Libērijas “Ceturtdienu melnā” kampaņa pastiprina centienus izbeigt dzimumā balstītu vardarbību

9. Jan, 2019

Luterāņu bīskaps Sejenkulo saskata “potenciālu pārmainīt mūsu pasauli, lai tā būtu labāka”

 (Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Libērijas Luterāņu baznīcas (LLB) kampaņas “Ceturdienu melnajā” sākšanā nesen bija publisks aicinājums vērsties pret vardarbību, kas virzīta pret sievietēm un meitenēm, kā arī apliecinājums tam, ka šāda vardarbība “nav vienmēr fiziska. Tā var būt verbāla, psiholoģiska, ekonomiska. Tā var ietvert arī vidi,” teica māc. Dženisa Fave Gonē.

Gonē, kas ir LLB HIV un AIDS programmas direktore, bija starp 600 dažāda vecuma un izcelsmes cilvēkiem, kas devās gājienā pret seksuālo vardarbību Libērijas galvaspilsētā Monrovijā. Luterāņu baznīca publiskoja savu apņemšanos piedalīties pasaules mēroga kampaņā, lai pievērstu plašākas sabiedrības uzmanību un iedrošinātu visus libēriešus iesaistīties.

Astotā novembra gājiens beidzās pie simboliskās vietas – Sv. Pētera luterāņu baznīcas, jo šajā vietā 1990. g. 29. jūlijā, 1989.–2003. g. pilsoņu kara pilnbriedā, tika noslepkavoti 600 civiliedzīvotāji. Libērijā baznīcām un citām ticībā balstītām kopienām tiek piedēvēta vadoša loma konflikta izbeigšanā un miera celšanas un samierināšanas veicināšanā.

  Luterāņu baznīcas sievietes iet gājienā pret vardarbību procesijā “Ceturtdienu melnajā”.

LLB bīskaps dr. Jensens Sejenkulo vadīja gājienu “Ceturtdienu melnajā” un apņemšanos vērsties pret visām vardarbības formām, kā arī pasludinot solidaritāti ar visiem, kurus tā ir skārusi. Pasākuma ietvaros LLB konvencijas sieviešu Monrovijas iecirknī notika 300 sieviešu publiska apņemšanās piedalīties. Kopā kustībai piederīgo skaits izauga gandrīz līdz 1000 cilvēkiem.

Runājot atklāšanas pasākumā, Sejenkulo teica, ka viņš uzzināja par “Ceturtdienu melnajā” savā darbā ar Pasaules Luterāņu Federāciju (PLF) un Pasaules baznīcu padomi (PBP). “Pievienošanās globālajai kustībai, kurai pieder ticības brāļi un māsas no visas pasaules, palīdz uzsvērt, ka vardarbība patiesībā ir vispasaules problēma,” viņš teica.

 “Ceļā uz pasauli bez izvarošanas un vardarbības” ir tēma “Ceturtdienu melnajā”. PLF ar savu Dzimumu līdztiesības politiku ir atbalstījusi PBP 20. gs. 80. gados sākto iniciatīvu, kas izpaudās miermīlīga protesta formā pret izvarošanu un vardarbību, it sevišķi kara laikā. Pie šīm organizācijām piederīgas baznīcas un to personāls ir aicināti ģērbties melnajā ceturtdienās, lai parādītu individuālu atbalstu dzimumu līdztiesībai pasaules mērogā.”

Iedarbīgais ceļš

Jensens, PLF padomes loceklis, teica, ka, līdzdalot ideju par šo kustību saviem LLB kolēģiem, tie izteica apņemšanos atbalstīt. Tādējādi baznīcas birojā ceturtdienās ir ieplānots dievkalpojums kapelā, kuram seko diskusija par to, kā izbeigt vardarbību pret sievietēm un meitenēm un kā būt solidāriem ar tām.

Kā izteicās viens LLB mācītājs, dalība LLB “Ceturtdienās melnajā” maina uzskatus. “Es slavēju Dievu par to, ka esmu daļa no šīs kampaņas. Pagātnē sabiedrībai tika teikts, ka vardarbība ir dzīvesveids. Mēs teicām, ka sieviete ir sieviete un vīrietis ir vīrietis un, ko lai vīrietis pateiktu, tas arī notiks, ieskaitot vardarbību. Tāda bija arī mana pieeja, kad es nodarbojos ar padomdošanu pāriem savā kalpošanā. Kad es uzzināju par šo LLB darbu, es sapratu to citādi. Es redzu, ka visi ir vienlīdzīgi un ka tādai jābūt arī attieksmei pret visiem.”


Libērijas Luterāņu baznīcas mācītāji dodas gājienā no Libērijas universitātes pie Sv. Pētera luterāņu baznīcas.

Kamēr LBL Traumu dziedināšanas un samierināšanas programma ir darbojusies pret vardarbību gadiem, iniciatīva “Ceturtdienu melnajā” piedāvā praktiskus soļus, ko spert pret vardarbību. Baznīca sadarbojas ar vietējiem partneriem, piemēram, Libērijas baznīcu padomi, Libērijas starpreliģiju padomi un Pilsoniskā miera dienesta tīklu. 

Pēc Libērijas Dzimuma, bērnu un sociālās aizsardzības ministrijas datiem, 2017. g. tika ziņots par vairāk nekā 890 seksuālās un dzimumā balstītas vardarbības gadījumiem. No tiem 506 bija izvarošanas gadījumi un 475 gadījumos tika iesaistīti bērni. Kaut arī šo problēmu pārrunāšana sabiedrībā nav pieņemta un par daudziem gadījumiem netiek ziņots, apziņa par to un vēlme saukt pie atbildības vainīgos pieaug.

Bīskaps Sejenkulo secina, ka: “Kampaņa “Ceturtdienu melnajā” ir vienkāršs, bet iedarbīgs ceļš, lai darītu kaut ko, kam ir potenciāls mainīt mūsu pasauli par labu. Mūsu cerības ir, ka šī kampaņa palīdzēs atjaunot Dieva mīļoto bērnu cieņu.”


Autore ir Evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā mācītāja un misionāre LLB, māc. Linda Džonsone Sejenkulo, PLF komunikāciju departamenta redakcijā.
MONROVIA, Liberia /GENEVA

Monrovija, Libērija/Ženēva

 | 13./12./2018.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija