35. sieviešu ordinācijas jubileja Brazīlijas luterāņu baznīcā!

18. Dec, 2017

2017. gads, kurā tikusi atzīmēta Reformācijas 500. gadadiena, ir īpašs arī Evaņģēliski luteriskās apliecības baznīcai Brazīlijā, kas 2017. gadā atzīmē sieviešu ordinācijas 35. jubileju. 1982. gada 12. novembrī Edna Moga Rammingere bija pirmā sieviete, kas tika ordinēta par mācītāju Brazīlijas luterāņu baznīcā.

Ievērības cienīgi ir šādi vēsturiski notikumi: 1952. gadā Eva Viska bija pirmā sieviete, kas iestājās Teoloģijas fakultātē, 1970. gadā Elizabete Dītči bija pirmā sieviete, kas ieguva bakalaura grādu teoloģijā. Un tikai 1982. gadā, tas ir, pēc 30 gadiem, Edna Rammingere kļuva par pirmo ordinēto sievieti Brazīlijā. Šajā ilgajā posmā bija dažas sievietes, kas padevās, un citas atkal pildīja pastorālās funkcijas kā brīvprātīgās. Katehisma skolotājas, misionāres un diakones tika ordinētas, tikai sākot ar 1994. gadu, kad to atļāva tā sauktā dalības [kopīgā] kalpošana. Pirms tam diakones saņēma tā saucamo kalpošanas svētību, kas saukta arī par iesvētīšanu. Un, bez šaubām, šāda prakse noteikti veicināja arī vēlāku sieviešu ordināciju.

Šobrīd Evaņģēliski luteriskās apliecības baznīcā Brazīlijā ir 1224 kalpotājas un kalpotāji, no kuriem 230 ir sievietes mācītājas, 52 katehēzes skolotājas, 62 diakones, 47 diakoneses un 16 misionāres.

Kā baznīca, kas vienmēr atrodas reformācijā, arī Brazīlijas luterāņu baznīcas vēsture par sieviešu ordināciju demonstrē pārmaiņas, progresu un izaicinājumus. Tādēļ Reformācijas 500. gadadienas notikumu vidū ir nepieciešami un apsveicami norādīt uz Brazīlijas luterāņu baznīcas ordinētās kalpošanas ietverošo raksturu. Tas ir bibliskās pārliecības rezultāts! Tas ir saskaņā ar Radītāja gribu, jo Viņš radīja vīrieti un sievieti, sievieti un vīrieti, abus pēc sava tēla.

Sieviešu ordinācija Brazīlijas luterāņu baznīcā nav perifērijas jautājums. Tas ir teoloģisks jautājums, tā ir kalpošanas koncepcija, tas ir baznīcas esamības un darbošanās veids. Tā ir atsaukšanās Bībeles garam un dzīvošana atbilstoši evaņģēlijam visā pilnībā.

Perspektīva, ko Brazīlijas luterāņu baznīca kopā ar Pasaules Luterāņu Federāciju atkārtoti apstiprina, ir tā, ka sieviešu ordinācija ir aicinājums un ne iegūtās tiesības. Dievs aicina vīriešus un sievietes piedalīties ordinētajā kalpošanā Brazīlijas luterāņu baznīcā caur vispārējo priesterību, kalpot Dieva misijā ar brīvību, prieku un pateicību.

Autori: Carmen Michel Siegle (mācītāja) un Dr. Nestor Paulo Friedrich (mācītājs)

Avots: http://www.luteranos.com.br  (10.11.2017.)