Vīriešu un sieviešu līdzdalība ir teoloģisks jautājums (Saksijas baznīca iekļauj likumā dzimumu līdztiesību)

25. Jan, 2019

Saksijas Evaņģēliski luteriskā baznīca uzņemas sekot PLF 12. asamblejas ziņojumam

 (Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Saksijas Evaņģēliski luteriskā (SELB) pirmoreiz ir izsludinājusi likumu, kas atzīst dzimumu līdztiesību par fundamentālu jautājumu baznīcas vadošo institūciju veidošanā.

“Manā redzējumā tas ir ārkārtīgi svarīgais solis,” norāda Betīna Vestfelde, runājot par SELB rudens Sinodes lēmumu. Vestfelde ir Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) Padomes locekle un SELB Sinodes viceprezidente. 

Līdzdalība, kas balstās dzimumu līdztiesībā, ir fundamentāls mērķis, veidojot baznīcas vadošās institūcijas. Kā PLF locekle SELB ir apņēmusies šo mērķi sasniegt, – pauž Saksijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.

 

 Grozījumi likumā skan šādi: “Ir jāvelta uzmanība taisnīgai kandidātu nominācijai, kas balstīta dzimumu līdztiesībā, un tamlīdzīgi amatpersonas vai pieaicināto locekļu izraudzīšanā.” Kā iemesls šīm pārmaiņām ierosinājumā ir minēts, ka: “2017. gada maijā, 12. PLF asamblejā Vindhūkā tika lemts, ka līdzdalība, kas balstās dzimumu līdztiesībā, ir fundamentāls mērķis, veidojot baznīcas vadošās institūcijas. Kā PLF locekle SELB ir apņēmusies šo mērķi sasniegt.”

Ietvars praktiskai darbībai

Šogad rudens sesijas laikā SELB Sinode ir nolēmusi dibināt darba grupu, kas ieskicētu darbības plānu “sieviešu un vīriešu līdzdalībai baznīcas kalpošanās un funkcijās”. Katrīna Valrabe skaidro: “Mums ir svarīgi tikt galā ar šo problēmu, pamatojoties uz kristietību un teoloģiju.” Viņa ir atbildīgā par vienlīdzīgām iespējam savā baznīcā un reģionālā koordinatore PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (SBS) tīklam centrālas Rietumeiropas reģionā.

Darba grupu veido trīs vīrieši un četras sievietes, kas nāk no brīvprātīgo apmācības akadēmijas, baznīcas politikas biroja, SELB Sinodes, jauniešu darba biroja, draudžu pedagogi, juridiskās nodaļas un vienlīdzīgo iespēju biroja.

“Divpadsmitās PLF asamblejas ziņojums aicina uz visu cilvēku pilnu līdzdalību viņu atšķirīgajos kontekstos. Mēs uzskatām, ka tas ir iedrošinājuma pilns, un esam ieinteresēti ievest to SELB,” apgalvo Valrabe.

“Tik tālu darba grupa ir meklējusi ceļus, kā šo mērķi definēt un ieviest kā baznīcas politiku,” saka Valrabe. “Pirmais solis bija citu Vācijas Evaņģēliskās baznīcas (VEB) un PLF locekļu baznīcu noteikumu izskatīšana. Tā atklājās, ka dažas baznīcas ir šo mērķi iemūžinājušas savā satversmē vai pamata kārtības dokumentā un ir izsludinājušas baznīcas likumus, lai to ieviestu.” Jau pastāv likumi, kas nosaka dzimumu līdztiesības sasniegšanu komitejās un vadošajās institūcijās, un tie sniedz ietvaru praktiskai darbībai. Otrajā solī, saka Valrabe, darba grupa pēta metodes, kas ļauj pārliecināties, ka vienlīdzīgo iespēju vadlīnijas tiek īstenotas komiteju iecelšanā, darbā ar personālu un pedagoģiskajās aktivitātēs.

Mērķis ir izveidot melnrakstu darbības plānam, kas veicinātu sieviešu un vīriešu līdzdalību baznīcas kalpošanā un funkcijās, un pasniegt to SELB pārvaldei 2019. g. 8. martā.

PLF dzimumu kvota kopš 1984. gada

PLF aktīvi iestājās par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu līdzdalību kopš 1952. g. un ieviesa 40 procentu dzimuma kvotu 1984. g., kas attiecās uz visām tās komitejām un vadošajām institūcijām. Runājot par to, kas ir manījies šīs pieejas dēļ un kā viņa novērtē PLF darbu, Vesfelde saka: “Kad tiek nodrošināts, ka sievietes un vīrieši apvienojas globālo sadraudzību ietekmējošo lēmumu pieņemšanā, tas ietekmē lēmumus – tādēļ vien, ka sieviešu balsis ir sadzirdētas un spēlē noteiktu lomu lēmumu pieņemšanas procesos.”

Māc. Judīte Vanosdola, PLF dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību veicināšanas programmas izpilddirektore, šobrīd ir Saksijas baznīcā notiekošo procesu iedvesmota. Viņa norāda uz citu 12. asamblejā pieņemto rezolūciju, kas aicina dalībbaznīcas ieviest darbības, kas ir izteiktas PLF dzimumu līdztiesības politikas dokumentā.

Jaunā PLF stratēģija 2019.–2024. g. tāpat runā par dzimumu līdztiesību problēmu. “Mēs plānojam noturēt SBS Eiropas konferenci 2019. g., kur tiks prezentēta jaunā PLF stratēģija un darbs ar to no SBS perspektīvas,” saka Vanosdola. “Mēs domāsim par to, paturot prātā arī jaunās Eiropas populistu kustības, kas varētu gribēt apturēt dzimumu līdztiesības veicināšanā jau sasniegto progresu.

Nākamie svarīgie soļi SELB tāpat būs veikti 2019. g. Lai atzīmētu 100 gadu jubileju pirmajai reizei, kad Vācijas sievietes īstenoja savas balsstiesības, baznīcas sieviešu biroja sadarbībā ar atbildīgo par vienlīdzīgam iespējam plāno semināru ar nosaukumu: “Meklē! Sievietes kā kandidātes baznīcas vadošajām institūcijām,” ar asprātīgo apakšvirsrakstu “dāmu izvēle”.

Drēzdene, Vācija/Ženēva

 | 29./11./2018.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija