Dr. theol. Dace Balode iegūst LU balvu “Mēneša pētnieks”

14. Okt, 2018

Šā gada septembrī Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātes dekāne, profesore un mācītāja Dace Balode ieguva Latvijas Universitātes Zinātnes komunikācijas balvu “Mēneša pētnieks”. Kā rakstīts LU mājas lapā: “Balva šajā nominācijā ieviesta, lai vecinātu sabiedrības izpratni par zinātni un pētnieku darbu, kā arī lai godinātu talantīgus zinātniekus.” Balva tiek pasniegta jau sesto gadu pēc kārtas. 

Teoloģijas doktore, profesore Dace Balode ir arī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības valdes locekle, kas aizstāv sieviešu tiesības baznīcā un sabiedrībā, un iestājas par akadēmisku neatkarību LU Teoloģijas Fakultātē. 

Kā zināms, 2018. gada jūnijā klajā nāca kolektīvā rakstu monogrāfija “Sievietes reformācijas ceļā”, kuras viena no autorēm un idejas iniciatoriem bija profesore Dace Balode. 

LLSTA patiesi priecājas par profesores Balodes augstajiem panākumiem un novēl Dacei Balodei svētību un veiksmi arī turpmāk! 

Fotogrāfijā zemāk – neliels ieskats monogrāfijas 114.lpp par pirmo mācītāju Agnesi Poni. 

Kristīne Ante, Dace Balode, Anete Jenča, Ralfs Kokins, Beata Paškevica, Valdis Tēraudkalns, Mārcis Zeiferts. Sievietes reformācijas ceļā. LU akadēmiskais apgāds (2018), 114.