“No tiem pirmiem cilvēkiem Ādama un Ievas” – manuskripta fragments

25. Apr, 2017

Drīz Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiks atklāta izstāde (kas šobrīd vēl tiek veidota), kas veltīta brāļu draudžu kustībai jeb hernhūtiešiem Latvijā.

Apskatīšanai tiks izstādīti 18. un 19. gs. manuskripti latviešu valodā, kuru starpā ir gan oriģinālraksti, gan noraksti – tulkojumi no vācu valodas.

Viens no šiem manuskriptiem ir Pētera Baidiņa raksts  (1835. gads) ar nosaukumu „No tiem pirmiem cilvēkiem Ādama un Ievas”. Šajā rokrakstā tiek oriģināli izstāstīts par pirmo cilvēku satikšanos ar sātanu, dzīvi virs zemes, Ievas pirmo dzemdību pieredzi un bērnu audzināšanu.

Zemāk pievienotajā fragmentā lasām šādu interesantu tekstu par bērnu audzināšanu:

„un viņai [Ievai] piedzima Kains, un tad pienāca eņģelis Miķelis un iemācīja viņu bērnus audzināt…”

Aļesja Lavrinoviča