Latviešu Luterāņu mācītāji Lielbritānijā no 1945. – 2017. gadam

24. Apr, 2018

LATVIEŠU LUTERĀŅU GARĪDZNIEKI LIELBRITĀNIJĀ NO 1945. – 2017. GADAM 

Gadus atpakaļ biju sagatavojusi kādām Draudžu dienām pārskatus par mūsu baznīcas darbu Lielbritānijā. Fotogrāfijas rādīja dievkalpojumu vietas un dažādus notikumus daudzu gadu gaitā. Bija redzami arī visu mācītāju attēli, kuri līdz dotajam brīdim mūsu baznīcā Lielbritānijā bija kalpojuši vai kalpo. Toreizējais garīdznieku pārskats mani mudināja uz papildinājumu. Man radās doma, paplašināt šo pārskatu: Katram mācītājam veidot savu daļu un informāciju par viņa vai viņas gaitām. Pārskats ir papildināts. Katram mācītājam ir sava lapa, tur ir attēls un īsa vai garāka informācija par viņa vai viņas kalpošanu mūsu baznīcā sākot no 1945. gada līdz tagadnei. Apraksts par dzīvi ir visā visumā ņemts no Baznīcas Gadagrāmatām vai kādas mājas lapas. 

Mācītāja emerita Gita Putce

Piedāvājam Jums unikālu materiālu par luterāņu mācītājiem un mācītājām Lielbritānijā, ko mācītāja Gita Putce laipni atļāvusi mums pārpublicēt šajā mājas lapā.

 Garīdznieki Lielbritānijā no 1945. līdz 2017. gadam