Latviešu mācītāja Dace Dišlere-Musta ordinēta Austrijā

18. Jūn, 2018

Pirms četriem gadiem Dace Dišlere-Musta aizbrauca uz Austriju, jo savā dzimtenē Latvijā viņa nevarēja kļūt par evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītāju. Svētdien, 2018. gada 10. jūnijā, teoloģe, kas Latvijā vairākus gadus strādāja pastorālajā aprūpē slimnīcā un diakonijā, tika ordinēta par mācītāju Austrijā. Viņu ordinēja Vaidhofenas pie Taijas apgabala baznīcas pārvaldes vadītāja Ingrīda Bahlere. 

“Mazā baznīca par godu šim priecīgajam notikumam bija pārpildīta: draudze, kolēģi mācītāji, draugi un trīs katoļu priesteri – visi līksmi svinēja Latvijas teoloģes ordināciju. Viņai bija jāgaida 25 gadi, lai tiktu ordinēta, un tagad Dace Dišlere-Musta ar savām dāvanām un prasmēm pārstāv Austrijas Evaņģēlisko baznīcu,” sacīja bīskape. 

Sarunā ar evaņģēlisko preses dienestu Dace Dišlere-Musta minēja situāciju savā dzimtenes baznīcā, kā arī to, kā pēc daudzu gadu gaidīšanas viņa nolēma emigrēt, lai strādātu par mācītāju.

Baznīca Latvijā zaudēja uzticību

“Kad es sāku [teoloģijas] studijas 90. gados, pēc mūra sabrukšanas Latvijā notika daudz izmaiņu. Protestantu baznīca pēkšņi kļuva ļoti ietekmīga,” atceras Dišlere-Musta. Bet tā bija problēma. Daži vīrieši baznīcas vadībā bija norūpējušies par savas jauniegūtās ietekmes, jo īpaši ietekmes pār sievieti, pazaudēšanu. Un kopš 90. gadu vidus de facto neviena sieviete netika ordinēta. “Bet viņi panāca pilnīgi pretējo. Baznīca pilnībā ir zaudējusi uzticību,” saka Dišlere-Musta. “Baznīcas vadība uztur veco kārtību, bet baznīca ir zaudējusi cilvēkus domāšanas un izjūtu ziņā.”

“Būtiski, lai nedzīvoju vairs ar nepatiesu lojalitāti”

Gluži kā Dišlere-Musta, vairākas sievietes ir devušās uz ārzemēm, lai kļūtu par mācītājām. Viņa personīgi pazīst tikai dažas, kas palika Latvijā un tagad strādā dvēseļu kopšanas jomā slimnīcās vai cietumā. To pašu arī viņa darīja vairāku gadu ilgumā. “Bet tad man kļuva svarīgi vairs nedzīvot ar nepatiesu lojalitāti. Man bija grūti atrast sev nišu un dzīvot savu ticību tā, lai pārstāvu Dievu. Kad baznīca iet tādās galējībās, tas paliek neiespējami.” Tas parāda pēdējo divu gadu attīstību. 2016. gadā tika nolemts oficiāli aizliegt sieviešu ordināciju. Papildu tam “liberāls un cilvēcisks” mācītājs tika burtiski padzīts no baznīcas. “Un tas notika ar vecāko un ietekmīgāko mācītāju. Kā jaunajiem puišiem šīs lietas būtu jārisina?”

“Es atnācu un teicu: šeit es esmu!”

 Lēmums doties uz Austriju tika pieņemts ļoti īsā laikā un bez lielas plānošanas. “Es jau biju atmetusi domu par mācītājas amatu. Domāju: ja es tagad kaut ko jaunu sākšu, man jau būs pāri 40 gadiem.” Un tomēr Dace izšķīrās kļūt par mācītāju. “Es patiesībā ierados Austrijā un teicu: šeit es esmu!” Daci Dišleri-Musti pazīst Austrijas apgabalā (Valdfīrtelē pie Gmindes/Vaidhofenā pie Taijas), kur viņa pēdējā laikā bija mācītājas kandidāte. Turpmākajos vasaras mēnešos viņa braukās pa Romas Katoļu draudzēm ar uzrunām par ekumenisma nozīmi. 

No aptuveni diviem miljoniem latviešu ap 700 000 ir luterāņu, kuru īpatsvars ir lielāks valsts rietumu daļā. Tomēr, pēc Vācijas evaņģēliskās baznīcas veiktā pētījuma, tikai neliela daļa no šajos datos uzrādītajiem apmeklē baznīcu. Valsts austrumos dzīvo katoļticīgie (ap 500 000) un krievu pareizticīgie (ap 370 000). 

Tulkojums no vācu valodas veikts LLSTA redakcijā.

Avots: Austrijas evaņģēliskā baznīca https://evang.at/lettische-pfarrerin-dace-dislere-musta-in-oesterreich-ordiniert

Foto: Jēkabs Dišlers-Musts