Olīvkoks kā ciešas saiknes simbols

1. Jan, 2018

Pasaules Luterāņu Federācijas Vācu nacionālā komiteja viesojas Jeruzālemē

 Hannovere, Vācija/Ženēva (2017.g. 8.decembrī)

Lai simbolizētu tuvo saikni starp luterāņu baznīcām Vācijā un Pasaules Luterāņu Federāciju un viņu partneri Jeruzālemē, Pasaules Luterāņu Federācijas Vācu nacionālās komitejas delegācija (GNC/LWF), kas nesen apmeklēja Jeruzālemi, iestādīja olīvkoku Olīvkalnā. Reizē tas bija domāts kā simbols, kas simbolizē tik nozīmīgos abpusējos centienus un pūles. 

Iedvesmojoties no Lutera dārza Vitenbergā, koka stādīšana notika, piedaloties vienam no šīs inicitatīvas galvenajiem vizionariem ainavu arhitektam Andreasam Kiparam. „Audzēšana un kopīga augšana ir divi svarīgi aspekti Vitenbergas Lutera dārza plānojumā,” paskaidroja Kipars. „Katrs koks aug atbilstīgi savam dabīgajam veidam, bet, tikai pateicoties tam, ka tas aug kopā ar citiem kokiem, mēs iegūstam vēlamo kopskatu – tas padara to par interaktīvu monumentu vārda labākajā nozīmē.” Olīvkoks Olīvkalnā atrodas kā saite starp vienpadsmit PLF piederīgajām baznīcām Vācijā, Evaņģēliski luterisko baznīcu Jordānijā un Svētajā Zemē (ELCJHL) un PLF ilggadēju uzticīgu sadarbību. 

Lai stiprinātu uzticību un sadarbību starp partneriem, pārstāvji no VNK/PLF viesojās Jeruzālemē un Svētajā Zemē no 22. līdz 26. novembrim. 

Atbalsta un solidaritātes zīme 

“Mēs atbraucām uz Jeruzālemi kā viesi. Mēs gribējām redzēt un saprast, ko nozīmē būt kristietim šajā zemē. Mēs zinām par izaicinājumiem un sarežģījumiem šajā pasaules daļā. Tāpēc mums, vāciešiem, klātbūtnes un miera vairošanas darbs luterāņu baznīcās un PLF šajā vietā ir īpaši svarīgs. Mūsu vizīte ir arī paredzēta kā zīme atbalstam un solidaritātei,” teica bīskaps Gerhards Ulrihs, VNK/PLF priekšsēdētājs. 

Programmā bija iekļauta tikšanās ar Munibu A. Junanu, ELCJHL bīskapu, un Ibrahimu Azaru, jaunievēlēto bīskapu, kas sāks savu darbību 2018. gada janvārī. Ar aptuveni 3000 dalībniekiem ELCJHL ir vienīgā PLF piederīgā baznīca šajā reģionā. Apaļā galda sanāksmē ar ELCJHL piederīgajiem un citām vietējām baznīcām atklājās komplicēta un daudzšķautņaina kristiešu situācija Svētajā Zemē, kuri šeit ir minoritāte.  

Es esmu vienmēr dziļi aizkustināts par lojalitāti un miera vairošanas darbu šajā vietā, tāpat kā par PLF un vietējo Luterāņu baznīcu pravietiskajām liecībām, atzīst bīskaps Gerhards Ulrihs. 

Cits aspekts šai vizitācijai bija iepazīt PLF darbu Jeruzālemē, īpaši Olīvkalnā, kur atrodas Augusta Victoria slimnīca, kas ir PLF pārvaldībā. Vācu viesiem bija iespēja vispusīgi ieskatīties un dzirdēt par pašreizējo situāciju. PLF profesionālās apmācības centra apmeklējums sniedza jaunus priekšstatus par arodizglītību dažādās profesijās, kas pieejamas jaunajiem palestīniešiem.  

Vizitācijas izskaņā tika noturēts kopīgs dievkalpojums, kurā piedalījās arābu valodā runājoša draudze no ELCJHL, un tas notika Luterāņu Debesbraukšanas baznīcā Olīvkalnā.  

„Es vienmēr esmu dziļi aizkustināts par uzticīgo miera veikšanas darbu šajā vietā, kā arī par PLF un vietējo luterāņu baznīcu pravietiskām liecībām. Tas iedrošina uz cieņu, mieru un kopīgu dialogu,” bīskaps Ulrihs piebilda. “Mēs esam daudz mācījušies no mūsu sadarbības partneriem šajā ziņā, un tas mūs iedvesmos mūsu darbos pēc atgriešanās mājās.”

Attēla no kreisās: VNK/PLF ģenerālsekretārs Norberts Deneke, PLF valstu pārstāvis Marks Brauns, Džordžo Kipars, Lutera dārza ainavu arhitekts Andreass Kipars, ELCJHL bīskaps Muniba A. Junans, VNK/PLF priekšsēdētājs Gerhards Ulrihs un PLF padomes loceklis Prepstins Astrids Kleists.

Avots: Pasaules Luterāņu federācijas ziņas

Foto: Debija Hilla