Prof. Dace Balode tiks ordinēta par mācītāju!

17. Jūn, 2018

LU TF dekāne, teoloģijas profesore un Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības valdes locekle Dace Balode tiks ordinēta par mācītāju jau 29. jūnijā. 

2018. gada 29. junijā plkst. 15.00 Rīgā, Sv.Pestītāja Angikāņu baznīcā notiks Daces Balodes ordinācijas dievkalpojums.
Dievkalpojumu vadis LELBāL arhibīskape Lauma Zušēvica. Visi laipni aicināti piedalīties šajā mums svarīgajā notikumā. 

 „Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” /Jēzus Kristus/ 

Prof. Dr. theol. Dace Balode tiks ordinēta Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīca Ārpus Latvijas kalpošanai Latvijā. Šī ordinācija ir apliecinājums tam, ka Dievs darbojas arī tuksnesī!  Jūsu LLSTA redakcija