Baznīcas Francijā virza uz priekšu dzimumu vienlīdzību visos līmeņos

9. Aug, 2018

Elzasas Luterāņu baznīca, Elzasas un Loreinas Protestantu baznīcu savienības dalībbaznīca (Union of Protestant churches of Alsace and Lorraine – UEPAL), savā Konsistorijā ir pieņēmusi dzimumu un jauniešu kvotu saskaņā ar Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) rekomendācijām. Paziņojumā par sieviešu un vīriešu līdzsvaru baznīcā Konsistorija ir apņēmusies pēc iespējas agrāk sasniegt kvotu, kas nozīmētu vismaz 40% sieviešu un 40% vīriešu pārstāvību katrā lēmējinstitūcijā, kā arī iekļaut vismaz 20% jauniešu pārstāvju, kas ir jaunāki par 30 gadiem.

 “Cieņa, kas pienākas katrai cilvēciskai būtnei, vispirms un galvenokārt jāizdzīvo kopā ar pašiem tuvākajiem – mūsu māsām, sievām, mātēm, meitām vai kolēģiem,” saka Elzasas un Loreinas Protestantu baznīcu savienības prezidents Kristians Albekers. “Protestantu kristiešiem cilvēce saskaņā ar Radītāja vēlēšanos ir viens vienums, gluži tāpat kā Dievs ir viens: “Pēc Dieva tēla viņš radīja viņus, vīrieti un sievietei viņš radīja” (Gen 1:27),” citēja Albekers, piebilstot, “vienotība nenozīmē vienveidību, bet atšķirība nenozīmē arī nevienlīdzību.”

Pārvarēt dzimuma stereotipus

Dalībnieki no Konsistorijas tika aicināti izvērtēt un rīkoties tādā veidā, lai pārvarētu dzimuma stereotipus, kas sievietēm piešķir noteiktas lomas baznīcā, kā arī lai apzināti atbalstītu sievietes, kas uzņemas vadošos amatus. Tādā pašā veidā paziņojums aicina draudzes un visas baznīcas struktūras nosodīt vardarbību pret sievietēm, pieņemt stingru nostāju par seksuālo uzmākšanos un paplašināt kritērijus attiecībā uz sieviešu un vīriešu pārstāvības līdzsvaru, un attiecināt tos uz kopienām, ko atbalsta Elzasas un Loreinas Protestantu baznīcu savienības misijas projektu kārtībā, kā arī stipendiju piešķiršanu.

Priekšlikums, kas tika dots Elzasas un Loreinas Protestantu baznīcu savienības galvenajai lēmumu pieņemšanas struktūrai izlemšanai, tika ņemts no PLF dokumentiem par kvotām dzimumu līdztiesības jautājumos un jauniešiem, kas tika pieņemti attiecīgi 1984. un 1990. gadā. PLF Dzimumu taisnīguma politikas dokuments (Gender Justice Policy) tika nosūtīts Konsistorijas locekļiem izpētei. PLF nodaļas “Sievietes baznīcā un sabiedrībā” (WICAS) programmas asistente Marija Kristina Rendona tika uzaicināta pastāstīt par šo tēmu un par to, kā Dzimumu taisnīguma politikas dokuments tika ieviests dažādos kontekstos esošajās dalībbaznīcās. Pēc tam Elzasas un Loreinas Protestantu baznīcu savienības vadība tikās mazās grupās, lai apspriestu izaicinājumus jautājumā par vienlīdzīgu līdzdalību un iespējamos veidus, kā tos pārvarēt.

“Šodien, pieskaroties šai tēmai, kas ir tikai procesa iesākums, mēs saņemam pārdomas un priekšlikumus, un tas ir mūsu darba kārtības jautājums, jo esam līdzdalīgi luterāņu kopienā,” Kristians Albekers, Elzasas un Loreinas Protestantu baznīcu savienības prezidents.

Dziļi pārmainot attēlu

Elzasas un Loreinas Protestantu baznīcu savienības prezidents Albekers atzīst izaicinājumu: “Tāpat kā Jēzū Kristū Dieva attēls ir ticis dziļi mainīts, arī attiecībām starp vīrieti un sievieti vajag tikt atbrīvotam no arhaiskajām shēmām, kas balstās vīrieša dominēšanā, kura savukārt tika pārmantota no senākajiem laikmetiem un vīriešu stereotipiskās domāšanas, ko raksturo izteikta tieksme uz konkurenci un bieži arī uz vardarbību,” teica Albekers.

PLF atzinīgi novērtēja Elzasas un Loreinas Protestantu baznīcu savienības paziņojumu par pārstāvības līdzsvaru un vienlīdzību. Baznīcām ir bijusi drosme izvērtēt savas struktūras un reālo situāciju dzimumu taisnīguma jomā, izpētot visu līdzdalības procesu, kā arī padomāt par instrumentiem, kas nodrošinātu vienlīdzības īstenošanu un pārskatāmību,” teica Marija Kristina Rendona, programmas “Sieviete baznīcā un sabiedrībā” asistente. “Redzot to, kā Elzasas un Loreinas Protestantu baznīcu savienība ir iestrādājusi principus no PLF Dzimumu taisnīguma politikas dokumenta savā lēmumu pieņemšanas procesā un pieņēmusi oficiālajā dokumentā, – tas ir liels iedrošinājums.”

STRASBŪRA, Francija/ŽENĒVA

1./05./2018.

Avots: Pasaules Luterāņu federācijas ziņas: “French churches push for gender equality at all levels”.

Foto: UEPAL/ Bernard Guillot