Teoloģijas studentu pētījumi

20. Feb, 2018

Turpmāk LLSTA mājas lapā būs lasāmi ekskluzīvi Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentu pētījumi. Jau labu laiku atpakaļ radās iecere piesaistīt LLSTA aktivitātēm teoloģijas studentus vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka apvienības veidošanas iecere savulaik radusies tieši fakultātes studentu vidū. Pirmās biedres kopā ar jau ordinētajām mācītājām bija topošās teoloģes.

Neskatoties uz to, ka Latvijā daudzām sievietēm teoloģēm nav bijusi iespēja tik ordinētām mācītājas amatā, daudzas Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes absolventes kalpo par mācītājām dažādās pasaules valstīs.

Otrkārt, tādēļ, ka teoloģijas fakultātē tiek veikti interesanti pētījumi, kuri ne vienmēr nonāk līdz publikācijām. Mūsu mājas lapa jaunajiem pētniekiem ir laba publikāciju vietne. Treškārt, tādēļ, ka mājas lapas redkolēģija ir ieinteresēta pētniecībā, kas skar sieviešu ordinācijas jautājumu, un saredz nepieciešamību veikt sabiedrības izglītošanu sieviešu un vīriešu līdzvērtības jautājumos, kas ietver arī kalpošanu baznīcā. Jo tieši ar šādu nolūku mājas lapa ir tikusi veidota.

Jauno projektu vada Latvijas Universitātes profesore Dace Balode. Šobrīd piedāvājam pirmo studentu pētnieciskos darbus.

Ilze Stikāne (Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes maģistra studiju programmas 1. kursa studente)

Sievietes nešķīstība – Lev 12:1-8 (2014. g.)

Pāvila darbi un Tekla: Teklas “paškristīšanās” (2014. g.)

1.Tim 5:3-16 ekseģēze (2014.g.)

Rota Stone (Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes maģistra studiju programmas studente)

Mirjāma, praviete, Ārona māsa (2015.g.)

Ainis Kaspars (Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes maģistra studiju programmas students)

Kāpēc “jā” sieviešu ordinācijai? (2015.g.)

Līvija Baltrušaite (Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes maģistra studiju programmas studente)

Gudrības slavinājums Sakāmvārdu 8. nodaļā (2015.g.)