“Sievietes reformācijas ceļā” – LU Teoloģijas fakultātes kolektīvā monogrāfija (2018)

25. Jūn, 2018

Kristietības vēstures pētniecība mūsdienās arvien mēģina identificēt tēmas, kurām līdz šim nav pievērsta pietiekami liela uzmanība. Pie tādām pieder arī sieviešu kalpošanas vēsture kristietībā. Kolektīvā monogrāfija “Sievietes reformācijas ceļā” ir mēģinājums bagātināt Latvijas baznīcas vēstures pētniecību, iekļaujot sieviešu kalpošanas vēsturi kā vienu no šādām tēmām. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes (LU TF) dekāne Dace Balode, uzsver, ka šī kolektīvā monogrāfija “pirmo reizi izved cauri protestantisma vēsturei Latvijā, pievēršot īpašu uzmanību sievietes lomai teoloģiski motivētajos procesos, kas iespaidoja cilvēku dzīvi Latvijas teritorijā no politikas līdz ikdienas dzīvei”.

Šajā monogrāfijā vēstures maģistre un LU TF maģistrante Anete Jenča aplūkojusi sieviešu kalpošanu Vidzemes brāļu draudzēs (hernhūtiešu draudzēs). Brāļu draudžu tematiku turpina arī ģermānistikas doktore Beata Paškevica, analizējot hernhūtiešu Vidzemes misijas atbalstītājas Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes darbību. Vēstures doktore, baznīcas vēsturniece Kristīne Ante un teoloģijas maģistrs, Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) mācītājs Mārcis Zeiferts ir aplūkojuši sieviešu kalpošanu Kurzemes un Vidzemes luterāņu draudzēs 19.–20. gadsimta sākumā, īpašu vērību pievēršot iekšmisijai un ar to saistītajai diakonisu sociālajai kalpošanai, kas tika veidota, pārņemot Rietumeiropas diakonisu darbības principus. LU TF profesors, LELB mācītājs Ralfs Kokins analizējis 20. gs. 20.–30. gadu luterāņu mācītāju veidotās grāmatiņas par viņu vadīto draudžu un to dievnamu vēsturi. Savukārt LU TF dekāne, profesore, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības valdes locekle Dace Balode un filozofijas doktors, LU TF profesors, Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs Valdis Tēraudkalns aplūkojuši sieviešu ordinācijas vēsturi latviešu luterānismā (gan Latvijā, gan emigrācijā).

Kolektīvā monogrāfija iznākusi Vācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalstīta projekta ietvaros. 

Piedaloties grāmatas atvēršanas pasākumā, tās apmeklētāji piekrīt foto uzņemšanai pasākuma laikā un to ievietošanai LU Teoloģijas fakultātes tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos. 

Informāciju sagatavoja: 

LU Teoloģijas fakultātes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilze Stikāne

e-pasts: ilze.stikane.tf@lu.lv

tel.nr.: 67034441