Austrumāfrikas Reformātu baznīca atbalsta sieviešu ordināciju

7. Mai, 2018

Pēc gadiem ilgas diskusijas Austrumāfrikas Reformātu baznīcas (turpāk – AĀRB) Ģenerālsinode savā 2017. gada novembra sēdē atbalstīja sieviešu ordināciju. Pašreizējais AĀRB moderators Musa Kipkorirs Kapkongs Maina pauda prieku un pateicās Pasaules Reformātu baznīcu apvienībai, kas ierādīja gaismu. 

“Šajā jautājumā Pasaules Reformātu baznīcu apvienība ir gājusi līdz ar mums jau ilgāku laiku, jo īpaši atbalstot sieviešu izglītību teoloģijā,” saka mācītājs Musa Kipkorirs Kapkongs Maina, AĀRB moderators. “Dalība ģenerālajā padomē mūs iedvesmoja virzīties tālāk un sekmēja to, ka Ģenerālsinode izdeva rezolūciju par sieviešu ordinācijas atbalstīšanu.”

Pasaules Reformātu baznīcu apvienības prezidente un otrā ordinētā sieviete Nacionālajā evaņģēliskajā Sīrijas un Lebanonas sinodē Naila Kasaba pauda savu prieku par šo notikumu: “Mēs priecājamies līdz ar AĀRB par šo lēmumu ordinēt pirmo sievieti Vārda un Sakramenta kalpošanas amatam, kā arī par drosmi dzirdēt Svēto Garu un kopīgi iestāties par taisnīgumu.”

Informācijai: 

2017. gadā Pasaules Reformēto baznīcu apvienības Ģenerālā padome pieņēma “Ticības deklarāciju par sieviešu ordināciju”. Deklarācijas ievadā tiek minēts: “Dievs caur Svēto Garu aicina gan sievietes, gan vīriešus visā pilnībā piedalīties kalpošanā baznīcā. [..] Atsevišķos kultūras kontekstos, kuros dzīvo mūsu baznīcas šodien, šī deklarācija ir pretrunā ar valdošajiem priekšstatiem. Tādā veidā kristieši bieži tiek aicināti būt kontrakulturāli[1].” Mācītājs Maina sacīja, ka pēc spēcīgām debatēm un pētījumiem, ko apkopoja sinodes padomdevējs Difuss Šemorions, sinodē tika pieņemts lēmums. Austrumāfrikas Reformētā baznīca plāno ordinēt pirmo sievieti mācītāju kalpot ar Vārdu un Sakramentu šā gada beigās. 

“Šī ziņa tika uzņemta ar sajūsmu, bet mēs apzināmies arī faktu, ka vēl arvien ir daudz konservatīvi noskaņoto. Par vienu lietu mēs gan esam priecīgi, proti, ka šis lēmums nav sašķēlis baznīcu novirzienos. Lūdzu, pievienojieties mums lūgšanās un dalieties šajā attīstībā ar citām mūsu dalībbaznīcām, lai tās mums dotu morālu atbalstu un iedrošinājumu,” teic Maina.

“Mēs stāvam solidaritātē līdz ar sievietēm, kas tiks ordinētas ceļam, kurā vēl arvien ir izaicinājumi, bet arī ar baznīcām, kuras joprojām cīnās par šo ceļu,” teica Kasaba, “bet cerībā mēs gaidām labāku nākotni, kas atspoguļo Dieva mīlestību un dziedinošo spēku Kristus miesai. Tas ir arī spēcinājums mums kā kopienai, kur mūsu balss ar paziņojumiem un dokumentiem kļūst kā stāsts par cilvēkiem, par pārmaiņām un labāku pasauli.”

Kopš 2002. gada Austrumāfrikas Reformātu baznīca (AĀRB) ir pūlējusies jautājumu [par sieviešu ordināciju] pacelt darbakārtībā, piešķirot teoloģisko ievirzi un apkopojot AĀRB draudžu locekļu uzskatus, lai dotu iespēju sinodei pieņemt lēmumu.

AĀRB moderatoru ziņojumā 29. Ģenerālsinodes laikā, kas notika 2002. gada 20. – 23. novembrī, moderators izteica to, ka svarīgi strādāt pie tā, lai dotu iespēju iekļaut sievietes ordinētajā kalpošanā: “Es varu jums apliecināt, ka jūsu sinodes ofiss ir pakļauts mūsu brālīgo draugu, īpaši partneru, spiedienam, ar kuriem mums ir kopīgs reformātu mantojums. Vai mēs tam piekrītam vai ne, mēs nebūsim tie pirmie. Jau Austrumāfrikas Presbiteriāņu baznīca un citas reformātu baznīcas pasaulē ir atzinušas [sieviešu ordināciju]..”

Raksts tulkots no angļu valodas. Oriģinālraksta autors Phil Tanis.

Avots: Pasaules Reformātu baznīcu apvienība

Foto: World Communion of Reformed Churches


[1] Pret pastāvošo kultūru.