Ordinētas divas mācītājas Mozambikā

8. Jūl, 2017

Reformācijas 500 gadu svinību laikā Evaņģēliski luteriskā baznīca Mozambikā nolēma apliecināt savu atbalstu pilnai sieviešu līdzdalībai un vadībai draudzē, ordinējot par mācītājām divas sievietes – Zeldu Kosu un Rozu Rafaēlu

Sievietes mācītāju amatā ieveda Mozambikas baznīcas bīskaps Eduardo Sinalo. Ordinācija notika Mārtiņa Lutera baznīcā Maputo pilsētā šā gada 4. jūnijā. Šī baznīca piedzīvo jau otro sieviešu ordināciju savas gandrīz 30 gadu pastāvēšanas laikā. Iepriekšēja ordinācija notika 2013. gada septembrī, kad Mozambikas baznīca ordinēja pirmo sievieti par mācītāju – Elīzu Kuniuu. Reizē ar Elīzu diakones amatā tika ordinēta Argentīna Ngamba. 

“Man tas ir liels pagodinājums un svētība no Dieva būt to sieviešu vidū, kas tika ordinētas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Mozambikā, jo īpaši gadā, kurā protestantu kristiešu ģimene visā pasaulē svin Reformācijas 500 gadu jubileju,” ar iespaidiem dalījās Zelda Kosa.

“Tas atnes lielu un jaunu cerību man un Mozambikas baznīcai. Es kalpošu, pazemīgi cienot cilvēkus, savā amatā bez bailēm Liondas ciematā Čokves pagastā, Gazas rajonā,” piebilda 35 gadus veca mācītāja, kas bija absolvējusi Kvazalulu Natālas universitāti Dienvidāfrikā. 

“Kungs, kas mani ir atvedis līdz šai vietai, vienmēr būs man līdzās,” teic Roza Rafaēla.

“Ordinācija nozīmē to, ka esmu pieņēmusi pastorālo kalpošanu un veltīšu savu dzīvi evaņģēlija pasludināšanai draudzē un pasaulē.”

Roza ieguva teoloģisko izglītību ekumeniskajā seminārā Maputo.

Bīskaps Sinalo pauda lielu prieku par to, ka varējis ordinēt sievietes. Viņš sveica tās, teikdams, ka viņas ir ļoti laipni lūgtas pastorālajā kalpošanā. Tāpat bīskaps arī iedrošināja mācītājas amatā ievestās sievietes, sakot: “Tagad jūs esat saņēmuši spēku iet pasaulē un dalīties ar Dieva Vārdu, kristīt un sniegt sakramentus Dieva cilvēkiem.”

Tagad Mozambikā ir jau trīs sievietes luterāņu mācītājas.

Ordinācijas dievkalpojumu apmeklēja vairāk nekā 150 cilvēku, tostarp pensionētais Mozambikas baznīcas bīskaps Hose Mabaso. Pasaules Luterāņu Federācijas reģionālos tīklus pārstāvēja Anna Mokhino no Āfrikas dienvidu daļas luterāņu kopienas un mācītājas Vera Rapo un Liliāna Kaspere no PLF grupas “Sievietes Baznīcā un sabiedrībā”. 

Mozambikas luterāņu baznīca ir dibināta 1988. gadā un to veido 111 draudzes, kuras apmeklē 12 606 draudzes locekļi. Mozambikas baznīca ir PLF dalībbaznīca kopš 1999. gada, tai ir 17 mācītāji, kuru skaitā ir arī tagad ordinētās sievietes. Galvenais kalpošanas fokuss ir diakonijas kalpošana, evaņģelizācija, kristīga izglītība un darbs ar HIV un AIDS skartajiem cilvēkiem. 

Avots: Pasaules Luterāņu federācija