Baznīca Paragvajā apņemas atbalstīt jaunu pretvardarbības likumu (PLF ziņas)

1. Mai, 2018

Asunsjona/Paragvaja

05.04.2018.

“Kā baznīca mēs nevaram klusēt”

Pasaules Luterāņu ziņas

Paragvajā ir ieviesti jauni līdzekļi, lai ierobežotu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, kam Riverpleitas Evaņģēliskā baznīca ir paudusi savu atbalstu.

Jaunais likums paredz visaptverošu sieviešu aizsardzību pret visāda veida vardarbību. Ticis paaugstināts sods par sievietes vai meitenes nogalināšanu, ko likums dēvē par femicīdu. Sods paredz 10 – 30 gadu ieslodzījumā. 

Apvienoto Nāciju pārskatā par sieviešu situāciju Paragvajā pagājušā gada oktobrī Paragvajas ministrs sieviešu jautājumos pauda, ka likuma būtiskums ir ne tikai noziedznieku sodīšana, bet aizsardzība, ko likums paredz sievietēm, kas kļuvušas par upuriem, un viņu apgādājamiem. 

Anna Marija Baiardi ANO sesijā teica, ka likums 5777/16 citstarp nosaka, ka vienai sieviešu patversmei jābūt katrā no 17 Paragvajas apgabaliem, nevis divas patversmes uz visu valsti, kā tas ir šobrīd. Šis likums uzliek par pienākumu amatpersonām ieklausīties un atbalstīt vardarbības upurus, kā arī paredz administratīvos sodus amatpersonām, kas pienācīgi nereaģē uz sūdzībām. Likums tika ieviests 2016. gada beigās un stājās spēkā pagājušā gada beigās. 

Instruments dzimtē balstītas vardarbības mazināšanai

Likums nosedz nozīmīgu juridisko vakuumu. Pagājušajā gadā fiksētais femicīdu skaits ir 49, kas ir gandrīz dubultojies kopš 2015. gada. Pagājušajā gadā tika reģistrēti gandrīz 13 500 gadījumu par vardarbību ģimenē.

 “Mums steidzami vajag izglītot par dzimumu līdztiesību, lai atzītu sieviešu un vīriešu cieņu,” uzsver Santarosas del Mondes apgabala draudzes mācītāja Mariela Bohla. 

Mācītāja Mariela Bohla, kas kalpo Santarosas del Mondes draudzē, atzinīgi vērtē šo likumdošanu: “Mūsu sievietes, meitenes, jaunietes tiek pakļautas pāridarījumiem, un mums steidzami tās ir jāizglīto dzimumu līdztiesības jautājumos, lai atzītu sieviešu un vīriešu cieņu.

Kā baznīca mēs nevaram klusēt. Mēs varam denonsēt vardarbību un cīnīties pret to izglītojot. Tāpēc es ticu, ka ir svarīgi šo likumu darīt zināmu, lai tas kļūtu par instrumentu cīņā pret dzimumā balstītu vardarbību,” viņa teica. 

Vardarbība pret sievietēm šķiet normāla lieta 

Mācītājs Kristiāns Stefans, kas daudzus gadus strādāja dažādās kopienās Riverpleitas Evaņģēliskajā baznīcā Paragvajā, teica, ka vardarbība bieži sākas nekaitīgi. 

“Liela problēma vardarbībā pret sievietēm Paragvajā ir tās uztveršana par pilnīgi normālu parādību. Tā sākas, manifestējoties valodā, un materializējas tai raksturīgās nozīmēs un izturēšanās veidā dienu no dienas un diemžēl tiek izteikta dažādos vardarbības tipos, kas par vardarbību netiek uzskatīti.”

Likums attiecas arī uz vardarbību, kas vērsta pret grūtniecēm vai sievietēm dzemdību laikā, kā arī ļaunprātību pret sievietēm un meitenēm tiešsaistē. Papildu piekļuvei patversmēm tas paredz bezmaksas juridisko palīdzību un padomdošanu sievietēm, kas ir piedzīvojušas vardarbību. Tas aicina uz standartizētu sistēmu, lai vāktu datus par dzimumā balstītu vardarbību. 

Glorija Zapatinī, pēc vardarbības izdzīvojusī sieviete un Paragvajas sieviešu asociācijas “Es ticu tev” biedre, kas pati devusi ieguldījumu noteikumiem, kas pārtapa par likumu, sacīja, ka vardarbība izpaužas vienkāršās ikdienas attieksmēs, kā, piemēram, vīrietis nosaka, ko sievietei ģērbt mugurā, ar ko viņai komunicēt un vai viņa drīkst lietot savu telefonu.  

 “Mēs mēdzam domāt, ka vīrietis to dara tāpēc, ka mīl mūs, bet tā ir vardarbība. Es iemācījos atpazīt šīs psiholoģiskās un ekonomiskās vardarbības pazīmes, un tad es pati ieguvu kontroli pār savu dzīvi,” viņa teica ANO sievietēm. Šodien daudzas sievietes nāk pie viņas, lai meklētu atbalstu un solidaritāti. 

Valdība ir pārliecināta, ka šis likums samazinās dzimtē balstītu vardarbību. Turklāt likums arī paredz to, ka tiek plānotas stratēģijas, lai izskaustu vardarbību nākamajās paaudzēs. 

Avots: Pasaules Luterāņu federācijas ziņas