Jaunā PLF locekle: Gvatemalas Augustīniešu luterāņu baznīca

9. Jan, 2019

 “Mēs esam priecīgi līdzdalīt Dieva labo vēsti”

 (Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Kā nelielai baznīcai, kuru galvenokārt veido ieziemiešu iedzīvotāji, Gvatemalas Augustīniešu luterāņu baznīcai ir svarīgi pievērsties izglītības, miera un taisnīguma problēmām, jo tās ir aktuālas daudzām marginalizētām grupām valstī. Tas ir vienkāršs, bet drošs pamats baznīcas kalpošanai, saka GALB prezidente māc. Karena Kastiljo Ečeverrija.

 “Izglītība atbrīvo cilvēkus. Mūsu kalpošana balstās izglītībā. Kad cilvēki uzzina par savām cilvēktiesībām, Bībeli, Dievu un Viņa žēlastību, tie mainās. Cilvēki izaug, lai vispirms pazītu Dievu kā žēlastību un nevis kā Dievu, kas soda cilvēkus,” viņa skaidro.

“Mēs esam priecīgi, ka varam dalīties Dieva labajā vēstī, dalīties ar miera, mīlestības un žēlastības Dievu – valstī, kur tradicionāli tic soda un atriebības Dievam,” saka Kastiljo. “Mēs rādām, ka pastāv Dievs, kas ir mūsos, nevis debesīs, miera un taisnīguma Dievs.”

Lielāka daļa GALB draudžu sastāv no kekči tautības cilvēkiem vai citām etniskām grupām, vai arī tiem, kas atgriezās Gvatemalā pēc sešiem pilsoņu kara gadiem. Pēc kara beigām 1996. g. luterāņu baznīca atpakaļ atgriezušos pavadīja uz valsts piešķirtajām apmešanās vietām. 1998. g. misijas darbs sākās Esmeraldas ciemā, Petenas departamenta Doloresas pašvaldībā. Drīzumā tika dibinātas vēl četrpadsmit draudzes.

Līdzās kultūras un valodas atšķirībām GALB darbu veido arī izaicinājums integrēt tos, kas ir bēguši prom pilsoņu kara dēļ. Piemēram, tie, kas meklēja patvērumu Meksikā, galvenokārt ir zaudējuši savu gvatemaliešu identitāti un, atgriezušies mājās, netika iemācīti izdzīvot. “Gvatemala ir dzīvojusi konfliktā trīsdesmit sešu gadu garumā, pirms tika parakstīta miera vienošanās. Vai tas bija gals? Nē, nebija. Ir jāveicina miers, jo neviens nav mācījis mūs, kā dzīvot mierā,” piebilda Kastiljo.

Dalība PLF palielina redzamību

2018. g. tikšanās laikā PLF Padome pieņēma baznīcu par jauno globālās sadraudzības locekli. Tas sniedz GALB luterāņu baznīcas statusa atzīšanu, atgādina Kastiljo.

GALB ar 3000 locekļiem ir neliela baznīca valstī, kurā ir septiņpadsmit miljoni iedzīvotāju, un tā ir grūti pamanāma. “Tāpat mums nav līdzekļu, un mūsu cilvēki nav pietiekami labi izglītoti. Līdzās mūsu darbam ar iezemiešu iedzīvotājiem un sievietēm tas izskatās pēc dziļas bedres rakšanas.”

“Piederība lielākai organizācijai stiprina mūsu luterisko identitāti, īpaši iezemiešu kopienās, kas atrodas lielā attālumā. Tādā veidā tiek novērtēta baznīcas kalpošana Dieva uzdevumā divdesmit deviņu gadu ilgumā, kas sniedz baznīcai lielāku klātbūtni un atzīšanu valdības un apkārtējās sabiedrības priekšā.”

“Piederība lielākai organizācijai stiprina mūsu luterisko identitāti, īpaši iezemiešu kopienās, kas atrodas lielā attālumā. Tādā veidā tiek novērtēta baznīcas kalpošana Dieva uzdevumā divdesmit deviņu gadu ilgumā, kas sniedz baznīcai lielāku klātbūtni un atzīšanu valdības un apkārtējās sabiedrības priekšā,” saka māc. Karena Kastiljo Ečeverrija.

Baznīcai ir jāaizstāv sevi citu konfesiju apsūdzību priekšā – ka luterāņu baznīca nepastāv, jo luterisms nav plaši pazīstams Gvatemalā. Atpazīstamības trūkumu pastiprina tas, ka baznīcas prezidente ir sieviete. Sievietes mācītājas Gvatemalā nav sastopamas bieži. 

“Tagad mūsu klātbūtne ir redzama sabiedrībā, kur šādi cilvēki – iezemieši, nabadzīgie, neizglītotie un atstumtie – ir neredzami. Mūsu pozīcija ir būt laipniem nevis cīnīties pretī, rādīt vienīgi mīlestību un būt laipniem.”

Liels uzsvars uz izglītību

GALB sāka savu pastorālo un sociālo darbu ar cilvēkiem, kas dzīvo Gvatemalas pilsētas nomales piepilsētās. Liels uzsvars uz izglītību caurstrāvo visu tās kalpošanu.

“Mums patīk mācīt. Komunikācijas un atbalsta dēļ cilvēki var atklāt, ka tie var meklēt Dievu paši, ka viņi ir vērtīgi,” saka Kastiljo.

1993. g. baznīca dibināja pamatskolu pilsētas La Īlas rajonā. Trīs gadus vēlāk tā atklāja otru skolu Miradorā, Bokadelmontē bērniem vecumā no četriem līdz piecpadsmit gadiem.

Citas svarīgas kalpošanas jomas ir vadības iemaņu attīstība, darbs ar sievietēm, primārās veselības aprūpes ieviešana un darbs ar brīvprātīgajiem medicīnas darbiniekiem, svētdienas skola un pamatskola, muzikālā izglītība, kā arī attiecību iedibināšana ar sinodēm un individuālām baznīcām. Baznīcas Milagro centrā jaunās iezemiešu sievietes iemācās prasmes, kas ļaus tām būt pašpietiekamām bez vajadzības precēties jaunībā.

 Pastorālam darbam augot lauku teritorijās iezemiešu jauniešu un jauno ģimeņu starpā, GALB veicina iezemiešu maiju-kekči spēju atrast ticību no jauna. Luterāņu baznīca dažādās aktivitātēs ir atbalstījusi jauniešu vadītājus, īpaši tos, kuriem maiju-kekči valoda ir dzimta. 

Gvatemalas pilsēta, Gvatemala/Ženēva

 | 16./11./2018.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija