Iedrošinājums ordinētām sievietēm

26. Apr, 2017

Hamburga, Vācija/Ženēva – 12.04.2017.

Marija Jepsena tika ievēlēta par bīskapi Hamburgā pirms 25 gadiem. Viņa bija pirmā sieviete, ko ievēlēja par bīskapi Vācijā, un pirmā sieviete luterāņu bīskape visā pasaulē. Jepsena vispirms kalpoja kā bīskape Ziemeļelbas baznīcas Hamburgas reģionā, vēlāk Hamburgas un Lībekas reģionā.

“Liturģiski un pēc baznīcas likuma Marijas Jepsenas ievēlēšana piepildīja to, kas nu jau kļuvis par teoloģiski pamatotu atbilstību mums kā luterāņiem: pilna sieviešu dalība ordinētā kalpošanā un tādējādi arī episkopālā kalpošanā,” teica Vācijas Apvienotās evaņģēliski luteriskās baznīcas (VELKD) prezidējošais bīskaps Gerhards Ulrihs sudraba gadadienā. “Šīs vēlēšanas iedrošināja sievietes visā pasaulē uzņemties vadības atbildību baznīcā.”

1992. gada 4. aprīlī Jepsena tika ievēlēta par bīskapi pēc sava priekšteča Pētera Krušes un iecelta amatā tā paša gada 30. augustā.

Lieli sasniegumi ekumenisma jomā Vācijā un pasaulē

Bīskaps Ulrihs parādīja cieņu Marijas Jepsenas lieliskajam darbam Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, VELKD un pasaules ekumeniskajā kustībā. Viņš pasvītroja viņas skaidro teoloģisko pozīciju, kas reizēm radīja konfliktus, viņas aizstāvību ievainojamiem, viņas aso un nelokāmo sprediķošanu un dziļo sakņošanos Rakstos, precīzāk, Ebreju Bībelē, kā pamatā un vadlīnijās dzīvei un ticībai.

Ulrihs atzīmēja, ka Marija Jepsena vienmēr ir stingri atbalstījusi sieviešu un vīriešu sadarbību baznīcā, stāvot uz vienlīdzīga pamata.

“Mums kā luterāņiem nevar būt atšķirības starp vīrieti un sievieti garīgā nozīmē. Galu galā katrs kristietis dalās tanī pašā veidā caur Kristību Kristus priestera amatā. Tādējādi sieviešu dalība plašā spektrā ordinētā kalpošanā, kā to atbalsta Pasaules Luterāņu Federācija, ir Mārtiņa Lutera teoloģijas dziļas izpratnes izpausme. Tas vēl arvien ir mūsu kā luterāņu mandāts strādāt, lai sievietes un vīrieši dalītu pasludināšanas kalpošanu uz vienlīdzīga pamata.”

No 2003. līdz 2010. gadam bīskape Jensena kalpoja arī kā PLF padomes locekle.

Ceļš līdz pilnīgai vienlīdzībai vēl ir tāls

Kirstena Fērsa, tagadējā Hamburgas un Lībekas baznīcas apgabala bīskape, arī slavēja savu priekšgājēju Mariju Jepsenu kā drosmīgu celmlauzi par vienlīdzīgām tiesībām sievietēm un vīriešiem baznīcā. “Savā kalpošanā Marija Jepsena bija pretimnākoša daudziem cilvēkiem, kas līdz tam nebija ieraudzīti vai kas pat bija aktīvi izslēgti,” teica Fērsa. Viņa piebilda, ka bīskape Jepsena bija uzņēmusies jautājumu par sociālajām izmaiņām un tās veicināja no visas sirds un skaidriem vārdiem. “It visā viņas darbs kā bīskapei bija vienmēr pamatots viņas stingrajā ticībā.” Tas bija apbrīnojami, cik nemaldīgi Marija Jepsena sekoja savam ceļam, Fērsa atzīmēja. “Vienmēr ir kāds pirmais, un šim pirmajam ir ļoti grūti. Viņai bija jāizcīna cīņas un jāpiecieš lietas, kas nāca krietni par labu otrajam un visiem citiem, kas sekos.”

Fērsa, kas apsveica 72 gadus veco Jepsenu visas ELCNG vārdā, arī pasvītroja to vēlēšanu nozīmi, kas notika pirms 25 gadiem.

“Tas bija – un es lietoju šo vārdu pārdomāti – epohāli.” Tas vēl nav pats par sevi saprotams, ka sieviete var būt bīskape, viņa teica. “Bet man ir liels prieks piedzīvot, ka šodien vairs nav lielas nozīmes, vai draudzē kā mācītājs kalpo vīrietis vai sieviete.”

Avots: Pasaules Luterāņu federācijas ziņas

Foto: Pasaules Luterāņu federācija