Motivācija un atjaunošana, iedvesmojoties no Reformācijas gadadienas

21. Mai, 2018

PLF viceprezidenti atskatās uz Reformācijas gadadienu

PLF ziņas.

Reformācija turpinās. Reformācijas 500 gadadienas atzīmēšanai ir bijusi nozīme PLF piederīgajās baznīcās. Pāri kopībai tā iezīmēja notikumus ar dažādību un krāsu, atspoguļojot vienotības un baznīcas dzīves atmosfēru katrā reģionā. Tas notika ar dievkalpojumu, festivālu, koncertu, izstāžu, aplikāciju, mediju norisi un atceres dievkalpojumiem ar ekumenisko partneru dalību. Luterāņi šādā radošā un mūsdienīgi iedvesmojošā veidā pastāstīja stāstu par reformāciju un baznīcas dzīvi.

Pasaules Luterāņu Federācijas informācijas dienestam sniegtajās intervijās septiņi tās viceprezidenti sniedz savas refleksijas par gadadienas svētku notikumiem un apņemšanos veikt tālāko reformāciju.

Koki un reformācijas gars

Igaunijā 500 ābeļu stādīšana “nozīmē, ka mēs nedrīkstam aizslēgt baznīcu un ieslēgt baznīcas dzīvi iekšpus sienām, bet mums jābūt baznīcai tur, kur ir cilvēki”, saka Igaunijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps un Centrālās Austrumeiropas viceprezidents Urmas Vīlma.

Koku stādīšana bija kā reformācijas gara analoģija Indonēzijā, saka Āzijas viceprezidente Desri Maria Sumbajaka no Indonēzijas Kristiešu baznīcas. Sākot no mazas sēklas, ar rūpēm un gādību koks beidzot dod augļus. “Tas nozīmē, ka mums ir jāuztur reformācijas gars dzīvs sevī, savās baznīcās un arī Āzijā.”

Atzīmējot kopā ar domubiedriem

Vienā gadījumā Vācijas baznīca sadarbojās ar katoļu partneriem, lai sagatavotos Kristus godināšanai, uzsverot vienotību pāri sašķeltībai, teica Centrālās Rietumeiropas viceprezidente, prāveste Astrīda Kleista no Evaņģēliski luteriskās baznīcas Ziemeļvācijā.

“Īsta evaņģēlija dāvana ir tā, ka mēs esam atbrīvoti, lai kalpotu savam tuvākajam,” sacīja prezidējošā bīskape Elizabete A. Ītone, Ziemeļamerikas reģiona viceprezidente no Evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā.

Ziemeļamerikā daudzi gadadienas atzīmēšanas pasākumi bija ar nolūku ekumeniski un tika veidoti kopīgi ar Romas katoļu brāļiem un māsām. “Īsta evaņģēlija dāvana,” teica prezidējošā bīskape Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Amerikā, viceprezidente Ziemeļamerikas reģionā Elizabete A. Ītone, “ir tā, ka mēs esam atbrīvoti, lai kalpotu savam tuvākajam.”

Jebkas var radīt pārmaiņas

Kamerūnā desmit baznīcas sanāca kopā ceremonijā, kuras vērotāji bija musulmaņi, starp kuriem dzīvo luterāņi. “Esmu pārsteigta par to, kā viņiem (baznīcām) ir vēlme iesaistīt visus sociālos slāņus, sievietes, jauniešus,” teica Āfrikas viceprezidente māc. Dr. Dženeta Ada Epse Meina no Evaņģēliski luteriskās baznīcas Kamerūnā. “Paturot to prātā, mēs varam turpināt reformāciju, zinot, ka ikviens cilvēks var radīt pārmaiņas caur to, kas viņi ir un ko viņi dara.” Skandināvijas valstu viceprezidente, arhibīskape Antje Jekelēna no Zviedrijas baznīcas, uzskata līdzīgi, “mums vajag domāt… nevis par sevis pašu atjaunošanu, bet par vajadzību tikt atjaunotiem.”

Tas ir ļoti svarīgi, ka Latīņamerikas un Karību jūras valstu baznīcas jūt piederību kopienai un kopībai, “teica Luterāņu konfesijas evaņģēliskās baznīcas Brazīlijā prezidents, reģiona viceprezidents māc. Dr. Nestors Frīdrihs. “Zinot, ka mēs piederam pie lielākas organizācijas ar kopīgu darba kārtību, ka mums ir kopīgi principi, tas ir stiprinājums mums kā cilvēkiem, kā kopienām, kā baznīcām. Tas ir milzīgs ieguvums piederēt Pasaules Luterāņu Federācijai.”

Visu 7 PLF viceprezidentu uzrunas (angļu val.) var noskatīties šeit.

Avots: Paules Luterāņu federācija; Ženēva, Šveice 6.04.2018.