Ūdens bez maksas (PLF ģenerālsekretāra Martina Junges novēlējums 2018.gadam)

12. Jan, 2018

Fotogrāfijas apraksts: Svinīgajā vispasaules 500 gadu reformācijas jubilejai veltītajā pasākumā Vindhukā, Namībijā tika simboliski tecināts ūdens. Foto: PLF/ Johanan Celine Valerian

Ženēva

01.01.2018 

Savā Jaunā gada uzrunā ģenerālsekretārs Junge vēstīja, ka baznīcas ir aicinātas sniegt dzīvību nesošu liecību.

“Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota.” (Atkl 21:6)

Cik skaists vārds mūs pavadīs cauri šim gadam. “Ūdens bez maksas” mums atgādina par “nav paredzēts pārdošanai” tēmām, kas vadīja un iedvesmoja Pasaules Luterāņu Federāciju [PLF] laikā, kad tā lokāli un globāli svinēja Reformācijas 500 gadu jubileju. Tā ir frāze, kas apstiprina mūsu pamatpārliecību par to, ka Dieva atbrīvojošā žēlastība, ko mēs ieelpojam kā dāvanu, tiek izelpota kā līdzjūtības pilna liecība par Dieva pārveidojošo klātbūtni mūsu salauztajā un ievainotajā pasaulē. Tas ir veids, kā ticība māca Dieva cilvēkiem elpot. Un tas ir veids, kā baznīca dzīvo šajā pasaulē: saņemot un daloties ar Dieva dāvanām. 

Mēs pateicībā priecājamies, kad atskatāmies uz 2017. gadu. Dievs bijis mums uzticīgs un labs: Reformācijas 500 gadu jubileja kļuva par iespēju no jauna satvert Jēzus Kristus evaņģēlija spēku. Mūsu galvenā pārliecība tika apstiprināta: tikai Dievs mūs var darīt brīvus, lai mēs iegūtu jaunu dzīvi. Mēs atradām jaunu dziļumu, uzlūkojot reformāciju kā globālu, ekumenisku un arvien notiekošu. Mēs iedrošinājām cits citu, kopīgi pārliecinoties, ka Kristus vēsts dēļ nav labāka laika kā šis, kurā mēs esam, būt draudzei – neraugoties uz daudzajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies. 

Iespējams, tas ir šo izaicinājumu dēļ: gada lozungs mums atgādina, lai mēs koncentrējamies uz to, kas mums ir dots bez maksas, un dalāmies ar izslāpušajiem šajā pasaulē. Mēs esam aicināti sniegt dzīvību nesošu liecību.

“Gada lozungs mums atgādina, lai mēs nepārtraukti esam vērsti uz to, kas mums ir dots bez maksas, un dalāmies tajā ar izslāpušajiem šajā pasaulē. Mēs esam aicināti sniegt dzīvību nesošu liecību,” uzsver PLF ģenerālsekretārs Martins Junge.

Ne tādu liecību, kas palielina abrazīvu sausumu, kas apdraud cilvēka eksistenci un attiecības iekāres, patmīlības, varmācības un vienaldzības dēļ, bet tādu, kas dod mierinošu taisnīgumu un spēcinošu cerību cilvēkiem, kas meklē individuālu un kolektīvu transformācijas avotu.

Ne tādu liecību, kas vairo lētu populismu vai tuvredzīgu identitātes politiku, bet tādu, kas garantē visu cilvēku cieņu. 

Asamblejā Vindhukā PLF piederīgās baznīcas atklāja jomas, kuras tās uzskata par svarīgiem aicinājumiem savā liecībā gan lokāli, gan kopīgi kā baznīcu kopiena. Starp atklātajām risināmajām problēmām bija – dzimuma taisnīgums, klimata izmaiņas, baznīcu atjaunošanās, teoloģiskā izglītība, atbalsts tiem, kas meklē taisnīgumu un mieru, ekumeniskie un starpreliģiju dialogi. 

PLF kopienas birojs uzņemas virzīt šo kolektīvo ieceri, prasot PLF piederīgajām baznīcām attīstīt šo virzienu turpmākajos gados. Visas piederīgās baznīcas ir iesaistītas šajā procesā, un tās tiek aicinātas veicināt PLF stratēģijas attīstību. Es lūdzu jūsu ciešu atbalstu.  

Turklāt es gribu mudināt jūs savas baznīcas iepazīstināt ar asamblejā izteikto kolektīvo vīziju un meklēt iespējas, lai to īstenotu lokāli. Globālo liecību, ko mēs kā baznīcu kopiena piedāvājam, nepieciešams piepildīt dalībbaznīcām vietējās kopienās. 

Ir sācies 2018. gads. Šis ir labs gads būt draudzei. Mums ir mūsu rokas, kas piepildītas ar dāvanām, lai ar tām dalītos. Jo viņš, kuru mēs slavējam, ir tas, kurš dod ūdeni izslāpušajiem bez maksas no dzīvības ūdens avota.

Svētīgu Jauno gadu! 

Dr. Martins Junge, PLF ģenerālsekretārs

 Avots: Pasaules Luterāņu federācijas ziņas