Vācu sieviešu teoloģu vizīte Latvijā

18. Okt, 2018

Jau 29. septembrī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības biedres sagaidīja 12 teoloģes un mācītājas no Hannoveres un kristietības vēstures profesori Katrinu Luisi Džonsoni no Amerikas Evaņģēliski luteriskās baznīcas. Sv. Pestītāja Anglikāņu dievnamā vienojāmies kopīgā lūgšanā un tad devāmies vakariņās, lai iepazītos.

Turpmākajās dienās sadalījāmies grupās un devāmies uz latviešu luterāņu teoloģu kalpošanas vietām – uz Anglikāņu baznīcas dievkalpojumu, uz Sātu baznīcu, uz Augstrozes baznīcu, uz Paula Stradiņa slimnīcu un uz Iļģuciema sieviešu cietumu. 

      2. oktobrī sievietes teoloģes piedalījās konferencē “Sieviete baznīcā un  sabiedrībā”, kas bija abu apvienību kopīgs projekts. Konference bija labi apmeklēta. Mazā Eiropas Mājas zāle bija pilna. Konferencē uzstājās gan vietējās teoloģes, gan vācu teoloģes, kā arī profesore no Amerikas. Konferences programma un apraksts.

Konferences atklāšanā vācu teoloģes iepazīstināja ar sevi un savu kalpošanu. Lielākā daļa viesu no Vācijas bija mācītājas vidēji ar 20 gadu pieredzi, dažas jau – pensionējušās. Pirmais priekšlasījums bija par taisnīgumu. Mācītāja Hanna  Kreisele-Libermane lasīja Jēzus līdzību par netaisno tiesnesi no Lūkas ev. 18:1–8 un attiecināja situāciju uz sieviešu ordinācijas jautājumu Latvijā. Minētajā līdzībā tiesnesis atzina, ka bija spriedis nepatiesu tiesu, jo sieviete ar savu uzstājību viņu nogurdināja. Lūkojoties uz reformāciju un reformācijas vēsti, kas izskanēja 16. gs., skumji secināt, ka baznīca neordinēja sievietes jau reformācijas laikā, secināja mācītāja Hanna  Kreisele-Libermane. Ar personīgu piemēru par to, ka situācija var mainīties pāris gadu laikā, mācītāja iedrošināja sievietes Latvijā nepadoties, kā arī pauda vācu teoloģu atbalstu. 

Konferences tupinājumā sekoja dubultprezentācija “Sieviešu stāsti Evaņģēliski luteriskajā baznīcā” un  “Tumšākais ir mirklis pirms saullēkta!”, kurā konferences dalībnieki dzirdēja prezentāciju par mācītājām sievietēm Latvijā. Šis ir projekts, kurš vēl ir tapšanas procesā un kura iznākums būs dokumentāla filma par sieviešu stāstiem Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Filmu gatavo profesore un mācītāja Dace Balode un režisore Kristīne Briede. Profesore Dace Balode īsi ieskicēja sieviešu ordinācijas vēsturi Latvijā, minot, ka pašreizējais aizliegums ordinēt sievietes ir bezprecedenta situācija luteriskajā pasaulē.

Teoloģijas maģistre, Tilburgas universitātes doktorante Aļesja Lavrinoviča stāstīja par grieķu valodas sintakses iespējām ekseģētiski lasīt “kā visās svēto draudzēs” (1Kor 14:33b) sešos dažādos veidos. Neskatoties uz tik daudzām iespējām, Bībeles tulkotāji un interpretētāji izvēlējušies konsekventi (un pretēji seno rokrakstu pierādījumiem) savienot minēto frāzi ar sieviešu klusēšanu.

Baznīcas vēstures profesore no ASV, Katrina Luise Džonsone savā prezentācijā “Daloties ar gudrības maizi: sieviešu teoloģu daudzveidīgās dāvanas” ieskicēja dažādas tautības, rases un etniskās piederības sieviešu stāstus baznīcā visapkārt zemeslodei, lai parādītu to, kā Sālamana pamācībās (Sal. pam. 9) izskanējušie vārdi par Gudrību piepildās sieviešu dzīvē un bagātina dažādas tautas. Luise Džonsone uzsvēra, ka sievietes no Dieva ir saņēmušas dāvanas. Katra kopiena kļūst bagātāka, ja sievietēm tiek dotas iespējas dalīties ar to, ko viņas saņēmušas. Video ar Katrinas Luises Džonsones lekciju.

Filozofijas maģistrs, kvēkeru kustības pārstāvis, kā arī Satori publicists Iļja Marija Boļšakovs lasīja referātu par sieviešu lomu kvēkeru kustībā. 
Konference bija brīnišķīgs veids sadraudzības un iedrošinājuma gūšanai. Gaiša, pozitīva, cerības pilna gaisotne pavadīja konferences dalībniekus visu dienu. 

Konferences izskaņā gan Latvijas, gan Vācijas Sieviešu teoloģu apvienību pārstāves sadraudzībā baudīja kopīgas vakariņas Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes telpās. 

Mācītāja Ieva Puriņa klātesošajiem prezentēja pašas izstrādāto sienas kalendāru 2019. gadam – veltījumu Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībai. Kalendārā ar nosaukumu “Es esmu” ir attēlotas desmit Latvijā kalpojošās sievietes teoloģes, viņu moto, intereses, kalpošanas apraksts trīs valodās (latviešu, angļu, vācu). Vienpadsmitā sieviete kalendārā ir LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica, kura ar savu kalpošanu iedrošina Latvijā esošās sievietes teoloģes un mācītājas. Jūlijs kalendārā ir veltīts Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībai kopumā. Apvienība tika dibināta 1995. gada 17. jūlijā.

Paldies Dievam par brīnišķīgo un iedrošinājumu pilno laiku!

Konferences fotogrāfijas var apskatīt mūsu fotogalerijā.

LLSTA redakcij