Inkena Vēlbranda kļuvusi par jauno PLF centra Vitenbergā direktori

30. Mai, 2018

Pasaules Luterāņu Federācijas klātbūtne Vitenbergā

Nākamā PLF Centra Vitenbergā direktore Vācijā būs Inkena Vēlbranda (54 g.), ko amatā iecēla Pasaules Luterāņu Federācijas Vācijas Nacionālā komiteja. Savus pienākumus Vēlbranda sāks pildīt 2018. gada 1. oktobrī. Viņa būs nākamā direktore pēc māc. Hansa V. Kaha, kurš dodas pensijā.

Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) ir klātesoša Vitenbergā caur PLF centru. Viens no centra galvenajiem uzdevumiem ir organizēt seminārus par Lutera teoloģiju dalībniekiem no visas pasaules, paralēli organizējot arī konferences un uzņemot starptautiskas apmeklētāju grupas Vitenbergā. 

“Ar Inkenu Vēlbrandu mēs esam ieguvuši tādu mācītāju PLF centram, kurai ir plašs skatījums un izcilas ekumeniskas prasmes,” komentēja VNC/PLF priekšsēdētājs bīskaps Gerhards Ulrihs, “jau no pašiem savas darba dzīves pirmsākumiem viņa ir ieguvusi pieredzi ar baznīcu un tās misiju visā pasaulē. Viņai ir labi zināma Pasaules Luterāņu Federācija, tās baznīcas un programmas. Gan viņas pieredzes, gan plašā apvāršņa un uzvarošās pieejas dēļ viņa ir lieliska izvēle šim amatam,” viņš uzsvēra.

Uzturēt tradīcijas un attīstīt jaunas idejas

Jaunā direktore gaida savus turpmākos pienākumus: “Ar sajūsmu, zinātkāri un atvērtību došos uz Vitenbergu. Pēc Reformācijas jubilejas 2017. gada mums ir jāturpina uzturēt labās tradīcijas, kā arī jāattīsta jaunas idejas.” PLF misija turpinās visā pasaulē un Vitenbergā, saka Vēlbranda. “Es vēlētos dot ieguldījumu no savas puses.” Par starptautiskajiem semināriem viņa piebilda: “Mācīšanās vienam no otra un mācīšanās kopā ar otru vienmēr ir centrālais uzdevums PLF centra darbībā. Mūsu teoloģiskie semināri saved kopā cilvēkus no visas pasaules. Tie ne tikai sniedz teoloģiskas zināšanas, bet arī padara Pasaules Luterāņu Federācijas kopību ļoti redzamu. Semināri parāda, kā mēs esam saistīti visā pasaulē un kā šī savienība bagātina mūs.”

Mācīšanās vienam no otra un mācīšanās līdz ar otru vienmēr ir centrālais uzdevums PLF Centra darbības plānā – Inkena Velbranda, PLF Vitenbergas Centra jaunā direktore

Inkena Vēlbranda ir Evaņģēliski luteriskās baznīcas Ziemeļvācijā mācītāja.  Viņa ir studējusi teoloģiju Bētelē, Bernē un Hamburgā. Pēc absolvēšanas viņa pavadīja laiku Dienvidkorejā un nodarbojās ar sagatavošanos pastorālajai apmācībai Eitīnā, Vācijā. Vēlbranda tika ordinēta Lībekā 1992. gada maijā. Viņa ir strādājusi Hamburgas dibinātajā Vācijas Protestantu baznīcu un Misiju apvienībā un kā mācītāja Glāzgovā (Skotijā) un Heikendorfā (Vācijā), kā arī kopā ar Apvienoto evaņģēliski luterisko baznīcu Vācijā (VELKD) un Vācijas Nacionālo komiteju/PLF Hannoverē. Kopš 2014. gada viņa bija studentu kapelāne Rietumu krasta universitātē Lietišķajās zinātnēs Heidē un arī mācītāja Meldorfa draudzē Ditmarhenas apgabalā. Viņa bija arī Ditmarhenas koordinatore Reformācijas jubilejā.PLF centrs ir iestāde, kas atskaitās Vācijas Nacionālajai komitejai/PLF. Tas darbojas PLF vārdā un konsultējoties ar PLF. Līdztekus direktoram darbinieku kolektīvu veido pasniedzējs un projektu asistents. Vēlbranda ir otrā direktore – pēc Hansa V. Kaha. 

Hannovere, Vācija/Ženēva

3.04.2018.

Avots: Pasaules Luterāņu federācijas ziņas