Eiropas baznīcu vadītāji Ziemassvētku paziņojumā aicina uzņemt migrantus

8. Jan, 2019

Baznīcu komisija par migrantiem Eiropā un Eiropas baznīcu konferences pārstāvji pasniedza Ziemassvētku paziņojumu Eiropas Parlamenta pirmajai viceprezidentei Mairīdai Makginesai Briselē. Foto: EBK/Naveen Quayyum.

(Pasaules luterāņu informācijas centrs) – Baznīcu komisija par migrantiem Eiropā (turpmāk tekstā – BKME) ir izsludinājusi ziņojumu, kas aicina politiskos līderus, baznīcas un Eiropas pilsoņus strādāt pie vairāk atvērtas un uzņemošas sabiedrības veidošanas. Ziņojums, kas tika publicēts Adventes pirmajā nedēļā, aicina visus cilvēkus atzīt, ka “svešinieka uzņemšana ir daļa no mūsu kristīgā un eiropiskā mantojuma”.

Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) viceprezidenti trijos Eiropas reģionos un citu PLF locekļu baznīcu vadītāji ir vairāk nekā 30 deklarāciju parakstījušo vidū. To ir apstiprinājuši anglikāņu, luterāņu, metodistu, pareizticīgo, reformātu un citu protestantu baznīcu pārstāvji, kristiešu pasaules sadraudzības un ekumeniskās organizācijas.

BKME un Eiropas baznīcu konferences (EBK) vadītāji ir nodevuši dokumentu Eiropas Parlamenta pirmajai viceprezidentei Mairīdai Makginesai ceremonijā, kas notika Parlamenta ēkā Briselē.

PLF viceprezidenti – igauņu arhibīskaps Urmass Vīlmā (centrāla Austrumeiropa), vācu prāveste Astrīde Kleista (centrāla Rietumeiropa) un zviedru arhibīskape dr. Antje Jakelēna (Ziemeļvalstis) reprezentē reģionus ar baznīcām, kas ir gan PLF, gan EBK locekles un ir aktīvas BKME darbā.

Savā Ziemassvētku ziņojumā baznīcas vadītāji izsaka “dziļas raizes” par pašreizējo Eiropas reakcijas attīstību pret jauno migrantu un bēgļu ierašanos. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju statistiku gandrīz 70 miljoni cilvēku bija spiesti atstāt savas mājas, meklējot patvērumu un iztikas līdzekļus. Vairāk nekā puse no tiem ir bērni. Šajā Adventes laikā ziņojums atgādina, ka tad, kad Marija un Jāzeps bēga no Hēroda draudiem nogalināt viņu bērnu, Jēzus pats bija bez pajumtes un patvērās Ēģiptē. “Kad mēs gatavojamies svinēt Kristus dzimšanu,” tajā teikts, “mums tiek atgādināts par mūsu atbildību grūtībās cietušo priekšā līdzās Dieva gaismas un dzīvības apsolījumam šai pasaulei.”

Gods, cieņa un līdzjūtība

Atceroties biblisko vēstījumu par svešinieku pieņemšanu, ziņojums atskatās arī uz 1999. g. Eiropas samitu Tamperē, Somijā, un no jauna apliecina, ka “tas nav pieņemams, ka “migrācijas pārvaldīšanas” politika noved pie tā, ka masīvas cilvēku bojāejas gadījumi ceļā uz Eiropu ir kļuvuši par normu un ekspluatācija un vardarbība ir ikdienišķa realitāte”.

Tas nav pieņemams, ka “migrācijas pārvaldīšanas” politika noved pie tā, ka masīvas cilvēku bojāejas gadījumi ceļā uz Eiropu ir kļuvuši par normu un ekspluatācija un vardarbība ir ikdienišķa realitāte, – Eiropas baznīcu vadītāju ziņojums.

Ziņojums no jauna apliecina samita secinājumus, it īpaši “absolūto cieņu pret tiesībām meklēt patvērumu” un “pilnīgo un ietverošo Ženēvas konvencijas lietojumu” kā principus, kuriem ir jāvada patvēruma sniegšanas politika šodien. Baznīcu pārstāvji atspēko priekšstatu, ka jaunatbraucēju pieņemšana kaitē tiem, kas pašreiz dzīvo Eiropā, un uzstāj, ka regulējošiem noteikumiem ir jārūpējas gan par migrantu, gan par vietējo iedzīvotāju vajadzībām.

Baznīcu vadītāji uzsver, ka diskusijām par migrāciju jābūt “goda, cieņas un, kad iespējams, līdzjūtības” pilnām. “Neprecīzu, nepārbaudāmu un sabiedrību šķeļošo vēstījumu” izplatīšana, tie saka, “tikai padara kopīgas dzīvošanas izaicinājumu vēl sarežģītāku”.

Eiropas baznīcas vadītāji uzstāj, ka dzīvošana kopā daudzveidībā var būt gan bagātinoša, gan izaicinoša pieredze. Tie aicina uzturēt tolerances un labas gribas garu līdzās apņēmībai veidot attiecības konstruktīvi. Beigās tie apņemas strādāt “pie mūsu ietverošas un līdzdalībā balstītas sabiedrības vīzijas – jaunatbraucējiem un visiem iedzīvotājiem”.

Brisele, Beļģija/Ženēva

 | 4./12./2018. 

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija