Evaņģēliski luteriskā baznīca. Foto: PLF/Albin Hillert

Sadraudzības balsis: Palestīniešu Pasaules Luterāņu Federācijas padomes locekle Sallija Azara

(Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Pastāstiet, lūdzu, par sevi un par savu baznīcu. 

Es piedzimu Jeruzālemē un esmu 22 gadus veca, un nesen esmu pabeigusi bakalaura studijas teoloģijā Tuvo Austrumu teoloģijas skolā. Es turpināšu mācīties, studējot maģistra programmā Vācijā. Jordānijas un Svētās zemes Evaņģēliski luteriskajai baznīcas (JSZELB) sastāvā ir septiņas draudzes – viena Ammānā, Jordānijā; Betānijā, pāri Jordānas upei; četras Rietumu krastā un viena Jeruzālemē.

Kādā veidā konteksts nosaka JSZELB misiju?

Lielā mērā okupācija ir mūsu galvenā problēma šodienas izraēliešu un palestīniešu konflikta situācijas sakarā. Ikvienam, kurš dzīvo Rietumu krastā, ir vajadzīgi dokumenti, lai atbrauktu uz Jeruzālemi. Kad mēs gribam noturēt kopīgas konferences, draudzes locekļiem var rasties grūtības saņemt iebraukšanas vai izbraukšanas atļauju. Dažkārt robeža ir slēgta un tik brīvi iebraukt nav iespējams. Parasti cilvēki teic, ka Jeruzālemes identifikācijas kartes īpašniekiem ir vieglāk, jo viņi var atbraukt vai iebraukt. Bet pati dzīve Jeruzālemē šodien var būt ļoti apgrūtināta. Mūsu dzīve ir sarežģīta – palestīnieši, arābi, musulmaņi, izraēlieši un ebreji, visi dzīvo kopā un mēģina atrast veidus, kā pielāgoties. 

Kā jūs redzat jūsu baznīcas lomu šajā situācijā?

Mēs mēģinām uzturēt dialogu ar cilvēkiem un sarunājamies ar daudzām baznīcām, ieskaitot Vidējo Austrumu baznīcu padomi un Pasaules baznīcu padomi, diskutējot par miermīlīga dialoga iespējām. Mēs arī cenšamies uzturēt starpreliģiju dialogu ar jūdiem un musulmaņiem un palīdzēt mūsu draudzēm to mācīties. Tāpat mūsu skolās ir programmas, kas ir domātas izraēliešu un palestīniešu kopā sanākšanai. Pagaidām es neredzu tam rezultātus, bet mēs gaidām, kamēr tas nesīs augļus.

“Mēs mēģinām uzturēt dialogu ar cilvēkiem un sarunājamies ar daudzām baznīcām [..] Mēs arī cenšamies uzturēt starpreliģiju dialogu ar jūdiem un musulmaņiem un palīdzēt mūsu draudzēm to mācīties,” Sallija Azara, Jordānijas un Svētās zemes Evaņģēliski luteriskā baznīca.

Pastāstiet vairāk par jūsu skolām un lomu, kādu tās spēlē, stiprinot jaunos palestīniešus, kas sastopas ar šiem ikdienas izaicinājumiem.

Mums ir četras skolas, kas nodrošina izglītību no bērnudārza līdz 12. klasei. Tās vēlas sniegt kvalitatīvu izglītību kristiešu un musulmaņu studentiem neatkarīgi no to izcelsmes. Baznīca palīdz nabadzīgākajām ģimenēm, kas nevar samaksāt studiju maksu, piesaistot citu organizāciju atbalstu. Mūsu skolās līdzās angļu un arābu valodai pasniedz arī vācu valodu, un mēs iedrošinām mūsu skolēnus veidot pēc iespējas plašāku skatījumu, sniedzot iespēju piedalīties citu valstu studentu regulārās apmaiņas programmās. Mēs arī rīkojam trīs vasaras nometnes bērniem no dažādām baznīcām, piedāvājot sporta aktivitātes, reliģisku izglītību un organizējot ekskursijas uz Jēriku un citām vietām, kur viņi var mācīties stāstus no Bībeles.

Kā jūs, būdama jauna sieviete, novērtējat jauniešu stiprināšanu, dzimumu līdztiesību un sieviešu līdzdalību jūsu baznīcā?

Baznīca ir pieņēmusi PLF dzimuma līdztiesības politiku vairāk nekā pirms diviem gadiem, un mēs redzam pārmaiņas dzimumu līdztiesības jomā pārstāvniecības kvotu ieviešanā – 40 procentu sievietēm un 20 procentu jauniešiem. Jauniešu gadījumā mēs darām visas nepieciešamās pamata lietas, lai veicinātu viņu nākšanu uz baznīcu, kā arī rīkojam nometnes un citas līdzīgas aktivitātes. Viņi neapmeklē baznīcas, bet šī ir vispasaules problēma. Mani draugi ir aktīvāki šajā ziņā, un tas palīdz. Es domāju, ka palēnām mēs kaut ko sasniegsim jauniešu darbā.

Tāpat mums ir nepieciešams smagi strādāt pie sieviešu līdzdalības, un sieviešu birojs dara lielu darbu. Mēs cīnāmies par sieviešu stiprināšanu mūsu sabiedrībā tās attieksmes dēļ, kas pastāv mūsu kultūrā. Sieviešu līdzdalība vadībā joprojām ir jāizcīna. Dažas saka: “Tādēļ, ka es esmu sieviete, es nevaru darīt to vai ko citu.” Mūsu baznīcā ne pārāk daudz sieviešu studē teoloģiju, bet mēs mēģinām iesaistīt vairāk.

PLF Padomes sapulces gaitā jūs apstiprinājāt jaunu PLF stratēģiju. Kādas stratēģijas daļas būs īpaši aktuālas vai interesantas jūsu baznīcai?

Apņemšanās stiprināt jauniešus un sievietes. Es uzskatu to par īpaši svarīgu. Tāpēc, ka mūsu baznīcā ir ļoti lielas problēmas darbā par taisnīgām attiecībām starp vīriešiem un sievietēm un arī ar jauniešu nozīmīgas un pilnīgas iesaistes nodrošināšanu.

Jordānijas un Svētās zemes Evaņģēliski luteriskajai baznīcai pieder 3000 locekļi. Tā pievienojas PLF 1974. gadā.

Jeruzāleme / Ženēva

 | 11./01./2019.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija