Vasarsvētku dievkalpojums Lutera baznīcā veltīts tēmai “Sievietes kalpošana baznīcā”

27. Mai, 2017

Ik gadu Vasarsvētkos Rīgas Lutera baznīcā notiek Citādais dievkalpojums. Kāpēc citādais? Tas ir labdarības dievkalpojums ar koncertu, kurā piedalās pazīstami Latvijas mūziķi, un tajā vāc līdzekļus kādam sabiedriski nozīmīgam projektam. Līdzekļi vākti dažādiem mērķiem, piemēram, bērnu paliatīvajai aprūpei, dzīvnieku patversmei, “Dvēseļu dārza” izveidei, baznīcas pulksteņa remontam u.c.

2017. gada Vasarsvētkos – svētdien, 4. jūnijā, plkst. 12:00 Rīgas Lutera baznīcā notiks Citādais dievkalpojums.

Pēc tam notiks tā – es izliešu savu Garu pār visu dzīvo, un jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu vecajie redzēs sapņus, jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, pat pār vergiem un verdzenēm tajās dienās es izliešu savu Garu! (Joela 3:1-2)

Ir dažādas dāvanas, bet tas pats Gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats Kungs. (1Kor 12:4-5)

Vasarsvētkos mēs svinam to, ka Dieva Gars ir izliets pār visiem un katrs ir aicināts piedalīties dažādos veidos tajā, kā Gars pārveido šo pasauli par vietu labākai, mīlestības pilnākai dzīvei mums visiem. Jau kopš pirmā brīža, kad top baznīca, neviens nav izslēgts no kopienas, kuru kopā satur uzticēšanās Kristus ceļam un gatavība darboties, lai šis ceļš ietvertu sevī visus un visu. Ir viena kalpošana, kas izpaužas dažādos veidos, kuros piedalīties mūs aicina Dievs. Viens no veidiem ir arī kalpošana mācītāja amatā. Tāpēc gan sievietēm, gan vīriešiem ir jādod iespēju izglītoties teoloģiski, kļūt par teoloģēm un teologiem, un kalpot baznīcā. Gars var aicināt jebkurā kalpošanā jebkuru – gan sievietes, gan vīriešus, gan vecus, gan jaunus, arī “vergus” un “verdzenes” jeb apspiestos, beztiesiskos, marginalizētos, atstumtos. Taču ne vienmēr mums ir viegli atvērties Garam, kurš pūš, kur grib. Mums tas kopīgi jāmācās, kopīgi vienam otrā jāieklausās, kopīgi jālūdz, kopīgā atvērtībā un dialogā ne tikai vienam ar otru, bet arī ar kristīgajām māsām un brāļiem visā pasaulē, jāpalīdz piedzīvot, kā Gars vada baznīcu šajā pasaulē un laikmetā. Burts nokauj, bet Gars dara dzīvu. To atkal atcerēties un apzināties varēsim Vasarsvētkos Torņakalnā.

Šī gada Citādais dievkalpojums ir veltīts tēmai “Sievietes kalpošana baznīcā”.

Citādajā dievkalpojumā būs iespēja ziedot gan Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībai, gan Teoloģijas fakultātes biedrībai, atbalstot visiem pieejamu teoloģisku izglītību un kalpošanu baznīcā, gan arī Rīgas Lutera draudzes darbam kopumā.

Avots: Rīgas Lutera draudze