No ģimenes līdz vispasaules misijai. Baznīcai Madagaskārā – 150

23. Aug, 2018

ANTANANARIVO, Madagaskara/Ženēva

11/6/2018

Madagaskaras Luterāņu baznīca svin 150 gadu jubileju

 “150 gadu pastāvēšana jeb evaņģēlija pasludināšana savā valstī un ārpus tās 150 gadu ilgumā ir svētība ne vien citiem, bet jo īpaši pašai Madagaskaras Luterāņu baznīcai, kas ir pieaugusi gan skaitliski, gan savās spējās,” sacīja Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) Āfrikas viceprezidente mācītāja Dr. Žanete Ada Epse-Maina.

Viņa sveica Madagaskaras Luterāņu baznīcu, kas [maijā] svinēja savas baznīcas 150 gadu pastāvēšanu.

“Šodien kristietība Āfrikā aug, un tas ir tādēļ, ka iesaistījies ir ikviens – vīrieši, sievietes un jaunieši,” piebilda mācītāja Epse-Maina.

Vesels gads svinībām

Apmēram 25 000 dalībnieku, ieskaitot pārstāvjus no Madagaskaras Luterāņu baznīcas, Madagaskaras ekumeniskajām baznīcām, partnerus un PLF, bija pulcējušies stadionā Madagaskaras galvaspilsētā Antananarivo. Lai nodrošinātu lielāku draudžu locekļu dalību un to nokļūšanu no dažādajām valsts malām, svinības norisinājās kontekstā ar Reformācijas 500 gadu jubileju. Kopā tas veidoja jubileju gadu, kurā svinības notika dažādās vietās jau kopš pagājušā gada maija.

Dalībnieku vidū bija Madagaskaras Republikas prezidents Herijs Radzaonarimampianina, Antananarivo mērs Lalao Ravalomanana un citas valsts amatpersonas.

Gadskārtas svinību priekšvakarā notika Madagaskaras Luterāņu baznīcas nacionālā rīcības padome. Jubilejas laikā notika lekcijas par misijām un luterānismu, kā arī izstāde par baznīcas vēsturi un darbu. Svinīgajos pasākumos un svētdienas dievkalpojumos piedalījās arī dažādu sinožu kori un draudžu kalpošanas grupas.

Holistiska kalpošana

Madagaskaras Luterāņu baznīcas saknes sniedzas laikā, kad luterāņu misionāri no Norvēģijas Misijas biedrības 1866. gadā ieradās Madagaskarā. Baznīca savu kalpošanu ievirzīja holistiski – ar uzsvaru uz evaņģelizāciju un diakoniju. Šodien baznīcai ir desmit slimnīcas un vairākas ārstniecības ēkas (ambulances, lazaretes) visapkārt uz salas. Baznīca ir arī nodibinājusi septiņas skolas cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem. Šī īpašā izglītības kalpošana ir pamatīgi samazinājusi stigmu par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un iekļāvusi viņus sabiedrībā. Madagaskaras Luterāņu baznīca ir pazīstama arī ar tās atmodas kalpošanu.

Madagaskaras Luterāņu baznīcā šobrīd ir trīs miljoni draudzes locekļu, un tā ir viena no lielākajām dalībbaznīcām Pasaules Luterāņu Federācijā. Savā apsveikumā baznīcai valsts prezidents Radzaonarimampianina augstu novērtēja baznīcas un valsts sadarbošanos, nodrošinot Madagaskaras iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus.

Valstī ir 25 sinodes, un viena sinode pulcējas Eiropā, kas apvieno draudzes Francijā, Šveicē, Vācijā un Beļģijā. Madagaskaras baznīca, kuras sākumā bija vien dažas ģimenes, tagad sūta savus misionārus uz Taizemi, Bangladešu, Tanzāniju, Kamerūnu un Papua-Jaungvineju ar savas programmas “Dienvidi dienvidiem” palīdzību. Lielākā daļa misionāru strādā par mācītājiem vai diakonijas kalpošanā, piemēram, kā medicīnas personāls.

Dzīve kā piemērs

“Mēs pateicamies Dievam par mūsu draudzi, kas iesākās no mazuma un bija ļoti atkarīga no ārējās palīdzības, bet kas ir izaugusi gan skaitliski, gan spējās, lai gandrīz pilnībā nodrošinātu sevi misionāru darbā. Mūsu draudze turpina dibināt jaunas draudzes un atvērt jaunus misijas laukus ik gadu. Ir izaugsme arī palīdzībā, ko mēs sniedzam, tādās jomās kā izglītība un integrētā attīstība. Mēs turpināsim pieaugt ticībā evaņģēlija sludināšanai ar evaņģelizācijas un holistiskas misijas palīdzību,” stāsta Madagaskaras Luterāņu baznīcas prezidents mācītājs Dr. Dāvids Rakotonirina.

“Mēs pateicamies Dievam par mūsu draudzi, kas iesākās no mazuma un bija ļoti atkarīga no ārējās palīdzības, bet kas ir izaugusi gan skaitliski, gan spējās, lai gandrīz pilnībā nodrošinātu sevi misionāru darbā,” sacīja baznīcas prezidents mācītājs Dr. Dāvids Rakotonirina.

Mūsu draudze turpina dibināt jaunas draudzes un atvērt jaunus misijas laukus ik gadu. Ir izaugsme arī palīdzībā, ko mēs sniedzam, tādās jomās kā izglītība un integrētā attīstība. Mēs turpināsim pieaugt ticībā evaņģēlija sludināšanai ar evaņģelizācijas un holistiskas misijas palīdzību,” piebilda baznīcas prezidents.

PLF viceprezidente Epse-Maina savā uzrunā atgādināja baznīcai tās atbildību par “visu baznīcas dēlu un meitu kā Kristus miesas locekļu” vienotību un iekļaušanu. Madagaskaras Luterāņu baznīca ar savu dzīvi evaņģēlijā tagad rāda piemēru visai pasaulei.

“Šodien baznīcas ziemeļos lūkojas uz mums, dienvidu baznīcām, pēc vadības kalpošanas nākotnes misijās, ko tās veic Dievam un savam tuvākajam. Baznīcas Āfrikā, Madagaskaras Luterāņu baznīca, mēs esam aicināti dzīvot ticību, ko Jēzus, mūsu Kungs, mums ir mācījis,” viņa teica.

PLF Āfrikas nodaļas sekretāre mācītāja Dr. Eliešija Mungure nodeva sveicienus no PLF kopienas. “PLF turpina pavadīt Madagaskaras Luterāņu baznīcu. Mēs ceram, ka baznīca turpinās augt spējās, kļūs ilgtspējīgāka un dalīsies ar savām dāvanām kopienā.” Viņa arī ieteica baznīcai “kļūt atvērtai dažādām līdzdalības iespējām, veidot baznīcu, kurā visi Dieva bērni tiek pieņemti un kuru dāvanas ir novērtētas”.

Redakcijas piezīme:

Madagaskaras Luterāņu baznīca ir viena no nedaudzajām, bet skaitliski ievērojamām PLF dalībbaznīcām, kas neordinē sievietes. Kad saprotam to, kļūst skaidrs, kādēļ abās PLF pārstāvju uzrunās ieskanas aicinājums baznīcai atzīt visu Dieva bērnu dāvanas. 

2018. gada maijā Madagaskaras Luterāņu baznīca sāka oficiālas sarunas ar Luterāņu baznīcu Misūri Sinodi (ASV) par pievienošanos. Kā zināms, Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, kas 2016. gadā aizliedza sieviešu ordināciju, ar Misūri Sinodi pastāv kanceles un altāra sadraudzību kopš 2001. gada.

Ziņu avots: Pasaules Luterāņu Federācija