Pasaules Luterāņu Federācijas rezolūcija aicina studēt sieviešu pieredzi ordinētā kalpošanā

3. Jūl, 2017

12. Pasaules Luterāņu Federācijas Asamblejā, kas šogad norisinājās Namībijā, tika pieņemta rezolūcija, kas aicina studēt sieviešu pieredzi ordinētā kalpošanā.

1.Asambleja lūdz PLF Kopienas kalpošanu organizēt studiju procesu par sieviešu pieredzi ordinētā kalpošanā, lai novērstu šķēršļus un lai apliecinātu nodomu virzīties uz priekšu, kā tas ir bijis pasludināts 2016. gada Padomē Vitenbergā:

Atzīstot, ka ne visas dalībdraudzes atrodas vienā un tajā pašā punktā savā ceļojumā pretī sievietēm ordinētā kalpošanā, proti, ka dažas dalībdraudzes vēl arvien atrodas ceļā līdz pilnīgai sieviešu iekļaušanai un viņu dalībai, mēs esam pārliecināti, ka Rakstu liecība visā to dziļumā un plašumā godā to personu līdzvērtību, kas radīti pēc Dieva tēla, un atzīst viena un tā paša Svētā Gara dāvanas visām personām, kas kristīti par jaunām radībām…

Draudzē sieviešu un vīriešu līdztiesība parādās un tiek dzīvota kā zīme Dieva valstībai virs zemes. Tādēļ nekāda sieviešu un vīriešu diskriminācija nav pieļaujama draudzē. Jebkāda diskriminācija attiecībā uz sieviešu līdzdalību draudzes kalpošanā (ieskaitot ordināciju) kaitē draudzes misijas piepildīšanai pasaulē, jo tā ir pretēja Dieva valstības būtībai…

Mēs atgādinām pēdējā notikušajā Asamblejā Štutgartē pieņemto rezolūciju, ar kuru draudzēm tika rekomendēts “.. patiesā, praktiskā un efektīvā veidā ieviest PLF dokumentus un lēmumus, kas skar pilnīgu sieviešu līdzdalību draudzes dzīvē, PLF kopienā, kā arī sabiedrībā”. 

 2. Studiju process paredz un piedāvā šādu laika ietvaru:

  •    Līdz 2018. gada nogalei izveidot sākotnēju konsultatīvu grupu, lai tiktos un pārrunātu šos jautājumus.
  •     Līdz 2019. gadam izveidot funkcionālu darba grupu, kas darbotos.
  •     Darba grupai līdz 2020. gadam izstrādāt un izdot sākotnējo ziņojumu.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācija