LLSTA piedalīsies Vācijas sieviešu teoloģu ģenerālasamblejā

1. Feb, 2018

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas mācītāja Ieva Puriņa un Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības mājaslapas redaktore Aļesja Lavrinoviča piedalīsies Vācijas sieviešu teoloģu rīkotajā konferencē, kas notiks no šā gada 4. līdz 7. februārim Goslārā, Vācijā.

            Konference ir vienlaikus arī Vācu sieviešu teoloģu ikgadēja sapulce un ģenerālasamblejas sēde, uz kuru tika aicinātas arī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības pārstāves. Konferences ietvaros notiks arī lekcija par reformācijas status quo un nākotni, ko lasīs Bonas universitātes Protestantiskās teoloģijas fakultātes sistemātiskās teoloģijas profesore Kornēlija Rihtere. Lekcijas nosaukums ir„Ecclesia semper reformanda – kur lai dodamies?”. 

           Vācu teoloģes vairāku gadu ilgumā ir izrādījušas interesi un atbalstu jautājumam par sieviešu ordināciju Latvijā. LLSTA pārstāves informēs par situāciju Latvijā pēc 2016. gada notikuma evaņģēliski luteriskajā banīcā, kas savā 2016. gada Sinodē lēma aizliegt ordinēt sievietes.