“Šeit mēs stāvam” – Sieviešu svinību diena Vācijā ar 500 ordinētu sieviešu kopbildi

17. Jūn, 2017

2017. gads. Vācijas pilsētiņa Vitenberga atkal ir pievērsusi pasaules uzmanību gluži tāpat kā 500 gadus atpakaļ, kad Mārtiņš Luters juta nepieciešamību personīgi piedalīties sava laika baznīcas atjanotnes darbā. Šogad, par godu Reformācijas notikuma 500-gadei, dažādajās pasaules valstīs tiek rīkoti Reformācijas atcerei veltīti pasākumi. Tomēr plašāka mēroga svinības, protams, notrisinās Vācijā – jau kopš gada sākuma (programma šeit)

Reformācijas 500-gades ietvaros, šā gada 12. augustā Vitenbergā tiks svinēta Reformācijas nozīme sieviešu tiesību stiprināšanā luterticībā, Reformācijas nozīme sievietēm 21. gadsimtā, kā arī Reformācijas potenciāls nākotnē.

Sestdien, 12. augustā, Vidusvācijas apgabala evaņģēliskās luteriskās baznīcas sievietes pulcēsies Vitenbergā, lai svinētu FrauenFestTag jeb Sieviešu svinību dienu.

Vidusvācijas apgabala sievietes aicina gan visas Vācijas, gan citu valstu sievietes pievienoties šai īpašai, sievietēm veltītai svinību dienai Vitenbergā.

Pasākuma motto ir autentiski luterisks: „ŠEIT MĒS STĀVAM!”

Motto tiek izklāstīts un paskaidrots šādā plašākā deklaratīvā paziņojumā:

      MĒS STĀVAM PAR dažādību, vitalitāti un sieviešu spēku visās paaudzēs, kas padara mūsu baznīcas bagātas.

      MĒS STĀVAM VIENOTAS par sieviešu ordināciju kā patiesu Reformācijas augli un pasludinām spēcīgu solidaritāti ar tām sievietēm, kurām ordinācija savās baznīcās tiek liegta.

      MĒS STĀVAM VIENOTAS par sieviešu tiesībām visā pasaulē un tiesībām uz reliģijas brīvību.

Pasākuma centrālais notikums būs fotosesija ar nosaukumu „Šeit mēs stāvam 500+”, kurai pulcēsies vairāk kā 500 ordinētas sievietes no dažādām pasaules valstīm. Arī sievietes, kurām savās valstīs ir liegta ordinācija, ir aicinātas piedalīties fotosesijā, lai šādā veidā tiktu pausta plašākas kristīgas sabiedrības solidaritāte ar sievietēm, kurām savās valstīs nav iespēju piepildīt Dieva doto aicinājumu. 

Sieviešu svinību dienas plānotā dienas kārtība:

10.00 Atklāšanas ceremonija. Darba grupas, izstādes, ekskursijas sievietēm pa pilsētu gida pavadībā.

Lekcija: Dzimums un Anti Dzimums: attīstība un perspektīvas (Ev. akadēmija).

12.00 Lūgšana pilsētas baznīcā

12.30 “ŠEIT MĒS STĀVAM”: 500 ordinētu sieviešu kopbilde

13.30 Pasākumi pilsētas parkā: darba grupas, izstādes, ekskursija

15.00 Sieviešu kopīgā sadraudzības maltīte

17.30 Ekumēnisks sieviešu dievkalpojums ar starptautisko viesu piedalīšanos

Sieviešu svinību diena notiek nedēļas „Ģimene, dzīve un dzimums” ietvaros. Pasākumu sponsorē Pasaules Luterāņu ferderācija.

Interesenti ir aicināti reģistrēties mājas lapā www.frauenarbeitekm.de/frauenfesttag  vai sazināties ar organizatorēm pa e-pastu frauenfesttag@ekmd.de 

Aļesja Lavrinoviča