Novēlam Jums svētīgu un mierpilnu trešo Adventi!

17. Dec, 2017

Gaidot Kristus atnākšanu, atminēsimies pravieša Jesajas vārdus, kurus Jēzus Kristus savas kalpošanas sākumā pasludināja par savu darba plānu.

  Lai šie pravietiskie vārdi nepazūd no mūsu sirdīm! Tas ir Trīsvienības mandāts katram un katrai, ko Dievs ir aicinājis sekot Kristum:

"Kunga Dieva Gars ir pār mani! Jo Kungs svaidījis mani pavēstīt labu ziņu apspiestajiem, 

viņš mani sūtījis pārsiet salauztās sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās, brīvestību,

izsludināt Kunga laipnības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu,

mierināt visus sērotājus - vērsties pie Ciānas sērotājiem, pelnu vietā dot tiem rotas

un sēru vietā prieka eļļu, guruša gara vietā slavas apmetni, lai viņus sauc par taisnības ozoliem,

par Kunga dēstiem, kas krāšņi!

Viņi atkal uzcels senās drupas, uzslies atkal iepriekš grauto, viņi atjanos izdieldētās pilsētas, drupas, kas bijušas audžu audzēs!" / Jes.61:1-4/