Pasaules Luterāņu Federācijas Padome, 1. daļa

28. Aug, 2018

No 27. jūnija līdz 2. jūlijam Ženēvā norisinājās Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) Padomes sanāksme. Tās tēma bija “Bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet” (Mt 10:8). 

Mūsu enerģija… nāk no dāvanām, ko esam saņēmuši bez maksas”Silts un priecīgs dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu iezīmēja Pasaules Luterāņu Federācijas 2018. gada Padomes sanāksmes atklāšanu. Četrdesmit astoņi Padomes pārstāvji no PLF dalībbaznīcām, padomdevēji, konsultanti un ekumeniskie viesi piedalījās sanāksmē, kuras tēma šogad bija “Bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet” (Mt 10:8).

Atklāšanas dievkalpojumu vadīja Padomes locekle Šerila Fīlipa no Evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā un māc. Jonass Jigezu Dibisi no Evaņģēliski luteriskās baznīcas Mekane Yesus Etiopijā, kas sludināja no Mateja evaņģēlija 10. nodaļas, 2.–8. pantam. Mācītāja Karla Šteilmane no Evaņģēliski luteriskās baznīcas Riverpleitā Argentīnā vadīja Svētā Vakarēdiena daļu.

Padomes pulcēšanās norisinājās Ekumeniskajā centrā Ženēvā, un tās atklāšanas dievkalpojums notika centra kapelā.

 Atklāšanas dievkalpojums bija priecīgs notikums ar dalībniekiem no PLF baznīcām septiņos reģionos.

Etiopijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Jonass Jigezu Dibisi sludina 2018. gada Padomes atklāšanās dievkalpojumā.

Savā sprediķī par tēmu “Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet” (Mt 10:8) Etiopijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Jonass Jigezu Dibisi teica, ka teksts izklāsta, ko nozīmē būt par Jēzus Kristus mācekļiem un kāda nozīme ir baznīcai.

Viņš sacīja Padomei, ka Dieva valstības kalpotāji ir sūtīti salauztajā pasaulē. “Tieši uz šo pašu pasauli baznīca tiek sūtīta. Pie tiem pašiem izaicinājumiem Padomei pašai ir uzdots strādāt.”

“Mūsu motivācija, mūsu enerģija un mūsu nodošanās nāk no atziņas par to, ka esam saņēmuši dāvanas bez maksas un pārpilnībā,” teica Jigezu Dibisi.

Klātesošie sniedz viens otram miera sveicienu 2018. gada PLF Padomes atklāšanas dievkalpojumā. 

 Argentīnas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Riverpleitā mācītāja Karla Šteilmane konsekrē Svēto Vakarēdienu.

Ženēva, Šveice, 28/6/2018 

PLF Padome tiek sasaukta ik gadu un ir augstākā PLF institūcija laika posmā starp Asamblejām. Padomi veido prezidents, Finanšu komisijas vadītājs un 48 pārstāvji no PLF dalībbaznīcām septiņos reģionos.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas