PLF ģenerālsekretāram Jungem ir piešķirta Augsburgas Miera balva

27. Okt, 2017

“Dialogi atmaksājas, domstarpības var tikt pārvarētas”

Dr. Mārtins Junge, PLF ģenerālsekretārs, 20. oktobrī Augsburgā, Vācijā tika apbalvots ar Augsburgas “Miera balvu 2017”. Balvas pasniegšanas laikā, kas notika rātsnama svinīgajā hallē, ģenerālsekretārs Junge klātesošos uzrunāja, akcentējot reliģiju miermīlīgu raksturu un nosodīja ticības izmantošanu par instrumentu jebkādiem [ļauniem nolūkiem].

Izrādot cieņu, Cēzars Garsija, Menonītu pasaules konferences ģenerālsekretārs, paslavēja Jungu par to, ka viņš “nestāv malā, bet aktīvi mudina uz samierināšanu”. Viņš ir godam pelnījis šo atzinību, Garsija paskaidroja, un, viņaprāt, Junga neatlaidīgais darbs starpkonfesionālā samierināšanā ir jāskatās gan no taisnīguma, gan miera puses. Dr. Kurts Gribls, Augsburgas mērs, pasniedza Mārtinam Jungem balvu, skulptūru, ko sauc “Paxible”.

Junge atbildot teica: “Reliģiskajām kopienām, ieskaitot kristiešu, ir jābūt modrām un jāatpazīst, kad viņu potenciāls tiek mobilizēts domstarpībām tā vietā, lai fundamentāli tiektos uz miera celšanu. Es uzskatu, ka mums kā konfesiju vadītājiem pamatuzdevums ir uzņemties atbildību, lai negatīvais reliģiju potenciāls neattīstītos un netiktu ieviests ar politikas palīdzību.”

No kreisās: Bīskaps Mihails Grabovs, Dr. Mārtins Junge, Dr. Kurts Gribls. Foto: Ruta Plēzela 

Miera pazīmes pretstatu radītajā pasaulē

PLF ģenerālsekretārs norādīja, ka kopš 1555. gada līgumu, pazīstamu kā Augsburgas Mieru, Augsburgas pilsēta cenšas panākt mieru starp Romas katoļiem un luterāņiem. Tajā pašā laikā, viņš piebilda, šis datums mums atgādina par konfesionālajiem kariem un kristietībā iespējamo vardarbību. Apvienotā Katoļu un Luterāņu piemiņas diena Lundā 2016. gada 31. oktobrī sniedza skaidru vēsti, ka “dialogi atmaksājas, ka domstarpības var tikt pārvarētas”. Arī baznīcām vajadzētu iestāties pret pašreizējām attīstības vēsmām sabiedrībā ar [miera] vēsti, viņš turpināja. “Var novērot izpratnes mazināšanos, kas apdraud kopienas, tostarp valstu kopienas, un pat apdraud tās ar šķelšanos.”

Kalpošana dievkalpojumā un sabiedrībā sader kopā

Čīles teologs liek aizdomāties par to, ka baznīca nebeidzas tik pati ar sevi. “Kalpošanai dievkalpojumā un kalpošanai sabiedrībā ir vienlīdzīga nozīme,” Junge norādīja. Luterāņu Pasaules Federācija ir viena no lielākajām protestantu organizācijām, kas sniedz palīdzību ārkārtas situācijās un attīstībā. Paužot cieņu pret bēgļu kustībām pasaulē, viņš atgādināja, ka rūpēties par tuvāko, kas cieš, ir neatņemama kristiešu identitātes daļa. “Tie, kas apgalvo, ka Eiropai ir jāaizver robežas, lai saglabātu kristiešu identitāti, vispār nesaprot kristiešu ticības jēgu.”

Menonīts izsaka slavinošu runu

Cēzars Garsia atzīmēja šo vienreizējo notikumu, ka viņš kā menonīts tagad varēja izteikt cildinošu runu: “Pirms gadsimtiem tas būtu neiedomājami, ka anabaptists, menonītu vadītājs, šajā pilsētā godpilni uzrunātu luterāņu vadītāju. Konfesionālu vardarbību gadi, moceklības un vajāšanas laiks ir beidzies, jo notika samierināšanās brīnums, kurā lielu lomu spēlēja tieši Mārtins Junge.” Viņš atsaucās uz vienpadsmito PLF Asambleju 2010. gadā Štutgartē, Vācijā. Vēsturiskajā lūgumā pēc samierināšanās PLF lūdza menonītiem piedošanu par ciešanām un pārdarījumiem viņu ticības dēļ. Drīz pēc tam PLF, menonīti un Romas Katoļu baznīca aizsāka šīs trīspusējās pārrunas par kristību izpratni, kuras notiek joprojām

Augsburgas Miera svētki

Augsburgas Miera svētki tiek svinēti kopš 1650. gada 8. augusta. Ik pēc trīs gadiem kopš 1985. gada Augsburgas Miera svētkos tiek piešķirta balva “par īpašiem nopelniem, kas skar starpkonfesionālu vienošanos”, un to piešķir Augsburgas pilsēta un Bavārijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Žūrijas priekšsēdētājs ir reģionālais bīskaps Mihails Grabovs. Iepriekšējās balvas tika pasniegtas Mihailam Gorbačovam, Aleksandrijas pāvestam Šenudam III un Rihardam fon Veitzakeram. Balvas fonds ir 12 500 EUR. Pirms balvas pasniegšanas ceremonijas PLF ģenerālsekretārs ar sprediķi piedalījās ekumeniskā dievkalpojumā Augsburgas Sv. Annas baznīcā.  Tur Junge pievienojās Bavārijas baznīcas ekumenisma nodaļas vadītājam OKR (Baznīcas padome) Mihailam Martinam dialoga veida sprediķī.

Avots: Pasaules Luterāņu federācijas ziņas