Rīgā notiks teoloģiska konference par sievietēm

5. Sep, 2018

2018. gada 2. oktobrī no plkst. 10.30 – 16.30 Rīgā notiks konference “Sieviete baznīcā un sabiedrībā”.

Konferenci organizē Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība kopā ar Luterāņu sieviešu teoloģu apvienību no Hannoveres, Vācijā.

Konferences programma pieejama šeit.

Konferences sesijas norisināsies Eiropas Savienības mājā – Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā, Rīgā. 

Referāti:

 1. Mācītāja, theoloģe Hanna Kreisele-Libermane  (Vācija), “Tas, kā mums trūkst, ir taisnīgums! Lūkasa ev 18. 1-8”;

2. Prof. Dace Balode (Latvija) Sieviešu stāsti Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā”;

3. Mag. theol. Aļesja Lavrinoviča (Latvija) “6 dažādi lasījumi “visu svēto Draudzē” 1. Korintiešiem 14:33 un kādēļ tas ir svarīgi”;

4. Prof. Katrina Luise Džonsone (ASV) “Daloties ar gudrības maizi: sieviešu teoloģu daudzveidīgās dāvanas”;

5. Mag. phil. Iļja Boļšakovs (Latvija), Sievietes dzīve, aicinājums un radikālisms Draugu (kveikeru) reliģiskā sabiedrībā”.

Noslēguma daļa notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes telpās.

Dalība konferencē ir bez maksas.  

Ievērojot ierobežoto vietu skaitu auditorijā, lūdzam Jūs pieteikt savu dalību konferencei līdz 28. septembrim, atsūtot savu vārdu, uzvārdu un organizāciju (nav obligāti) uz e-pastu LLSTA@inbox.lv

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz LLSTA@inbox.lv

 Konferences laikā tiks demonstrēts dokumentāls audio un video materiāls par sievietēm mācītājām un evaņģēlistēm Latvijā, ar kurām nenotika pārrunas vai situācijas paskaidrošana, mainoties Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vadībai un vadības virzienam no sievietes iekļaujošam uz sievietes izslēdzošo. Pēdējo 25 gadu laikā LELB attīstība sasniedza kulmināciju – 2016. gada Sinode iestājās par sieviešu ordinācijas noliegšanu un aizliegšanu. Dažas no mācītājām, kas jau bija ordinētas un kalpoja Latvijā, tāpat arī evaņģēlistes, tika netaktiski, aizmuguriski nonicinātas, izspiestas no kalpošanas un draudzēm tā, it kā šo sieviešu Latvijā nekad nebūtu bijis. Daži šo sieviešu stāsti jau ir apkopoti nupat iznākušajā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes kolektīvajā monogrāfijā (2018) “Sievietes reformācijas ceļā”, dažus stāstus dzirdēsim konferencē. Konferences mērķis ir atklāti diskutēt par sievietes tiesībām kalpot baznīcā, kā arī iepazīstināt klātesošos ar teoloģiskajiem pētījumiem par sievietes lomu kristietībā.

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība